Is dit herkenbaar voor jou als ouder van een kind,  waarbij het leren niet als vanzelf gaat? 

 

Mijn kind is snel afgeleid

Automatiseren (rekenen, lezen en spellen) gaat moeizaam bij mijn kind

Mijn kind heeft faalangst.

Er zit meer in mijn kind, dan dat hij nu kan laten zien.

School geeft stress

Wat zijn onze diensten

Waarom?

Als ouder maak je je zorgen over het welbevinden van je kind, de schoolresultaten en dus de toekomst van je kind. Dit kan tot gevolg hebben dat je moe, sneller prikkelbaar en gestrest raakt. De harmonie binnen je gezin is even ver te zoeken.

Je hoeft het niet alleen te doen. Wij kunnen jou en jouw kind verder helpen met onze expertise op het gebied van (anders)leren, lekker in je vel zitten en beweging.

Onze aanpak gaat verder dan “alleen” bijles. Als ervaren leerkracht,  Beelddenkspecialist en Psychomotorische kindercoach, zijn wij gespecialiseerd om op een andere manier te kijken naar leermoeilijkheden.

Wij geloven dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem pakken wij daarom ook integraal aan. Dat wil zeggen dat wij naar het hele kind kijken (sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief).  Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten en hun eigen lichaam leren kennen dan groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Ervaringen van ouders

Wij zijn zeer tevreden met de begeleiding van Jiska Bijvoet van Oog4kids. Jiska is een betrokken professional die haar uiterste best doet om ouders en kind te begeleiden bij hun hulpvraag. Jiska levert maatwerk en stelt de belangen van het kind voorop. Ik zou de begeleiding van Oog4kids aanraden aan ouders die begeleiding nodig hebben voor hun kind.

 

R.Steinbach

Wauw! dat rekenen zo leuk kan zijn. Jacquelien heeft 2 en 3 januari (2017) de rekenbootcamp bij jullie gevolgd. Ze was super enthousiast en wil het elke week wel doen. Tof toch…. Jiska en Cecilia goed gedaan. Knap dat jullie met veel spel en plezier kinderen kunnen helpen met extra training voor rekenen. Jacquelien heeft twee hele leuke ochtenden gehad die voor haar ook zeer leerzaam waren.

 

Ron en Yvonne

Dit is waar wij in geloven

Lichamelijke ontwikkeling

Elk kind leert vanuit beweging. Lichamelijke ervaringen in de vroegkinderlijke ontwikkeling vormen de basis voor de groei van het sociaal, emotionele en cognitieve vermogen van een kind. Beweging zorgt ervoor dat brein en het lichaam zich met elkaar verbinden. Deze bewegingsontwikkeling begint al in de baarmoeder. Wanneer deze ontwikkeling verstoord raakt, kan dit invloed hebben op gedrag, concentratie en het leren.

Samenwerking van de ogen

Bij veel kinderen die vastlopen met lezen, schrijven, of rekenen werken de ogen niet goed samen. Wat de ogen afzonderlijk van elkaar zien, moet samenvloeien tot een beeld. Het fixeren. De ogen moeten dus goed samenwerken om tot een beeld te komen. Als het fixeren niet goed gaat, kan het “zien” in de hersenen problemen geven. Letters, cijfers, afstanden, vormen  worden dan niet goed waargenomen met alle gevolgen van dien.

Weer lekker in je vel

Wij geloven er in om een leerprobleem integraal aan te pakken. Dat betekent dat wij naast de lichamelijk en cognitieve ontwikkeling ook kijken naar de factor stress. Zonder  aanpak van Faalangst/stress  en  (h)erkenning van wat dit met je kind kan doen worden leerproblemen nog groter, komt nieuwe informatie niet of nauwelijks binnen, kan deze ook niet verwerkt worden en kunnen gedragsproblemen zich ontwikkelen.

Leerstijl

Wij geloven er in dat het hebben van een andere leerstijl, namelijk de visueel cognitieve leerstijl (het beelddenken), voor leerproblemen kan zorgen in ons talig onderwijssysteem. Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren steeds grotere leer-en/of gedragsproblemen.

Zoals je ziet kan een leer- en of gedragsprobleem complex zijn. Is één van bovenstaande fundamenten de oorzaak? dan is er werk aan de winkel