Jaren geleden hoorde ik van een groep 7, waarin 11 kinderen ( van de 28) zaten, die dyslectisch zouden zijn. Ik was flabbergasted en vroeg mij serieus af, hoe dat in godsnaam mogelijk was. Bijna de helft van een groep dyslectisch!!! In mijn beleving was dat onmogelijk.

Nu jaren later kan ik daar handen en voeten aangeven.

In de periode dat mijn zoon een dyslexieverklaring kreeg, vond ik dat al vrij makkelijk gaan. Er werd een intelligentieonderzoek afgenomen, hij kreeg een half jaar extra begeleiding bij logopedie en whalla een dyslexieverklaring voor de rest van zijn schoolloopbaan was geboren.  Dat was in groep 4!!

Zodra een kind wat langzamer leest, letters wisselt of fouten maakt tijdens spelling, wordt er al gauw gedacht, dat hij/zij dyslectisch is. In de loop van de jaren ben ik er wel achter gekomen, dat niet iedereen die lezen, schrijven of spelling moeilijk vindt, ook dyslectisch is.

Wetenschappers denken dat In Nederland 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslectisch is. Dat zou betekenen dat gemiddeld 1 tot 2 leerlingen in een klas dyslexie zou hebben. Echter Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bij 30 procent !! van de scholen in het basisonderwijs 10 tot 19 procent van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft. (Oeps).

Laat het duidelijk zijn om problemen te voorkomen, vind ik het heel belangrijk dat dyslexie op tijd onderkend wordt. Maar wat is op tijd? Is dat al na één jaar leesonderwijs? Zoals bij mijn zoon, die toen amper in groep 4 zat of zou het iets later kunnen?

Als ik het over kon doen, zou het wat mij betreft iets later kunnen. Ik leg uit waarom…

 

Eerst een stevige basis

 

Door de jaren heen ben ik er achter gekomen dat het vaststellen van dyslexie bij kinderen tot zeker 8 jaar, nog niet nodig is, omdat deze kinderen nog volop in ontwikkeling zijn.  De volgende ontwikkelingsvaardigheden zijn enorm belangrijk voor het leesproces;

 • Nog niet bij elk kind is de fase van de lateralisatie ( samenwerking linker-rechterhersenhelft) voltooit. Deze fase loopt van 6-9 jaar. Deze fase is heel belangrijk voor een vlot en geautomatiseerd leesproces.
 • Visuele vaardigheden. De spiertjes rondom de ogen kunnen nog zwak zijn met als gevolg een zwakke oog-volg beweging, wat weer problemen oplevert voor het goed kunnen volgen van letters, woorden, zinnen of regels.
 • Het evenwicht. Wanneer deze nog zwak is, moeten de ogen heel hard werken om goed te kunnen richten op letters, woorden en zinnen. Dit kost enorm veel energie.
 • Richtingontwikkeling. Deze vaardigheid hangt nauw samen met de lateralisatie. Voor een vlot leesproces is het belangrijk, dat je kind in verschillende richtingen kan denken, zodat letters juist worden herkent.
 • Auditieve waarneming. De klanken moeten goed gehoord kunnen worden om deze aan de juiste letters te kunnen koppelen en om er een woord van te kunnen maken.

Dus bij een kind van deze leeftijd zou ik naast de lees/spelling problematiek willen weten hoe de lichamelijke/motorische  ontwikkeling verloopt en hoe het zit met de factor stress. Een breed onderzoek vind ik dan ook heel belangrijk.

 

Breedonderzoek, wat is dat?

 

Dat betekent dat ik kijk naar:

 • De samenwerking van de ogen
 • Motorische ontwikkeling
 • De ontwikkelingsvaardigheden
 • De manier van leerstof opnemen
 • Welke geheugeningang er wordt gebruikt
 • Lezen/schrijven/ spelling en automatiseringsvaardigheden op het gebied van rekenen

Dat is dus een beetje anders, dan hoe de reguliere instanties er naar kijken.

 

Dan pas overgaan tot een Dyslexieverklaring

 

Vanaf groep 6 is een dyslexieverklaring wel fijn ivm de voortgang richting het voortgezetonderwijs en het afnemen van toetsen en examens ( extra tijd, gebruik van spellingsoftware en het laten vallen van een extra taal bij het examen).

 

Als ouder kan je de basis ondersteunen door

 

 • Het creëren van een ontspannen en veilige omgeving, waarbij plezier voor het lezen voorop staat.
 • Een zwak evenwicht te versterken met evenwichtsactiviteiten. Ons gratis beweegkalender evenwicht kan hier zeker bij helpen
 • Samen met je kind v  cijfertekeningen of doolhoven te maken om de oog-volgbeweging te versterken
 • Zoekplaatjes zoals b.v zoek de 10 verschillen
 • Ritme klappen
 • Voorlezen
 • Samen lezen
 • Boekjes uit te zoeken die aansluiten bij de belevingswereld van je kind
 • Knuffelen voor het reduceren van stress

 

Als het leren/lezen niet vanzelf gaat

 

De ontwikkeling van het lijf speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het leesproces. Om echt profijt te hebben en de blokkades op te heffen zijn er nog meer belangrijke oefeningen nodig Ook kunnen wij kinderen middels een onderwijsarrangement helpen op school, zodat het leren weer fijner, leuker en makkelijker gaat.

Klinkt dit goed of heb je nu nog vragen….neem dan CONTACT met één van ons op.

Jiska Bijvoet