Beweging is de eerste taal van je kind en het is door middel van beweging dat hij/zij de wereld gaat verkennen en zijn/haar lichaam leert controleren. Het meest hoog haalbare niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te kunnen staan. Zo lang jouw kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal tot leren te komen.

Primaire reflexen

Primaire reflexen zijn een groep reflexen die een baby ontwikkelt in de baarmoeder om te kunnen overleven. Deze reflexen moeten na de eerste 6 tot 12 levensmaanden geremd zijn, zodat er ruimte komt voor houdingsreflexen. Primaire reflexen ontwikkelen zich al in de baarmoeder. Wanneer dit echter niet goed of volledig gebeurd, blijven zij actief in het lichaam en kunnen deze reflexen de ontwikkeling van meer complexere vaardigheden belemmeren. De aanwezigheid van primaire reflexen bij kinderen ouder dan zes maanden kan wijzen op een neuromotorische onrijpheid die het leerproces kan belemmeren.

Om goed te kunnen presteren op school moet je kind de volgende dingen kunnen:

 • Stilzitten;
 • Zich concentreren op een taak zonder afgeleid te worden door prikkels uit de omgeving;
 • Een pen of potlood vasthouden en gebruiken;
 • De oogbewegingen controleren die nodig zijn om een stabiel beeld te hebben van een bladzijde;
 • Een regel lezen zonder dat de ogen ‘verspringen’ of ‘verdwalen’;
 • Een goede samenwerking vertonen tussen richten en scherpstellen.

Dit zijn allemaal lichamelijke vaardigheden die verband houden met de ontwikkeling en rijping van de motoriek en de houding.

Babyfase

Alle babyfases zijn van enorm belang voor een perfecte beheersing van bovenstaande punten. Wanneer er geen sprake is van optimale controle kan het gebeuren dat je kind op school een achterstand laat zien op het gebied van concentreren, lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, ADHD-er of dyslect.

Als de primitieve reflexen niet of onvoldoende geremd zijn , kan zich dat op de volgende manieren uitten:

 • Balans; evenwicht
 • Oog-handcoördinatie
 • Schrijfmotoriek; onleesbaar handschrift, onjuiste pengreep
 • Lezen; radend lezen, langzaam lezen, verwisselen van regels
 • Dyslexie
 • Aandacht/concentratie (ADHD-ADD)
 • Angst
 • gedragsproblemen 
 • overgevoelig voor licht, harde geluiden
 • Overschrijven van boek naar schrift of van bord naar schrift
 • Vangen van een bal
 • Schrijfhouding; met gestrekte arm en het lichaam weg van tafel
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tijdsbesef
 • Onderpresteren
 • Rekenen; cijfers herkennen, getalbegrip, hoeveelheidsbesef
 • Auditief; overgevoelig voor geluiden, verwisseling/omdraaiing van letters, moeite met lezen en schrijven

Wij werken met de  technieken van:

Neuromotorisch ontwikkelingsprogramma van het INPP ( Institute for Neuro-Physological Psychology). Dit is een bewegingsprogramma waarin wordt terug gegaan naar de periode waarin de baby’s via (automatische) standaardbewegingen deze reflexen zouden moeten integreren. Dit stelt dan de hersenen in staat om verder uit te rijpen.

Rhythmic Movement Training . Deze training gebruikt baby eigen ritmische handelingen om de reflexen te integreren. RMT vraagt net als het INPP programma veel geduld en tijd. RMT brengt door de passieve, subtiele bewegingen ontspanning in heel het lichaam.

The building block activities van Movement Based Learning om reflexpatronen te integreren. De Building Blocks oefeningen zijn bijzonder geschikt voor “special needs” kinderen. Denk hierbij aan dyslexie, ADD/ADHD, autistisch spectrum etc. Het kan gebruikt worden als voorbereiding op het integreren van reflexpatronen of als kalmering van het zenuwstelsel.

Wanneer er gestart wordt met het integreren van deze bewegingspartronen is het volgende van belang:

 • Regelmaat (elke dag de oefening herhalen)
 • Herhaling( dezelfde bewegingen een aantal weken lang herhalen)
 • Duur van de behandeling is minimaal negen maanden en bij voorkeur twaalf maanden. Je krijgt 1 x in de 3 a 4 weken nieuwe oefeningen mee naar huis. Deze behandeling is goed te combineren met bv leerondersteuning en/of visuele training.

Heeft je kind leerproblemen, is er sprake van faalangst of heeft je kind moeite met concentreren en wil je weten of dit (mede) veroorzaakt kan worden door niet of onvoldoende geïntegreerde reflexen? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact op.