Wanneer Karim een werkje moet maken “vlucht” hij nog snel even naar de w.c.

Het rijmen bij Julia gaat nog niet soepel en ook kent zij nog geen 18 letters.

Tom wiebelt voortdurend op zijn stoel. Zijn werkjes zijn nooit af.

Jason kan nog niet huppelen en valt snel om.

Selma geeft snel aan dat ze het niet kan en begint te huilen wanneer zij een opdrachtje moet maken.

Kevin is het gelukkigst als hij mag spelen.

Je zucht en bladert nog eens alle observaties van het afgelopen jaar door. Binnenkort moet je toch echt de knoop doorhakken. Zijn zij klaar voor het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3?

Je hebt de leerlingen besproken in het zorgteam. De conclusie is “Niet schoolrijp”

Je hebt dit ook met de ouders besproken.

Er zijn twijfels.

Zij zien het anders:

√   Nog een jaar kleuteren betekent nog meer spelen. Dan gaat hij zich vervelen en verliest hij gewoon een jaar.

√   Al haar vriendinnetjes gaan wel door, dat is niet goed voor haar zelfvertrouwen.

√   In groep 3 moet hij wel op zijn stoel blijven zitten.

√   We oefenen thuis en dan kan ze het wel.

√    Er is gewoon te veel ruis in een kleutergroep.

  •  Je struggelt met het goed onderbouwen van niet-schoolrijp zijn aan de ouders. Want wanneer is een kind ‘niet schoolrijp’ ? Kijk je dan vooral naar cognitie, motoriek, gedrag of is het een combinatie van deze drie? Wat geeft hierin de doorslag?
  • Je wilt het allerliefste dat jouw leerlingen met plezier, zonder druk of spanning goed starten in groep 3.
  • Je zou zo graag meer kennis willen over wat  de gevolgen voor jouw leerlingen zijn  als je hun  TE vroeg  laat doorstromen naar groep 3.
  • Je wilt graag kunnen signaleren in welke ontwikkelingsfasen jouw leerling zit, zodat je precies weet wat je kan doen om jouw leerling verder te helpen in zijn ontwikkeling.
  • Je verlangt naar meer kennis over de belangrijke ontwikkelingsfasen met betrekking tot de ontwikkeling VOOR het leren, zodat je doelbewust acties kunt ondernemen om deze vaardigheden te versterken, zodat zij die goede start kunnen maken.

Herken jij je, juf van groep 1-2 in bovenstaande worsteling?

 

Wij kunnen jou hierbij helpen. Het draait namelijk allemaal om balans tussen het lijf en brein en niet alleen om cognitie.

 

The sense of balance encompasses the bodily experience in its entirety. Without it, we might not have much use fort he other senses. Not only do we act with the body, we also think and feel throug it and with it.

Dominki Fuchs University of applied Science Kempten

Superfijn hoe jullie het accent leggen, hoe je het bewegen in de groep kunt doen. Ik heb meer inzicht gekregen in de ontwikkeling van kleuters t.o.v de overgang naar groep 3.

Leerkracht

Zeer veel informatie naar waar ik op zoek was, samen met praktische tips, super! Wat een bijdrage aan onze ontwikkelingen binnen school. Het is een must voor elke kleuterleerkracht. Jullie houden er een goed tempo in, maar leggen het uit in heldere taal en geven uitleg bij alles.

R. Kuiters Leerkracht groep 1/2

De Inspiratiedag heeft mij meer bewust laten worden over de ontwikkeling van kinderen. Ik heb veel leuke nieuwe ideeen op gedaan. Jisa en Cecillia geven de inspiratiedag met veen passie en enthousiasme.

M. Sijtsma, groep 1/2

Hoe?

Met onze inspiratiedag‘in evenwicht naar groep 3’ krijgt elke leerling een eerlijke kans om soepel door te stromen naar groep 3. Ook die leerlingen die halverwege het schooljaar nog niet schoolrijp lijken te zijn.

Jij zorgt ervoor dat kinderen in groep 1 en 2 met plezier optimaal in staat gesteld worden om tot leren te komen, doordat jij met gemak een rijke beweeg- en leeromgeving creëert voor jouw leerlingen zonder ingewikkelde materialen en zonder dat het extra kostbare tijd van je vraagt. Met deze beweeg-en leeromgeving zorg jij ervoor dat hun zenuwstelstel en schoolse vaardigheden versterkt worden zodat zij in groep 3 kunnen gaan leren.

Jij kunt vanaf NU de ouders van jouw leerlingen zonder aarzelen vertellen waarom hun kind wel/niet schoolrijp is en wat er moet gebeuren om de overgang naar groep 3 soepel te laten verlopen.

Jij kunt bij jouw observaties passende bewegingen inzetten zodat de ontwikkeling van de kinderen gericht gestimuleerd wordt.

Jij kan de leerlingen van jouw klas met onze inspiratiedag ‘In evenwicht naar groep 3’ voorzien van een sterke basis zodat de daaropvolgende fases soepel en makkelijker doorlopen kunnen worden en zij zo een eerlijke kans krijgen om de steeds hogere eisen vanuit de maatschappij het hoofd te bieden.

Onze inspiratiedag is:

   Praktisch

   Leerzaam

√   Leuk

   Speels

   Interactief

 

Na deze dag zal jouw kijk op het onderwijs voor altijd veranderd zijn!!

Let op! Tijdens onze inspiratiedag gaan wij niet specifiek in op ontwikkelingsstoornissen als TOS, ADHD, Dyslexie, Dyscalculie en Autisme, omdat deze kinderen ook andere specialistische zorg nodig hebben. Uit ervaring blijkt echter dat ook deze kinderen een enorme baat hebben bij de inzet van bewegingen in hun leerproces.

Dus heb jij kinderen in je groep met ontwikkelingsstoornissen, ook dan ben je van harte welkom!!

 

Een vraag? Stuur ons een berichtje

9 + 6 =

Voor wie is de inspiratiedag?

De dag is geschikt voor leerkrachten van de onderbouw, internbegeleiders, pedagogische medewerkers van de Na schoolse opvang, onderwijsassistenten. Eigenlijk voor iedereen die het werken met jonge kinderen een warm hart toe draagt en meer wil weten over wanneer een kind rijp is voor het schoolse leren vanaf groep 3.

Hoe weet ik zeker dat deze dag mij iets oplevert?

Wanneer jij regelmatig met het zweet onder de oksels ouders probeert uit te leggen waarom het beter zou zijn wanneer hun kind nog niet de overstap kan maken naar groep 3 of wanneer jij weet dat bewegen belangrijk is, maar het lastig vindt om wat je ziet te koppelen aan een beweging, dan is dit echt iets voor jou.

Je ontvangt deze dag al onze kennis over de belangrijkste ontwikkelingsfases voor het leren, een signaleringslijst zodat je meteen actie kunt ondernemen door onze beweegkaarten in te zetten of andere oefeningen die ter inspiratie met je worden gedeeld. Daarnaast inspireren wij jouw over hoe je dit in je klas kunt organiseren en hoe dit eventueel doorgetrokken kan worden naar de groepen 3 en 4. Theorie en praktijk worden met behulp van de beweegkaartenset aan elkaar gekoppeld.

Wanneer en waar wordt de inspiratiedag gegeven?

De inspiratiedag In evenwicht naar groep 3 zal plaats vinden op vrijdag 20 september van 10.00-16.00 in de Balletzaal in Uithoorn. Het adres is: Hugo de Grootlaan 1, 1442 BR Uithoorn. Het zelfde gebouw als Restaurant GERRIT. Onze ingang zit rechts. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het winkelcentrum Zijdelwaard.  Schuin tegenover het gebouw stopt bus 174, 149 en 244. Vanaf het busstation Uithoorn is het 10 minuten lopen.

Is de lunch inbegrepen?

Ja wanneer jij de beslissing hebt gemaakt om naar onze inspiratiedag te komen, vinden wij het niet meer dan onze taak om jouw te voorzien van een heerlijke lunch. Ik kan mij voorstellen dat je hierin je wensen hebt. Wanneer jij je hebt aangemeld ontvang je van ons een lijst waar jij je dieetwensen op aan kunt geven.

De datum komt mij niet uit. Wordt de dag nog een keer gegeven?

Je kunt meerdere keren per jaar onze workshop Bewegend leren in de onderbouw volgen. De inspiratiedag In evenwicht naar groep 3 is hier uit voortgekomen. We geven deze inspiratiedag meerdere keren per jaar. Hou de website, facebook of instagram goed in de gaten.

Wat is het verschil tussen de workshop bewegend leren in de onderbouw en de inspiratiedag In evenwicht naar groep 3?

De workshop duurt 2,5 uur en laat je kennismaken met alle belangrijke ontwikkelingsfases. In vogelvlucht nemen we je mee in de kleuterperiode en de periode van groep 3 en 4.  Je krijgt hier inspiratie over hoe je bepaalde ontwikkelingsfases kunt integreren in je lesdoel mbt spelling, lezen of rekenen.

De inspiratiedag In evenwicht naar groep 3 duurt van 10.00-16.00 en richt zich op 1 belangrijk onderdeel binnen de kleuterperiode. Namelijk schoolrijp naar groep 3. We nemen je mee in de driehoek van ouders, kind en school, de invloed van bepaalde ontwikkelingsfases op het leren, HOE je deze kunt herkennen, WAT je wil bereiken,  WELKE oefeningen je daarbij kunt inzetten in jouw groep en HOE je dit kunt aanpakken. Theorie en praktijk worden met behulp van de kaarten aan elkaar gekoppeld.  Daarnaast krijg je onze signaleringslijst en onze beweegkaartenset.

Is er een maximum aan het aantal deelnemer?

Ja!  bij 10 deelnemers zit de inspiratiedag In evenwicht naar groep 3 vol. Wij doen dit bewust. Zo is er voldoende aandacht en tijd voor al jullie vragen.

Wat kost de inspiratiedag In evenwicht naar groep 3?

De investering voor de inspiratiedag is €349,- Omdat wij allebei op dit moment nog een KOR regeling (kleine ondernemingsregeling) hebben rekenen we voor deze dag nog geen BTW. In de toekomst zal dat mogelijk veranderen.

Op de dag zelf ontvang je onze beweegkaartenset twv €24,95 en onze signaleringslijst In evenwicht naar groep 3 .

Twijfel je nog steeds? Dan zijn er wellicht nog dingen niet duidelijk of staat jouw vraag er niet tussen. Dat kan! Geen probleem. Stuur jouw vraag in via bovenstaand formulier zodat wij jouw verder kunnen helpen.

Voel je daarentegen al helemaal vanuit je tenen dat je er 24 mei graag bij wilt zijn. Schrijf je dan nu in via onderstaande link.

TIP: informeer bij je school naar het scholingsgeld.