Gratis E-book Ëerste hulp bij leesproblemen

Een E-book vol oefeningen om leesproblemen aan te pakken. Niet door alleen maar te lezen, maar juist door oefeningen te doen, die zowel een beroep doen op leesdeelvaardigheden als op (motorische)ontwikkelingsvaardigheden.

Lezen is meer dan alleen leeskilometers maken, flitswoorden lezen en het oefenen van letters en klanken. Een goede motorische ontwikkeling en een goede samenwerking tussen de verschillende hersengebieden voor het leren lezen is belangrijk. Een kind dat net begint met leren lezen gebruikt veel meer gebieden in het brein om te lezen, dan wanneer het lezen al geautomatiseerd is.  Beide hersenhelften zijn betrokken bij het leren lezen. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat veel kinderen met leerproblemen visuele stoornissen hebben en dat er een verband lijkt te bestaan tussen visuele aandacht en dyslexie (Beeld en brein).

Bij ieder kind is er een andere oorzaak voor een leesachterstand. Dat is ook de reden, waarom wij altijd een breed onderzoek afnemen. In dit e-book krijg je veel waardevolle  en praktische oefeningen om de basis voor het leren lezen nog steviger te maken, zodat je kind fijner, gemakkelijker en met plezier leert lezen.