Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het opgang komen van het lezen bij je kind niet lijkt te lukken. In eerdere blogs heb ik het al een keer over de ogen en het evenwicht gehad. Vandaag wil ik nog een reden met jullie delen in dit blog. Namelijk de lateralisatiefase.

De wat?

Ik zal je hieronder proberen uit te leggen wat daar mee wordt bedoeld.

De hersenen

-Een goede en soepel lopende samenwerking tussen de beide hersenhelften is van belang bij o.a het leren lezen. De linker- en rechterhersenhelft hebben ieder hun eigen talenten en voor een optimaal gebruik van deze talenten is een goede samenwerking belangrijk. Zo is de linkerhersenhelft vooral gericht op taal, analyse, details, tijd en volgorde en de rechterhersenhelft op beeld, geheel, vorm, kleur en ritme.

De samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft en tussen beide lichaamshelften wordt de lateralisatiefase genoemd. Het is de fase waarbij het besef ontstaat dat je een linker- en rechterlichaamshelft hebt. Het is ook de fase  dat de linker en de rechterlichaamshelft  hun eigen taken krijgen en steeds beter gaan samenwerken. Uiteindelijk zal één hersenhelft zich gaan ontwikkelen tot de dominante hersenhelft. Als de samenwerking tussen links en rechts goed is dan zal je kind b.v voor het lezen gebruik kunnen maken van de specifieke talenten van beide hersenhelften.

De invloed op het lezen

Als de lateralitisatiefase niet goed doorlopen wordt kan er verwarring ontstaan over richtingen als links/rechts, maar soms ook met voor/achter, boven/onder. Dit is van invloed op het leesproces. Zijn er problemen met de richtingontwikkeling dan heb je kans dat je kind problemen krijgt met het heen en weer kunnen werken/lezen van de regels, het blijven hangen in een eventuele voorkeursrichting van rechts naar links lezen of letters (d/b) blijven verwisselen. Hierdoor kan je kind vertraging oplopen in het lezen van een tekst.

Verschillende kenmerken waar aan je een nog zwakke lateralisatie zou kunnen herkennen

  • slecht evenwicht
  • moeite met spelling/lezen/schrijven
  • Zwakke oog-hand coördinatie
  • Moeite met automatiseren van bv de tafels
  • Omdraaien van cijfers en letters
  • Leren zwemmen of fietsen kan moeilijker gaan
  • Moeite met klokkijken

Iedereen doorloopt de lateralisatiefase op zijn manier. Deze fase kan duren tot de leeftijd van ongeveer 8.6 jaar. Bij de een gaat dit wat sneller dan bij de ander. Ons onderwijs systeem gaat ervan uit, dat deze fase al rond de leeftijd van 5-6 jaar voor ieder kind voldoende ontwikkeld is, zodat zij kunnen starten met het schoolse leren in groep 3. Dat is echter niet zo, met als gevolg dat er o.a leesproblemen kunnen ontstaan.

Oefeningen die de ontwikkeling van de lateralisatie kunnen stimuleren

Naast dat er dan extra geoefend wordt met lezen is het ook belangrijk om de samenwerking tussen beide hersenhelften en lichaamshelften te stimuleren. Oefeningen die hierbij ondersteunend kunnen zijn, zijn:

De Kruisloop: Tik met de rechterhand de opgetrokken linkerknie aan, tik daarna met de linkerhand de opgetrokken rechterknie aan.

Doe deze kruislooppassen iedere dag een paar minuten. Met een muziekje erbij wordt het net even leuker en ook nog goed voor het ritme.

De Luie Acht: Teken een grote liggende acht. Gebruik hiervoor A3 papier.

Pak een gekleurde stift in je schrijfhand en zet een punt midden op je blad. Vandaaruit beweeg je de stift naar boven. Volg met je ogen de stift dat nu de luie acht tekent. De stift moet contact blijven houden met het papier. Doe dit 3 keer.

Daarna pak je een andere kleur stift in je andere hand en teken je de luie acht weer 3 keer. 

Pak nu twee stiften. In iedere hand één. Plaats de punten samen in het midden van de luie acht en trek ze nu beiden over de luie acht in dezelfde richting.

En verder?

Heeft jouw kind moeite met het leren lezen? Vindt je kind het vervelend en niet leuk om te lezen. Blijft het leestempo achter en draait je kind regelmatig de letters om? Ben je er net als ons van overtuigd, dat beter worden in lezen niet alleen afhangt van het maken van leeskilometers?

Wil je weten of wij jouw kind met leesproblemen kunnen helpen om fijner, makkelijker en met plezier te leren lezen.  Neem dan contact met één van ons op. Wil je een lezing bijwonen over fijner en makkelijker lezen? Houd dan de facebookpagina van Oog4kids Almere in de gaten voor data.

Cecilia en Jiska