Help mijn kind  schrijft  sommige letters nog in spiegelbeeld en gaat straks naar groep 3!

 

Is het erg als je kleuter van zes jaar nog geen voorkeurhand heeft, spiegelt, snel zijn concentratie verliest en een traag werktempo heeft?

Over problemen wil ik het dan nog niet hebben, maar moeilijkheden zijn er wel. Als we deze moeilijkheden niet zien of herkennen, kunnen problemen ontstaan op het moment dat je kind in groep 3 zit en gaat leren lezen, schrijven en rekenen.

 

Wanneer moeilijkheden veranderen in problemen

Vanaf groep 3 kunnen de moeilijkheden, dan veranderen in problemen. Je slimme kleuter kan dan ineens moeite krijgen met leren lezen omdat hij de letters spiegelt. De u wordt een n, de b een d etc. Woorden kunnen achterstevoren worden gelezen. Een woord als kat, wordt dan gelezen als tak. Het automatiseren van de letters en klanken gaat moeizaam  of je kind heeft moeite met de volgorde van letters bij b.v spelling en lezen met als gevolg een traag leestempo. Al snel zal er dan aan dyslexie gedacht worden.

 

Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn!!

 

Het kan namelijk heel goed, dat je kind een (nog) omgekeerde werkrichting heeft of te weinig heeft kunnen profiteren van de fase VOOR de lateralisatie. De symmetrische fase.

In de symmetrische fase is er nog geen voorkeur voor een bepaalde hand of richting. Deze fase is rond 5 tot 6 jaar.

Vanaf ongeveer de leeftijd van 6 tot 9 jaar is de lateralisatiefase. In deze fase wordt de voorkeurshand gekozen. De ene hand schrijft, knipt of plakt terwijl de andere hand ondersteunt. In deze fase wordt de linker-OF rechterhersenhelft dominant. Naast de voorkeurshand wordt er ook een voorkeurs -voet, -oog en -oor gekozen.  Dat wil zeggen dat je kind b.v graag de bal wegschiet met zijn rechtervoet, de telefoon het liefst aan zijn linkeroor houdt of  bij het knipogen de voorkeur heeft om met zijn rechteroog te kijken, terwijl hij het linkeroog dichtknijpt. Bij de een gaat deze ontwikkeling sneller dan bij de ander.

 

Met alle goede bedoelingen wordt een kleuter aangeleerd dat de werkrichting van links naar rechts is.

Dat hebben wij in de westerse samenleving nou eenmaal  zo bedacht. Je kind leert dat er maar één goede richting is, maar is dat wel zo? Hier wordt iets heel belangrijks over het hoofd gezien..namelijk dat je kind de kans moet krijgen om zijn eigen voorkeursrichting eigen te maken, voordat er een andere richting wordt aangeleerd. Niet iedereen heeft namelijk een voorkeursrichting van links naar rechts.

Zeker kinderen waarbij het linkeroog  het voorkeursoog is, hebben een voorkeur voor een werkrichting van rechts naar links. Als zij verplicht worden om van links naar rechts te werken, krijgen zij niet de kans om vertrouwd te raken met hun eigen werkrichting. Terwijl juist dat zo belangrijk is!! Pas wanneer zij voldoende hebben kunnen experimenteren met hun eigen werkrichting kunnen zij zich aanpassen aan de werkrichting van links naar rechts.

 

De ontwikkeling van de lateralisatie is ook nauw verbonden met de ruimtelijke oriëntatie en het lichaamsbesef.

Het aanvoelen van de voorkeurszijde (rechts of links) is een voorwaarde voor de ruimtelijke oriëntatie. Het hebben van een goed lichaamsbesef  is van invloed op de ontwikkeling van de lateralisatie

Wanneer je kind in groep 2 nog geen voorkeurshand heeft, letters veelvuldig blijft spiegelen, moeite heeft met het onthouden van letters en klanken en hij/zij naar groep 3 gaat  is, is het een idee om een psychomotorisch onderzoek af te nemen waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling van het lichaamsbesef en de ontwikkelingsvaardigheden, die belangrijk zijn voor het leren lezen, zodat eventuele moeilijkheden in een vroeg stadium worden ontdekt en zo geen probleem hoeven te worden.

Merk je nou dat jouw kind richtingsmoeilijkheden heeft, dan is het altijd goed om even een fase terug te gaan, naar de symmetrische fase. Heb je hier hulp bij nodig neem dan gratis en vrijblijvend contact met één van ons op via onderstaande knop: