Heeft je kind moeite met concentreren? Of is hij of zij snel afgeleid? Heeft je kind moeite met het oplossen van rekensommen waarbij veel informatie onthouden moet worden? Of heeft je kind moeite met het onthouden en toepassen van instructie?

Dit kan komen doordat informatie niet goed wordt bewerkt en opgeslagen in hetwerkgeheugen en daardoor niet goed in het lange termijn geheugen komt.

Kortetermijn- en langetermijngeheugen
Informatie komt via onze zintuigen binnen in het zintuiglijk geheugen:
• Visueel; Wat je ziet
• Auditief: Wat je hoort
• Kinesthetisch: Wat je ervaart
• Tactiel: Wat je voelt
• Smaal: Wat je proeft
• Reuk: wat je ruikt
Het zintuiglijk geheugen kan de informatie maar kort bewaren en stuurt het door naar het kortetermijngeheugen. Hier kun je maar 7 dingen tegelijk onthouden gedurende 20 seconden. Wanneer de informatie in het kortetermijngeheugen niet alleen wordt vastgehouden, maar ook wordt bewerkt, spreekt men van hetwerkgeheugen. Hier wordt de informatie bewerkt voor opslag in hetlangetermijngeheugen. Het werkgeheugen wordt vooral gebruikt bij actieve denkprocessen, je kunt hierbij denken aan het maken van bv rekensommen of het ophalen van herinneringen. Het kunnen plannen van taken en het overzien van relevante informatie wordt ook geregeld in het werkgeheugen.
Informatie komt pas in het lange termijn geheugen als je:
• Bv een bepaalde som 200 x herhaalt
• Iets bijzonders aan de informatie kan verbinden.
• Er een emotie aankoppelt
Onze hersenen zijn als een spier. Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om je hersenen op bepaalde gebieden te verbeteren. Dit kan door gebruik te maken van geheugentechnieken. Wat kan je als ouder doen om je kind te helpen bij het verbeteren van het geheugen? Wij geven je hieronder 7 tips;
  • Zoek uit hoe je kind informatie tot zich neemt. Een kind dat visueel ruimtelijk sterk is zal redactie sommen beter kunnen volgen m.b.v. een visueel schema i.p.v. alleen verbale instructie te volgen.
  • Associëren; Bij bv de rekenbootcamp maken wij hier veel gebruik van. Doordat elke tafel zijn eigen kleur, symbool en spel heeft kan het kind door te associëren beter de tafels onthouden. De tafel van 3 heeft een kroon en de kleur is oranje en we hebben bv-memory gespeeld. De volgende keer als de tafel van 3 wordt gevraagd zal je kind denken aan de kroon en de kleur van de kroon en welk spel er is gespeeld en welke sommen aanbod zijn gekomen. Bij de kleur hoort een beeld en door het spelen en bewegen kan je kind er een bepaalde emotie aan koppelen.
  • Clusteren. Snel dingen onthouden doe je met het kortetermijngeheugen. Het kortetermijngeheugen kan maar 7 dingen tegelijk onthouden. Dat is niet zo handig als je bv een telefoonnummer moet onthouden met 10 cijfers. Door te clusteren kan dat wel. Je zet de cijfers van het telefoonnummer in groepjes bv: 5782745834 wordt 578 274 58 34. Inplaats van 10 cijfers onthoud je nu 4 getallen.
  • Herhalen. Door 200x te herhalen komt het geleerde in het lange termijn geheugen.
  • Mind mapping voor het opslaan, herinneren en achterhalen van informatie. Dit is de meest efficiënte manier om de stof te leren, te onthouden en te begrijpen!!!! Met mindmapping wordt de samenwerking tussen de beide hersenhelften gestimuleerd. Dit is gebleken na hersenonderzoek op het gebied van het geheugen en versnelde leertechnieken. Gebruik bij het maken van een mindmap kleur en afbeeldingen zodat de informatie nog beter blijft hangen.
  • Geef direct complimenten of feedback als iets werkt. De feedback maakt je kind bewust van de juiste strategie die hij/zij heeft toegepast. De volgende keer zal je kind daarom ook sneller de juiste strategie kunnen toepassen.
  • Bewegen is belangrijk voor de conditie van je brein! Met lichaamsbeweging werk je ook aan je geheugen. Sporten zorgt voor een betere doorbloeding van het brein
Wil je meer informatie over het trainen van het werkgeheugen, de rekenbootcamp of mind mapping neem dan contact met ons op.
Cecilia en Jiska