Ik ben geen psycholoog, geen orthopedagoog, geen wetenschapper. Ik ben gewoon ik…..Jiska, leerkracht, specialist begeleiden, beelddenkspecialist, psychomotorische kindercoach en ervaringsdeskundige. Als moeder van een zoon met dyslexie en een verbaal-performale kloof, was mijn interesse in alles wat met dyslexie te maken had gewekt. Gedurende mijn trainingen en opleidingen stelde ik mijzelf steeds maar weer de vraag “Wat als wat lijkt op dyslexie…..niet altijd dyslexie is”. In onderstaand blog leg ik uit wat ik in de loop van de jaren heb ontdekt en wat er dan wel aan de hand kan zijn vanuit mijn optiek.

 

Voor het leren lezen is een rijp centraal zenuwstelsel van groot belang.

Een goede verbinding tussen de leesgebieden is van groot belang om te leren lezen. Via functionele MRI-scans heeft Dr Sally Shaywitz in de VS aangetoond dat mensen doorgaans voor het lezen en schrijven drie gebieden in het linkerdeel van de hersenen gebruiken.  Wanneer een kind echter net begint met leren lezen gebruikt hij veel meer gebieden in het brein om te lezen, dan wanneer het lezen al geautomatiseerd is.  Beide hersenhelften zijn betrokken bij het leren lezen.

Gebieden in het brein die o.a betrokken zijn bij het leren lezen (RMT for reading and writing. Rhytmic Movement Training International; 2015;):·        

  • Angular gyrus(woordvormingsgebied)-  Hoe ziet een woord eruit en hoe klinkt het woord·        
  • Auditory Cortex- hier zit het vermogen om verschillen te horen tussen bv klanken·        
  • Broca’s area – analyse van woorden, articulatie en het spreken·        
  • Cerebellum- draagt ​​bij tot cognitieve processen die een belangrijk onderdeel zijn van het lezen  
  • Motor cortex- bewegingen die van invloed zijn op het lezen·        
  • Prefrontal cortex- aandacht voor de taak en leesbegrip·        
  • Sensory cortex- zintuiglijke informatie is belangrijk voor het lezen en voor de verbeelding·        
  • Visual cortex- voor het visuele proces·        
  • Wernicke’s area – zorgt er voor dat we kunnen horen wat we lezen. 

Ik vergelijk het altijd met een netwerk van een computer. Wanneer dit netwerk niet goed is aangesloten, zal de computer het niet of nauwelijks doen.

Zo is dat ook in onze hersenen. Bij een zwakke verbinding  kost o.a het leren lezen enorm veel energie.

Bij de goed gevorderde lezers  staan de Broca’s area, Angular gyrus en de Wernicke’s area in directe verbinding met elkaar. Voor mensen met dyslexie geldt dit niet. Shaywitz heeft aangetoond dat deze drie gebieden in de linkerhersenhelft niet werken. Alleen de Broca wordt geactiveerd. Het opslaan van woorden en de betekenis vinden van woorden wordt via een omweg in de hersenen opgeslagen.

 

Interessant!! Als psychomotorische kindercoach link ik dit aan nog niet geïntegreerde primaire reflexen.

Dit zijn reflexen die in de loop van het eerste levensjaar geïntegreerd moeten zijn zodat het lichaam zich verder soepel kan ontwikkelen.  Als deze echter nog aanwezig zijn dan kunnen linker- en rechterhersenhelft moeizamer met elkaar communiceren.  Een zwakke samenwerking tussen beide hersenhelften gaat ook ten koste van een goede visuele waarneming. Het brein komt dan moeilijk tot 1 beeld, de letters dansen, worden wazig gezien en de ogen floepen alle kanten op. 

 

De reflexen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het brein en daarmee goede visuele vaardigheden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel kinderen met leerproblemen visuele stoornissen hebben en dat er een verband lijkt te bestaan tussen visuele aandacht en dyslexie (https://beeldenbrein.nl/wp-content/upload_folders/beeldenbrein.nl/wo_vd.pdf). Goed geïntegreerde reflexen zijn het fundament voor de rijping van het centraal zenuwstelsel. Het brein wordt hiermee in balans gebracht zodat het leren en lezen beter kan worden opgepakt.

Een combinatie van het integreren van reflexen en het bevorderen van de visuele en auditieve vaardigheden is in mijn ogen dus een hele effectieve manier om leesproblemen aan te pakken. Deze visie wordt (nog) niet gedragen door dyslexie specialisten, maar is hoe ik er tegen aankijk.

 

Wanneer de rechterhersenhelft dominant is hebben we het over een visuele-cognitieve leerstijl oftewel het beelddenken.

Deze helft is vooral gericht op het overzien van het geheel, kleur creativiteit, het ruimtelijk denken, het visueel geheugen, het snel leggen van verbanden, ritme, denken in beelden . De linkerhersenhelft is vooral gericht op voor het logische redeneren, analyse, gericht op detail, tijd en volgorde (verbaal-cognitieve leerstijl)

Dr Shaywitz heeft aangetoond dat mensen met dyslexie informatie op een andere manier verwerken namelijk via de rechterhersenhelft. Voor mij als beelddenkspecialist heel interessant. Dat zou betekenen dat mensen met dyslexie een voorkeur hebben voor de visueel-cognitieve leerstijl (het beelddenken). Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit klopt als een bus bij mijn zoon met dyslexie.

Door het werken met reflexen, aandacht voor de ogen en het beelddenken, kan ik als beelddenkspecialist en psychomotorische kindercoach, kinderen met dyslexie/leesproblemen helpen om hun cognitieve, fysieke en emotionele balans te verbeteren.

 

Het brein in balans brengen doen we bij Oog4kids middels de RMT (Rhythmic movement training) methode.

Dit zijn zachte wiegende reflex integrerende bewegingen die het neurale netwerk stimuleren, optimaliseren, herstellen en versterken.  Het brein krijgt als het ware een zetje om zich verder te ontwikkelen. Mijn ervaring is dat de kinderen ze heel fijn en rustgevend vinden. Daarnaast werken we met balans- op o.a de trampoline,  sterker staan- en oogoefeningen

Door tekenen, kwaliteitspel, knutselen en ontspanningsoefeningen werken wij aan de emotionele balans.

Wanneer de basis tot rust is gekomen werken we verder aan de cognitieve balans door het werken met letters, lezen van woorden en zinnen. Alles met een spelend/bewegend karakter.

Natuurlijk kan ook ik niet garanderen dat alles zal verdwijnen (bij dyslexie kan dat ook niet), maar ik denk wel dat door onze werkwijze hele mooie sprongen gemaakt kunnen worden. Lijf en brein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook voor kinderen met dyslexie.

Spreekt jou dit aan? Wil je weten of wij jouw kind kunnen helpen? Neem dan contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Onder het genot van een kopje koffie (of thee) vertellen wij je hier graag meer over.