Net 10 jaar als zij bij mij in de praktijk komt. Hoge ademhaling en flink gespannen. Ze loopt vast op school. Vooral het rekenen is lastig. Ouders vermoeden dat zij wel eens een beelddenker zou kunnen zijn. Op het internet hebben zij al veel informatie hierover gelezen. Dus ik neem een basisonderzoek af aangevuld met een didactisch onderzoek op het gebied van rekenen om vast te kunnen stellen of zij inderdaad een beelddenker is.
Onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit afname van het wereldspel, screenen van de ogen, didactisch onderzoek rekenen, geheugenvoorkeur (visueel, auditief, lees, kinesthetisch), screening van de reflexen en de Raven. Dit laatste gebruik ik alleen voor mijn eigen indicatie. De Raven geeft mij namelijk informatie over het mogelijke niveau van haar denkvermogen.

Waarom neem ik niet alleen het wereldspel af als ik wil weten of zij een beelddenker is? Omdat het wereldspel alleen onvoldoende informatie geeft over de eventuele oorzaak waarom zij nog in beelden denkt. Je blijft in beelden hangen omdat de taalontwikkeling niet goed op gang komt. Dit kan komen omdat jouw leerstijl beelddenken is , maar kan ook ontstaan doordat de ogen niet goed samenwerken of doordat de lateralisatie onvoldoende is ontwikkelt. Lateralisatie is de ontwikkeling van je voorkeurshand, dominante hersenhelft en consequente taakverdeling/samenwerking in tweehandigheid.

Lateralisatie
Lateralisatie is belangrijk voor de ruimtelijke oriëntatie. Het kunnen onderscheiden van links-rechts, boven-onder en voor-achter. Zowel aan de samenwerking van de ogen en de lateralisatie kunnen we dan wat doen. Euh de ogen???? Maar die zijn toch goed? We zijn pas nog bij de opticien geweest?……..Ja dat kan!!! De opticien kijkt naar gezichtsscherpte en meet daar een bril voor aan. Er wordt niet gekeken naar de andere manieren van visuele informatieverwerking. Visuele informatie verwerking is namelijk veel meer dan alleen scherp kunnen zien. Het onder andere goed op kunnen nemen van beelden in de hersenen, het opslaan in het geheugen, inschatten van afstand en richting onderscheiden is op zijn minst net zo belangrijk als scherp kunnen zien.
Faalangst
Dit meisje heeft inderdaad een nog niet goed ontwikkelde lateralisatie en een zwakke samenwerking van de ogen. Dichtbij kijken levert veel stress op. Uit de reflexen blijkt ook nog eens ( maar dit had ik ook al zonder screening van de reflexen gezien) dat de Moro (schrikreflex) aanwezig is. Stress en faalangst zorgen ervoor dat zij volledig blokkeert. Haar denkvermogen is bovengemiddeld en toch heeft zij problemen met rekenen. Hoe kan dat?
Hoe verder
Veel mensen zullen denken dat extra rekenen of bijles voor rekenen de oplossing is. Echter wanneer een kind blokkeert door stress heeft het geen zin om extra te gaan rekenen. Nieuwe informatie zal niet of nauwelijks worden opgenomen. Dus gaan wij er voor zorgen dat er weer ruimte in het koppie en lijf komt om nieuwe informatie op te nemen. Daarnaast gaan wij aan de slag met de lateralisatie en de visuele training zodat zij zich zelf kan plaatsen in de ruimte om haar heen, om de stress op haar ogen te verminderen en het verbeteren van het richten van de ogen. Dat is allemaal mogelijk. Net als je buikspieren kan je ook de oogspieren trainen.

Pas wanneer dit meisje zich weer lekker in haar vel voelt en zij zichzelf goed kan plaatsen in de ruimte om haar heen, er een goede samenwerking is tussen beide hersenhelften en de ogen doen wat zij moeten doen…dan pas kan je eventueel aan de slag met rekenen. Eventueel zeg ik want soms is het helemaal niet meer nodig om te gaan rekenen omdat alle banen om de informatie tot zich te nemen open staan. Soms gebeurt het dat er zomaar sprongen worden gemaakt zonder extra rekenoefeningen. Mocht dat niet zo zijn…dan kunnen wij altijd nog werken aan de rekenskills.

Zit er meer in je kind, dan dat er nu uitkomt?

Heb jij nu ook het gevoel dat er meer schuil gaat achter de verminderende schoolprestaties van jouw kind? Meld je dan nu aan voor een vrijblijvende intake