Sitemap

Pagina's

 • Jamara Rekenen

  JAMARA is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
  De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).
  Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
  Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:
  • Hoeveelheids- en getalbegrip
  • Getalstructuur
  • Automatiseringsvaardigheden
  Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

  Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:
  • eenduidige strategie
  • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
  • via motorische en tactiele activiteit beide hersenhelften activeren
  • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
  • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
  • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
  • inzicht in getalstructuur aanbrengen
  • op de juiste wijze leren automatiseren

  De eerste sessie zal een "onderzoekssessie" zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:
  • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
  • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

  Na de testjes volgen:
  • Bespreken uitkomsten
  • Bespreken doelen
  • Opstellen handelingsplan

  JAMARA leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.
  Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.
  Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.
  Daarnaast moet er met het JAMARAcomputerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.

 • Inschrijfformulier Rekenbootcamp
  [wpforms id="2187" title="true"]
 • Privacyverklaring Oog4kids
  [et_pb_section bb_built="1" admin_label="section"][et_pb_row admin_label="row" background_position="top_left" background_repeat="repeat" background_size="initial"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_post_title _builder_version="3.10.1" meta="off" featured_image="off" /][et_pb_text admin_label="Text" background_position="top_left" background_repeat="repeat" background_size="initial" _builder_version="3.10.1"]

  Samenvatting

  Hoe de AVG in de praktijk het best kan werken zal de komende tijd steeds duidelijker worden. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daarom een reden zijn deze privacyverklaring aan te passen. We behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkopen ze niet aan derden. We delen je persoonsgegevens wel soms met anderen (verwerkers), dat zijn diensten die wij gebruiken zoals een administratiekantoor, telecom provider, een nieuwsbriefdienst, de webhost of websitebeveiligingsdiensten. Deze verwerkers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. (Mail)adressen van klanten kunnen we gebruiken voor direct marketingdoeleinden. Wij verzorgen training, coaching en leerondersteuning voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er zijn situaties waarin wij je gegevens en de gegevens van je kind verzamelen. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

  Definities

  Direct marketing: Het sturen van reclame of bv een kerstkaart aan klanten. De website:  https://oog4kids.nl/ Grondslag: een volgens de wet geldige reden om persoonsgegevens te verwerken. Gerechtvaardigd belang: de reden dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken is belangrijker dan de reden die je mogelijk hebt om dit niet te willen. Wij: Cecilia de Bruijn - Oog4kids Uithoorn, Jiska Bijvoet - Oog4kids Almere

  Privacyverklaring

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband staan zodat je ‘gevonden’ kan worden.

  Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

  Je persoonsgegevens gebruiken wij om: •    Contact met je op te nemen -als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we samen hebben (grondslag:overeenkomst), -als wij jou als onze klant willen vertellen over nieuwe informatie, ideeën, aanbiedingen of producten en wijzigingen (= direct marketing, grondslag:gerechtvaardigd belang) of -als je daarvoor toestemming hebt gegeven door onze nieuwsbrief aan te vragen of het contactformulier  in te vullen en te versturen of door ons te bellen of ons je visitekaartje te geven (grondslag: toestemming). •    Onze dienstverlening te kunnen uitvoeren zoals we dat overeengekomen zijn. (grondslag overeenkomst) •    Een financiële administratie bij te houden zoals de wet dat vraagt als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag overeenkomst) •    Je gegevens goed in onze administratie te zetten en bij te werken als er wijzigingen zijn als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag: overeenkomst) •    Het internetverkeer op de website te beveiligen zoals de wet dat van ons vraagt en omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd. (grondslag: gerechtvaardigd belang)

  Van wie hebben wij persoonsgegevens?

  Van (potentiële) klanten, nieuwsbriefabonnees, contactpersonen en websitebezoekers kunnen wij op enig moment persoonsgegevens verwerken.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Van nieuwsbriefabonnees verwerken wij; je naam en mailadres en gegevens over je nieuwsbriefgebruik. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het aanvragen van de nieuwsbrief. • Van contactpersonen gebruiken wij; je naam, mailadres en/of je telefoonnummer. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het invullen en opsturen van het contactformulier of wanneer je telefonisch contact met ons hebt opgenomen of wanneer je ons je visitekaartje hebt gegeven. • Van klanten verwerken wij; je naam, adres, tel nummer, mailadres, intakegegevens en onderzoeksresultaten. Dit hebben we samen vastgelegd in een overeenkomst. • Van websitebezoekers; *bij een bezoek verwerkt de website de domeinnaam van de site, host gegevens, webpagina’s die je bezoekt (waar kom je vandaan en waar ga je daarna heen), datum en tijd, je ip adres en het besturingssysteem van je computer in verband met de beveiliging van de website zoals de wet dat van ons vraagt. *Plaats je een reactie onder een blogartikel op deze website dan verwerkt de website je ip adres, welke browser je gebruikt, op welke webpagina je bent, de domeinnaam van de site, de gegevens die je invult in het reactieformulier en, als je dat als ingelogde websitegebruiker doet, ook je username. Dit mag omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd. *Cookies worden alleen gebruikt voor de inlogprocedure en bij het beheren van de website na inloggen.

  Met wie delen wij persoonsgegevens?

  Wij behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkopen ze niet. We delen je persoonsgegevens soms wel met anderen. Voor nieuwsbriefabonnees is dit een nieuwsbriefdienst. Voor klanten is dit ons administratiekantoor. Wij delen geen intakegegevens of onderzoeksresultaten met derden zonder toestemming van ouders. Voor contactpersonen is dit de webhost en een telecomprovider. Voor websitebezoekers zijn dit enkele beveiligingsdiensten. Met deze anderen is waar mogelijk een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk en zeker is dat ook daar je gegevens beschermd zijn zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerkers houden zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

  Ben je nieuwsbrief abonnee dan bewaren we je persoonsgegevens tot je je toestemming intrekt door je af te melden voor de nieuwsbrief. Ben je klant dan bewaren we je persoonsgegevens in ieder geval, zoals de wet voorschrijft, 7 jaar en anders tot het beëindigen van de klantrelatie. Als wij een handelingsplan opstellen of een algeheel onderwijskundig onderzoek afnemen, ontstaat er een papieren dossier. Deze gegevens bewaren we in Word op de computer. Op jouw verzoek verwijderen we de gegevens op de computer en bewaren we ze alleen op papier tot 2 jaar nadat de samenwerking is gestopt. Van contactpersonen en websitebezoekers bewaren we persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Deze bewaartijd kan daarom variëren.

  Zo zorgen we voor je persoonsgegevens.

  Je persoonsgegevens worden met de gangbare beveiligingstechnieken beveiligd. Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan iemand. Je persoonsgegevens worden gedeeld met verwerkers die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cecilia de Bruijn heeft alleen toegang tot de telefoon, tablet en computer van Oog4kids Uithoorn en Jiska Bijvoet heeft alleen toegang tot de telefoon, tablet en computer van Oog4kids Almere. Deze zijn beveiligd met een code. Deze code is veilig en wordt regelmatig veranderd. Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijk afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben.

  Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen.

  Je mag je persoonsgegevens inzien*). Vraag je meerdere kopieën in één keer dan is 1 kopie gratis, voor de rest vragen wij een redelijke vergoeding. Je mag onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (laten) aanpassen*). Je mag je persoonsgegevens (laten) wissen*) als de geldige reden voor verwerking verdwijnt of als je een geldig bezwaar hebt tegen verwerking, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze nog te bewaren. Je mag bezwaar maken tegen direct marketing. Wij stoppen dan per direct de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. Ben je nieuwsbriefabonnee, contactpersoon of klant dan heb je recht op overdracht van je persoonsgegevens. Ben je nieuwsbriefabonnee of contactpersoon dan kan je je toestemming tot verwerken van je persoonsgegevens intrekken.

  Hoe kan je je recht gebruiken?

  Heb je vragen over persoonsgegevens die je niet zelf via internet kan inzien en/of wijzigen? Stuur dan een mail via het contactformulier.**) Doe je dit liever schriftelijk? Stuur dan een brief naar:

  Oog4kids Cecilia de Bruijn Grift 45 Uithoorn of: Oog4kids Jiska Bijvoet Zwavelgeelstraat 29 1339 HL Almere

  Je krijgt binnen 4 weken reactie. Nieuwsbrief abonnees kunnen zelf hun persoonsgegevens inzien, aanpassen en wissen (afmelden nieuwsbrief) via links die onderaan de nieuwsbrief te vinden zijn. *)Wij kunnen dan aanvullende informatie vragen om zeker te weten dat je bent wie je bent. Immers je persoonsgegevens mogen wij alleen aan jou geven, niet aan iemand anders. **)Hier zal je in de tekst niet een emailadres kunnen lezen; je kan het contactformulier gebruiken. Dat heeft een goede reden: het voorkomen van spam via ons mailadres. Of je nou een goed spamfilter hebt of niet; versturen van spam via internet kost enorm veel energie. Van alle spam die jaarlijks wordt verstuurd kunnen 3 miljoen personenauto's een jaar rijden. Niet DUURZAAM dus! Bovendien willen wij voorkomen dat ons mailadres op de zwarte lijst komt en onbruikbaar wordt. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Tafelbootcamp
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_fullwidth_header title="Tafels leren door veel kleur, spel en beweging" subhead="%22Zo is leren net een feestje%22" header_fullscreen="on" button_one_text="Ja, mijn kind doet mee met de Rekenbootcamp" button_one_url="https://oog4kids.nl/inschrijfformulier-rekenbootcamp-2/" header_image_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-5.png" _builder_version="3.16" title_font="Verdana||||||||" title_text_align="left" subhead_font="Verdana||||||||" subhead_text_align="left" background_color="#ffb597" custom_button_one="on" button_one_text_color="#ffffff" button_one_bg_color="#35b729" button_one_border_color="#35b729" button_one_use_icon="off" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" _i="0" _address="0.0"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="1" _address="1"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="1.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="1.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_text_color="#5271ff" text_font_size="16px" ul_font="Verdana||||||||" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" _i="0" _address="1.0.0.0"]
  • Lukt het je kind maar niet om de tafels te onthouden
  • Levert het stampen van de tafels jouw kind een hoop frustratie?
  • Vindt jouw kind tafels oefenen maar saai?
  • Houdt jouw kind van bewegen?
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_font="|700|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="1" _address="1.0.0.1"]

  Herkenbaar? Dan is een TAFELbootcamp heel geschikt voor jouw kind!

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_text_color="#000000" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" hover_enabled="0" _i="2" _address="1.0.0.2"]

  Tijdens een tafelbootcamp gaan we 2 x 2,5 uur, in een klein groepje van maximaal 4 kinderen,  intensief aan de slag met de tafels. Dit doen we door veel kleur, spel, beweging en beeld te gebruiken zodat de tafels beter onthouden kunnen worden. Door op deze manier de tafels aan te bieden leren de hersenhelften actief met elkaar samen te werken, kunnen de kinderen makkelijker een tafel aan een bepaalde kleur en/of beweging koppelen en wordt het opslaan van de tafels in het geheugen versneld. Hoe meer tafels er geautomatiseerd zijn, hoe meer ruimte vrij komt in het werkgeheugen voor het aanleren van andere belangrijke rekenvaardigheden.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_font="|700|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" ul_font="Verdana||||||||" z_index_tablet="500" _i="3" _address="1.0.0.3"]

  Wat mag je verwachten na 2 x 2,5 uur TAFELbootcamp?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_text_color="#5271ff" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="4" _address="1.0.0.4"]
  • Veel beweging en een beeldende uitleg.
  • Meer zelfvertrouwen en plezier in het oefenen van de tafels.
  • Een flinke boost in het onthouden van de tafels 1 t/m 10
  • Instructie die aansluit bij de leerstijl van jouw kind
  • Tips om thuis verder te oefenen
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="5" _address="1.0.0.5"]

  Een TAFELbootcamp is inclusief:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_text_color="#5271ff" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="6" _address="1.0.0.6"]
  • Drinken en wat lekkers
  • De benodigde werkmaterialen
  • Tips om thuis verder mee te oefenen
  • Gratis Joepspel (alleen bij de tweedaagse rekenbootcamp)
  • Een certificaat van deelname
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="7" _address="1.0.0.7"]

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor een TAFELbootcamp:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_font_size="16px" ul_font="Verdana||||||||" z_index_tablet="500" _i="8" _address="1.0.0.8"]
  • 1 x 2,5 uur : €39,- (lage of hoge tafels)
  • 2 x 2,5 uur : € 75,- ( met een gratis joepspel)
  • Individuele begeleiding 5 x 1 uur.  € 219,- 
  • Individuele begeleiding 10 x 1 uur € 399,- 
  [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.9" background_color="#35b729" height="50px" _i="9" _address="1.0.0.9"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="1" _address="1.1"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="1.1.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Carmen van Jaaren-Jansen" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170103_113339-002-kopie.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" _i="0" _address="1.1.0.0"]

  Kayleigh vond de rekenbootcamp heel erg leuk. Ze vond vooral het bewegen erbij erg fijn. Ze was blij dat ze niet stil hoefde te zitten en alleen uit een boekje werken.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="1" _address="1.1.1" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Alice van Groenestein" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/8cc1082c-3068-47be-9ceb-49b7881a2bdb.png" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" _i="0" _address="1.1.1.0"]

  Zoë heeft het superleuk gehad. Ze heeft de tafeltraining met heel veel plezier gevolgd. Ze heeft veel geleerd en oefent thuis ook met plezier de tafels (wel op een speelse en bewegelijke manier ;).

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Spellingbootcamp
  [et_pb_section bb_built="1" fullwidth="on" specialty="off" next_background_color="#000000" inner_width="auto" inner_max_width="none"][et_pb_fullwidth_header _builder_version="3.10.1" title="Zo is spellen wel leuk" button_one_text="Ja, ik geef mijn kind op voor de spellingbootcamp" button_one_url="https://oog4kids.nl/inschrijfformulier-spellingbootcamp/" header_image_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170329_144046-e1531052038724.jpg" background_color="#ffb597" title_text_align="left" header_fullscreen="on" title_font="Verdana||||||||" subhead_font="Verdana||||||||" custom_button_one="on" button_one_text_color="#ffffff" button_one_bg_color="#35b729" button_one_border_color="#35b729" button_one_font="Verdana||||||||" button_one_use_icon="off" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" prev_background_color="#000000" inner_width="auto" inner_max_width="none"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.22.7" ul_font="Verdana||||||||" text_text_color="#35b729" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500" text_font_size="16px"]
  • Wanneer is het mollen of molen, koppen of kopen?
  • Wanneer schrijf je een ei of ij, au of ou?
  • Komt er nou een d of t, b of p aan het eind van een woord.

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="|700|||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Zomaar een greep uit het aanbod van een  spellingbootcamp.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="Verdana||||||||" text_text_color="#35b729" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500" text_font_size="16px"]
  • Heeft je kind moeite met het leren van de letters?
  • Vind je kind spellingregels leren moeilijk?
  • Is je kind visueel ingesteld?
  • Heeft je kind het nodig om veel te bewegen tijdens het leren en vindt hij/zij dat ook leuk?
  • Heeft je kind moeite met het onthouden van het woordbeeld en het toepassen van de categorieën?

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500" text_font_size="16px"]

  Dan is een spellingbootcamp een aanrader! want door actief bezig te zijn met veel spel en beweging worden alle zintuigen zoveel mogelijk betrokken bij het leerproces.

  Tijdens de eerste sessie wordt gekeken wat het instapniveau is zodat er goed aangesloten kan worden bij de hulpvraag.

  Het resultaat van een spellingbootcamp:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_text_color="#35b729" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500" text_font_size="16px"]
  • Je kind heeft inzicht in de geleerde spellingregels en kan deze toepassen in de dagelijkse praktijk.
  • Je kind kan de woordbeelden beter onthouden.
  • Het plezier in spelling is terug.
  • Het zelfvertrouwen groeit.
  • Groei in spellingsvaardigheden.
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" ul_font="Verdana||||||||" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500" text_font_size="16px"]
  • Individuele begeleiding 5 x 1 uur . Investering € 187,- 
  • Individuele begeleiding 10 x 1 uur. Investering € 369,-
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Wij zorgen ervoor dat je kind met plezier leert spellen. Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op om een plekje voor je kind te reserveren.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Begeleiding
  [et_pb_section bb_built="1"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_image _builder_version="3.9" src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Untitled-design-27.png" /][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Schoolbell|700|||||||" text_font_size="30px" text_orientation="center" text_text_color="#5271ff"] Begeleiding, afgestemd op wat jouw kind nodig heeft [/et_pb_text][et_pb_button _builder_version="3.10.1" button_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_alignment="center" background_layout="dark" custom_button="on" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_font="Verdana||||||||" button_use_icon="off" button_url="https://oog4kids.nl/contact/" url_new_window="on" /][et_pb_divider _builder_version="3.9" divider_weight="25" height="25px" /][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Schoolbell||||||||" text_font_size="30px" text_text_color="rgba(0,0,0,0.8)"] Herken jij dit ? [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" ul_font="Verdana||||||||" ul_text_align="left"]
  • Mijn kind ondervindt problemen met zijn/haar concentratie.
  • Mijn kind heeft moeite met rekenen, spelling en/of lezen.
  • Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen.
  • Er zijn vermoedens van dyslexie.
  • Er zit meer in mijn kind, dan dat er nu uitkomt.
  • Al het extra oefenen thuis en op school levert weinig vooruitgang op.
  • Mijn kind heeft faalangst/stress.
  • Ik wil inzicht in de leerproblemen van mijn kind.
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] Dat jouw kind naar school gaat wil nog niet altijd zeggen, dat jij zelf als ouder geen invloed kunt uitoefenen over wat jouw kind nodig heeft om met plezier en zelfvertrouwen te leren. Jij bent als ouder ervaringsdeskundige van je kind. Vaak weet en voel je als ouder, dat er echt meer in je kind zit dan dat er nu uitkomt. School doet zijn best, maar soms is de hulp die school biedt niet toereikend genoeg voor jouw kind en blijft resultaat uit. Jouw kind komt in een neerwaartse spiraal terecht, raakt gedemotiveerd, heeft nog weinig zelfvertrouwen en is het plezier in leren en school kwijt met als gevolg dat er nog meer leer- en/of gedragsproblemen ontstaan. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] De begeleiding die wij geven wordt individueel en/of in een klein groepje gegeven, afgestemd op de behoeften van jouw kind. Een veilige basis, plezier en bewegen zijn onze uitgangspunten. Samen kijken we naar de kwaliteiten van je kind en welke manier van leren bij hem/haar past. In onze begeleiding maken we veel gebruik van kleur, beeld en beweging. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||" text_text_color="#5271ff"] Wil je meer informatie over ons en onze manier van werken? Wil jij duidelijkheid over hoe het komt dat jouw kind vastloopt op school? Vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan zodat wij samen met jouw kunnen kijken welke vorm van begeleiding het beste past bij jouw kind. [/et_pb_text][et_pb_button _builder_version="3.10.1" button_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_url="https://oog4kids.nl/contact/" url_new_window="on" button_alignment="center" background_layout="dark" custom_button="on" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_font="Verdana||||||||" button_use_icon="off" /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Happy kids
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20181003_125411-002-scaled.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="Verdana||||||||" z_index_tablet="500"]

  “Ik snap het gewoon niet”

  Je kind komt verdrietig uit school. Vandaag stond er een dictee op het programma. Thuis heeft je kind flink geoefend. Hij wist alles. Volle goede moed ging hij naar school…echter tijdens het dictee gaan de luiken dicht bij je kind. Ineens weet hij niet meer of hij trein met een korte of lange ij moet schrijven of dat hond met een -d is ipv een -t. Met als resultaat een streep door zijn dictee en de opmerking “dat kan jij beter”

  Je kind is  lief, rustig en een harde werker op school. Ook wel heel gevoelig voor hoe een ander over hem denkt. Hij zal dus niet snel vragen om extra uitleg, als hij de eerste keer niet alles heeft begrepen. Bij toetsen op school, lijkt hij ineens alles te zijn vergeten. Thuis barst dan regelmatig de bom en is hij intens verdrietig.

  Je merkt dat je kind zich veel zorgen maakt. Zelfs de kleinste verandering in routine brengt hem van streek, daarnaast kan hij al weken van te voren zich druk maken om een toets en vraagt hij veel bevestiging.

  Ook met het aangaan van vriendschappen is hij selectief. Het liefst gaat hij na schooltijd met jouw naar huis. Hij wil best met een vriendje spelen, maar dan wel bij jullie thuis in zijn eigen veilige omgeving.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Het raakt je 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Het breekt je hart om je kind zo met zich zelf te zien worstelen. Je beseft dat, wanneer er niks veranderd, dit soort situaties je kind niet verder zal helpen. Zo zal hij niet kunnen laten zien, wat er in hem zit, zal hij moeilijk zijn grenzen aan durven geven, zullen de negatieve gedachten de overhand krijgen en zal het zelfvertrouwen en plezier in school steeds minder worden.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Het is belangrijk dat je kind:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]
  • ervaart dat het eigenlijk al heel veel weet,
  • weet wat voor prachtige kwaliteiten hij/zij  heeft, hoe hij/zij deze kan inzetten,
  • weet wat hij/zij nodig heeft om tot leren of spelen te komen
  • de verschillende emoties en gedachten bij zich zelf kan herkennen en positief kan ombuigen
  • zich kan ontspannen

  Dan zal namelijk het zelfvertrouwen groeien, kan de stress in het lijfje echt zakken en komt er rust en ruimte in het koppie om de leerstof weer op te nemen en te verwerken.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  HAPPY KIDS! is een training waarbij je kind weer lekker in zijn/haar vel komt door beweging en spel. Deze training is er voor kinderen in de leeftijd van 7-12 met weinig zelfvertrouwen, met een laag zelfbeeld, faalangst en stress.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact-oog4kids-almere/" button_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_alignment="center" _builder_version="4.4.8" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_font="Verdana||||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20200510_142920249_iOS-2-scaled.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_font="||||||||" ul_font_size="16px" background_color="#ffb597" custom_padding="|||5px||" z_index_tablet="500"]

  Met Happy kids;

  √ onderzoekt je kind zijn/haar persoonlijke hulpvraag

  √ onderzoekt je kind de eigen kwaliteiten, schatten en behoeften

  √ leert je kind omgaan met faalangst

  √ leert je kind sterker te staan en de invloed hiervan op het handelen

  √ leert je kind niet helpende gedachtes om te zetten naar helpende gedachtes

  √ leert je kind over de invloed van gedachtekracht ( gebeurtenis, gedachten, gedrag, gevolg)

  √ ervaart je kind hoe fijn ontspanningsoefeningen zijn

  √ leert je kind hoe hij/zij invloed kan uitoefenen op emoties

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Hoe zou jij het vinden als je kind vaardigheden leert, die ervoor zorgen dat hij weer lekker in zijn vel komt?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font_size="16px"]

  In 8 bijeenkomsten van een uur, help ik je kind aan meer zelfvertrouwen, minder stress en een beter zelfbeeld. De oefeningen die we tijdens de 8 bijeenkomsten doen krijgt je kind mee naar huis, zodat jullie er thuis ook nog mee aan de slag kunnen..

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact-oog4kids-almere/" button_text="Neem contact met mij op" button_alignment="center" _builder_version="4.4.8" custom_button="on" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" background_layout="dark" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Even praktisch

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0"]
  • De Happy kids training bevat 8  sessies van 60 minuten
  • Een adviesgesprek (intake)
  • Kosten: € 297,-
  • In twee termijnen betalen is mogelijk
  • Eindevaluatie samen met je kind
  • De training vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag-, of woensdagmiddag
  • Gebruik van essentiële oliën, zolang het traject duurt (daarna tegen betaling te bestellen)
  • Uiteraard zijn op dit product de algemene voorwaarden van toepassing
  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact-oog4kids-almere/" button_text="Neem contact met mij op" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20200723_102102446_iOS-3.jpg" title_text="20200723_102102446_iOS (3)" _builder_version="4.4.8"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Ervaringen
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="3.22" animation_style="slide" animation_direction="top" animation_intensity_slide="2%" animation_starting_opacity="100%" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_fullwidth_header title="Ervaringen" content_max_width="800px" _builder_version="3.16" title_font="Verdana||||||||" title_text_color="#ffffff" title_font_size="60px" title_line_height="1.2em" content_font_size="20px" content_line_height="1.8em" background_color="#70bf7b" use_background_color_gradient="on" background_color_gradient_start="rgba(0,0,0,0.75)" background_color_gradient_end="rgba(0,0,0,0)" background_color_gradient_direction="90deg" background_color_gradient_overlays_image="on" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-8.png" custom_button_one="on" button_one_text_size="18px" button_one_bg_color="#02d002" button_one_border_width="8px" button_one_border_color="#02d002" button_one_border_radius="0px" button_one_letter_spacing="1px" button_one_font="Lato|700|||||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="18px" button_two_text_color="#353740" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="8px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="0px" button_two_letter_spacing="1px" button_two_font="Lato|700|||||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="|||" custom_padding="8%||8%|" button_one_letter_spacing_hover="1px" button_two_letter_spacing_hover="1px" locked="off" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="1px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="1px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" _i="0" _address="0.0"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="1" _address="1"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="1.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="1.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Marlous Vrijmoed" job_title="Intern Begeleider/ Adviseur onderwijs at BMC" company_name="BMC" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.29.3" _i="9" _address="1.0.0.9"]

  Ik heb het genoegen gehad om de expertise van Jiska in te kunnen zetten voor de begeleiding van individuele leerlingen. Hierbij combineert zij haar kennis van het onderwijs, de didactiek en de methodes met haar kennis van psychomotoriek. Zij stimuleert de leerlingen middels bewegend leren, waardoor de hersenhelften beter gaan samenwerken. Dit maakt het voor de leerlingen natuurlijk extra leuk, maar er wordt ook hele goede vooruitgang geboekt. Daarnaast heeft zij onderzoek kunnen doen bij enkele leerlingen waarna zij ouders heeft kunnen begeleiden naar functioneel optometristen. Dit heeft deze leerlingen uiteindelijk heel veel gebracht. Kortom voor scholen is zij een belangrijke specialist wie ik van harte kan aanraden.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Randall van Poelvoorde" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Elise.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.19.9" _i="0" _address="1.0.0.0"]

  Jiska heeft onze dochter werkelijk fantastisch geholpen. Het was fijn dat we erachter kwamen dat de stand van haar ogen, haar gevoel van 'waar ben ik in de ruimte' en haar evenwicht de sleutel waren tot beter functioneren en schoolresultaten die haar intelligentie weerspiegelen. Jiska heeft veel gevoel voor kinderen, werkt gestructureerd en met passie. Altijd vrolijk, onze dochter had altijd zin om naar Jiska te gaan. Na een half jaar is ze echt veranderd. Haar zelfvertrouwen is toegenomen en ze is nog vrolijker! Dankjewel Jiska. Ik weet zeker dat je voor veel kinderen het verschil maakt.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Sabrina van Dijk" job_title="HSP Coach" company_name="Gevoelig kind" url="https://gevoeligkind.nl/" url_new_window="on" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3476.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.10.1" body_font="Verdana||||||||" _i="1" _address="1.0.0.1"]

  De rekenworkshop bij Jiska is een aanrader...als ik die niet had gedaan had ik nu nog niet geweten dat de ogen van mijn zoon niet goed samenwerken waardoor hij niet goed tot leren komt. Nu een opmaat naar groei in het psychomotorisch kindercoachtraject❤️

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Steven Codrington" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20161126_103010.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="2" _address="1.0.0.2"]

  Hoi Jiska Aglaya heeft veel bij je geleerd. Ze heeft leren omgaan met haar onzekerheid. Ze ging met veel plezier op de zaterdag naar de training. Ze heeft zichtbaar vorderingen gemaakt met o.a rekenen en begrijpend lezen. We zagen haar gaandeweg groeien en zelfverzekerd worden. Als je kind extra ondersteuning nodig heeft is oog4kids zeker een aanbeveling.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Temmy Visser-de Wit" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="3" _address="1.0.0.3"]

  Mijn oudste zoon is een half jaar lang begeleid door Jiska omdat hij een fikse achterstand met rekenen had opgelopen. Het eindresultaat mag er wezen, hij heeft in dat half jaar een achterstand van een heel jaar ingehaald! Wij zijn dan ook enorm trots op onze zoon en heel blij met de inzet van Jiska! De begeleiding wordt heel rustig opgebouwd en alles wordt duidelijk uitgelegd maar er is tussendoor ook tijd voor een spelletje en een grapje zodat het voor het kind een fijn maar toch heel leerzaam proces is. Jiska bedankt!! groetjes Temmy

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Ron en Yvonne" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3278.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="4" _address="1.0.0.4"]

  Wauw! dat rekenen zo leuk kan zijn. Jacquelien heeft 2 en 3 januari (2017) de rekenbootcamp bij jullie gevolgd. Ze was super enthousiast en wil het elke week wel doen. Tof toch…. Jiska en Cecilia goed gedaan. Knap dat jullie met veel spel en plezier kinderen kunnen helpen met extra training voor rekenen. Jacquelien heeft twee hele leuke ochtenden gehad die voor haar ook zeer leerzaam waren. Ron en Yvonne Biddinghuizen

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="A. Jongbloed" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20161109_141219-002.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="5" _address="1.0.0.5"]

  Vandaag was de laatste dag van de visuele training voor mijn dochter Ella, gegeven door Jiska. Het waren een aantal sessies waarin gewerkt werd met verschillende lesmaterialen op een speelse manier. Mijn dochter volgde deze training om de samenwerking van haar ogen te stimuleren en om de samenwerking tussen beide hersenhelften soepeler te laten verlopen. Daarnaast had ze in groep 3 moeite met rekenen. De visuele training werd daarom gecombineerd met extra ondersteuning op het gebied van automatiseren. Het visualiseren, bewegen en ervaren maakt een rekensom gemakkelijker te begrijpen. Door verschillende oog- en lichaam-bewegingen worden haar hersenen geprikkeld en haar ruimtelijke inzicht verbeterd, met als gevolg verbetering van rekenvaardigheden. Ella verheugde zich elke keer weer om op de trampoline te spelen, met ballen te gooien of soort van pittenzakjes van de launcherplank te werpen en vangen. Er zijn genoeg oefeningen ook voor thuis. Met tussentijdse metingen werd de voortgang gemeten. In de loop van haar training heb ik een groot verschil en zeker een enorme verbetering gezien mbt haar oogfuncties. De visie van haar ogen is uitstekend maar het gaat om de samenwerking van beide ogen. Hiervoor moeten de hersenen goed samenwerken om tot een juiste ruimtelijke waarneming te komen. Na een aantal sessies zag ik Ella weer met veel plezier naar school gaan. En daar ging het allemaal om! Bedankt Jiska voor de goede zorg voor Ella.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Yvonne, Ron en Jacqelien" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3278.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="6" _address="1.0.0.6"]

  Jacquelien (11 jaar) had veel moeite met rekenen. Na wat onderzoekjes bleek dat haar ogen niet goed samenwerkte. Na een aanbeveling van school om contact te zoeken met Oog4kids, zijn we gestart met reflextherapie…. Later is ook het automatiseren van rekenen opgepakt. Ik ben zeer blij dat we dit gedaan hebben. Jacquelien is goed vooruit gegaan. Ze heeft het nooit vervelend gevonden om naar Jiska te gaan, het wat altijd leuk en leerzaam. Zo heeft ze ook meegedaan met de tweedaagse rekenbootcamp. Nou dat wilde ze wel elke week. Jacquelien en wij zijn Jiska dankbaar voor de vooruitgang die geboekt is. Als je kind moeite heeft met rekenen is het de moeite waar om eens contact op te nemen met Oog4kids.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Alice Groenestein" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="7" _address="1.0.0.7"]

  Zoë heeft het superleuk gehad. Ze heeft de tafeltraining met heel veel plezier gevolgd. Ze heeft veel geleerd en oefent thuis ook met plezier de tafels (wel op een speelse en bewegelijke manier .

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Carmen van Jaaren-Jansen" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170103_113339-002-kopie.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" body_font="Verdana||||||||" _i="8" _address="1.0.0.8"]

  Kayleigh vond de rekenbootcamp heel erg leuk. Ze vond vooral het bewegen erbij erg fijn. Ze was blij dat ze niet stil hoefde te zitten en alleen uit een boekje werken.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Baas over leerproblemen door beweging en spel
  [et_pb_section bb_built="1" fullwidth="on" specialty="off" next_background_color="#000000" inner_width="auto" inner_max_width="none"][et_pb_fullwidth_header _builder_version="3.10.1" title="Baas over leerproblemen door beweging en spel" subhead="Een veilige basis, bewegen en plezier" button_one_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_one_url="https://oog4kids.nl/contact/" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3218-1.jpg" title_font="Verdana||||||||" content_font="Verdana||||||||" subhead_font="Verdana||||||||" custom_button_one="on" button_one_bg_color="#35b729" button_one_border_color="#35b729" button_one_font="Verdana||||||||" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" prev_background_color="#000000" inner_width="auto" inner_max_width="none"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Schoolbell|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="30px"]

  Herken je dit?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  'Je kind loopt vast op school doordat jouw kind op een andere manier lijkt te leren dan op school wordt aangeboden.'

  Daar sta je dan voor de deur van de klas van jouw kind. Je doet opgewekt en duwt je kind zachtjes de klas binnen. Je kind sputtert wat tegen en probeert het afscheid zo lang mogelijk uit te stellen.

  Jouw strijd begon vanmorgen al om 7.00. Je kind wilde niet zijn bed uitkomen, klaagde over buikpijn en treuzelde net zolang met aankleden totdat jij je geduld verloor. Zo gaat het nou elke ochtend.

  Je kind was een vrolijke leergierige kleuter, dol op puzzelen, lego, bouwen en verbaal best sterk totdat hij in groep 3 kwam. De eerste weken vond hij het nog wel leuk en spannend, maar naar verloop van tijd merkte je dat hij met steeds meer tegenzin naar school ging. Het automatiseren van de letters wilde maar niet lukken, cijfers draaide hij om, + en – sommen werden stelselmatig door elkaar gehaald, met als gevolg lees-en rekenproblemen.

  Nu zit je kind in groep 5 en heeft hij elke dag buikpijn. Hij zit duidelijk niet lekker in zijn vel en dit heeft zijn weerslag op jullie als gezin. Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Dat je kind geen buikpijn of slapeloze nachten heeft omdat hij moet lezen, rekenen of spellen. Thuis oefenen jullie veel, maar zonder het gewenste resultaat. De stress slaat toe, uitval en een verkeerd schooladvies liggen op de loer. Je voelt de druk vanuit school om jouw kind te laten onderzoeken op ADHD en/of Dyslexie. Jij weet zeker dat dit het niet is en dat er meer in je kind zit dan dat er nu uitkomt.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Als je je kind zo langere tijd meemaakt zorgt dat voor bezorgdheid, angst voor de toekomst en een gevoel van onmacht bij je zelf. Je wilt dat je kind  zo goed mogelijk geholpen wordt, zonder al te veel verschillende begeleidingsvormen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Met ons programma "Baas over je leerproblemen" wordt leren weer leuk. Een totaalaanpak waarbij we als psychomotorische kindercoach kijken naar de sociaal-emotionele- , fysieke- en cognitieve ontwikkeling.

  [/et_pb_text][et_pb_image _builder_version="3.9" src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-7.png" /][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="Schoolbell|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="30px"]

  Wat zou het voor jou betekenen als:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  De harmonie en rust weer terugkeert in jullie huis?
  Je kind weer lekker in zijn vel zit?. Het komt ontspannen, met plezier en zelfvertrouwen tot leren. Dat brengt jou vrijheid: je kunt wat meer loslaten en hoeft niet meer overal bovenop te zitten.
  Je kind weet nu welke manier van leren bij hem past en gaat lekker lezen, spellen en rekenen.
  En natuurlijk spelen – want het blijft een kind.

  [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.9" divider_weight="25" height="25px" /][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="|700|||||||" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Wil je ook dat je kind ontspannen, met plezier en zelfvertrouwen tot leren komt? Meld je aan voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

  [/et_pb_text][et_pb_button _builder_version="3.14" button_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_url="https://oog4kids.nl/contact/" url_new_window="on" button_alignment="center" background_layout="dark" custom_button="on" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_font="Verdana||||||||" button_use_icon="off" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="Schoolbell|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="30px"]

  Wat mag je van ons verwachten?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" ul_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]
  • Professionele begeleiding met oog voor jouw kind.
  • Plezier, veel beweging en spel.
  • Interesse, tijd en 100% inzet.
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="|700|||||||" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je er graag meer over.

  [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.9" divider_weight="25" height="25px" /][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="Schoolbell|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="30px"]

  Baas worden over je leerproblemen. Dit levert het jullie op...... :

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

   

  • Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.
  • Doordat jouw kind zich beter kan ontspannen zal hij/zij minder stress ervaren en zo open staan voor leren
  • Je kind kan nu stappen maken met rekenen, lezen en spellen
  • Je kind ontdekt dat hij/zij al heel veel kan en weet. Dit zal het zelfvertrouwen vergroten.
  • Je kind weet op welke manier het leren voor hem/haar makkelijker wordt.

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="10px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  *Het resultaat wat wij kunnen garanderen kan alleen geboekt worden bij actieve deelname van jullie als ouders.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="|700|||||||" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Ervaringen van ouders

  [/et_pb_text][et_pb_testimonial _builder_version="3.9" author="A. Jongbloed" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20161109_141219-002.jpg" quote_icon_color="#5271ff" quote_icon_background_color="#f5f5f5" body_font="Verdana||||||||"]

  Vandaag was de laatste dag van de visuele training voor mijn dochter Ella, gegeven door Jiska. Het waren een aantal sessies waarin gewerkt werd met verschillende lesmaterialen op een speelse manier. Mijn dochter volgde deze training om de samenwerking van haar ogen te stimuleren en om de samenwerking tussen beide hersenhelften soepeler te laten verlopen. Daarnaast had ze in groep 3 moeite met rekenen. De visuele training werd daarom gecombineerd met extra ondersteuning op het gebied van automatiseren. Het visualiseren, bewegen en ervaren maakt een rekensom gemakkelijker te begrijpen. Door verschillende oog- en lichaam-bewegingen worden haar hersenen geprikkeld en haar ruimtelijke inzicht verbeterd, met als gevolg verbetering van rekenvaardigheden. Ella verheugde zich elke keer weer om op de trampoline te spelen, met ballen te gooien of soort van pittenzakjes van de launcherplank te werpen en vangen. Er zijn genoeg oefeningen ook voor thuis. Met tussentijdse metingen werd de voortgang gemeten. In de loop van haar training heb ik een groot verschil en zeker een enorme verbetering gezien mbt haar oogfuncties. De visie van haar ogen is uitstekend maar het gaat om de samenwerking van beide ogen. Hiervoor moeten de hersenen goed samenwerken om tot een juiste ruimtelijke waarneming te komen. Na een aantal sessies zag ik Ella weer met veel plezier naar school gaan. En daar ging het allemaal om! Bedankt Jiska voor de goede zorg voor Ella.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial _builder_version="3.10.1" author="Sabrina van Dijk" job_title="HSP Coach" company_name="Gevoelig kind" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3476.jpg" url="https://gevoeligkind.nl/" url_new_window="on" quote_icon_color="#5271ff" quote_icon_background_color="#f5f5f5" body_font="Verdana||||||||"]

  "Een aanrader! Siebe vond het superleuk en mede door de kundige aanpak van Jiska en de uitkomsten van deze workshop konden we daarna daarna snel een psychomotorisch traject opstarten om het onderpresteren op rekenen aan te pakken. Bijzonder wat Jiska door haar kennis als beelddenkspecialist en psychomotorisch kindercoach allemaal naar boven weet te halen zodat we nu precies weten waar we op moeten sturen en hoe we Siebe optimaal kunnen ondersteunen op school

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Wie ben ik Oog4kids Uithoorn
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_font="Schoolbell|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="30px" _i="0" _address="0.0.0.0"]

  Cecilia

  [/et_pb_text][et_pb_image align_tablet="center" align_last_edited="on|desktop" _builder_version="3.29.3" max_width="75%" hover_enabled="0" _i="1" _address="0.0.0.1" src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-7-1.png"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="1" _address="0.0.1" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="0" _address="0.0.1.0"]

  Mijn naam is Cecilia de Bruijn, getrouwd en moeder van twee pubers. Met veel plezier ben ik 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Toen onze jongste op school niet mee kon komen, kwam ik met veel vragen te zitten. Mijn zoektocht naar antwoorden begon. Ik ben allerlei cursussen gaan volgen en merkte al vrij snel dat ik op een andere manier naar kinderen met leerproblemen ging kijken. Het geven van een hulpmiddel was niet altijd toereikend. Ik wilde werken aan de oorzaak en het kind (weer) zelfvertrouwen geven. Het starten van een eigen praktijk begon.

  Daarnaast volgde ik de opleiding tot Beelddenkspecialist en Psychomotorische Kindercoach. Tijdens deze laatste opleiding leerde ik steeds meer hoe belangrijk beweging is en welke invloed stress op het lichaam heeft en de samenwerking van de ogen.

  Het is fijn om samen met elkaar te werken aan de basis van ieder kind om het weer vol zelfvertrouwen en plezier te laten leren en zich zo verder te ontwikkelen.

  Dit jaar ga ik de opleiding:” Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs” volgen, zodat ik leerkrachten nog beter kan informeren en begeleiden over hoe belangrijk bewegend leren is.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Afspraak maken" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" _i="1" _address="0.0.1.1"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Contact
  [et_pb_section bb_built="1" fullwidth="on" specialty="off"][et_pb_fullwidth_slider _builder_version="3.10.1" body_font_size="11" body_font_size_tablet="16" body_font_size_last_edited="on|phone"][et_pb_slide _builder_version="3.10.1" heading="Neem contact met ons op" button_link="#" background_color="#35b729" use_background_color_gradient="off" background_color_gradient_start="#2b87da" background_color_gradient_end="#29c4a9" background_color_gradient_type="linear" background_color_gradient_direction="180deg" background_color_gradient_direction_radial="center" background_color_gradient_start_position="0%" background_color_gradient_end_position="100%" background_color_gradient_overlays_image="off" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/childhood-1884281_1280.jpg" parallax="off" parallax_method="on" background_size="cover" background_position="center" background_repeat="no-repeat" background_blend="normal" allow_player_pause="off" background_video_pause_outside_viewport="on" use_bg_overlay="off" use_text_overlay="off" text_border_radius="3" arrows_custom_color="#000000" alignment="center" child_filter_hue_rotate="0deg" child_filter_saturate="100%" child_filter_brightness="100%" child_filter_contrast="100%" child_filter_invert="0%" child_filter_sepia="0%" child_filter_opacity="100%" child_filter_blur="0px" child_mix_blend_mode="normal" background_layout="light" text_shadow_style="none" header_font="Verdana||||||||" header_text_color="#000000" header_text_shadow_style="none" body_text_shadow_style="none" custom_button="off" button_bg_use_color_gradient="off" button_bg_color_gradient_overlays_image="off" button_use_icon="on" button_on_hover="on" button_text_shadow_style="none" box_shadow_style_button="none" text_orientation="left" text_shadow_horizontal_length="0em" text_shadow_vertical_length="0em" text_shadow_blur_strength="0em" header_text_shadow_horizontal_length="0em" header_text_shadow_vertical_length="0em" header_text_shadow_blur_strength="0em" body_text_shadow_horizontal_length="0em" body_text_shadow_vertical_length="0em" body_text_shadow_blur_strength="0em" button_text_shadow_horizontal_length="0em" button_text_shadow_vertical_length="0em" button_text_shadow_blur_strength="0em"] Met het invullen en opsturen van dit contactformulier ga je akkoord met ons privacybeleid en geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. [wpforms id="2174"] [/et_pb_slide][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section]
 • Reflexen
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_fullwidth_header title="Reflexen" header_fullscreen="on" _builder_version="3.16" title_level="h4" title_font="Verdana|700|||||||" title_text_align="center" title_font_size="40px" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/girl-597503_960_720.jpg" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" _i="0" _address="0.0"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="1" _address="1"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="1.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="1.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" hover_enabled="0" _i="0" _address="1.0.1.0" text_font_size="16px"]

  Beweging is de eerste taal van je kind en het is door middel van beweging dat hij/zij de wereld gaat verkennen en zijn/haar lichaam leert controleren. Het meest hoog haalbare niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te kunnen staan. Zo lang jouw kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal tot leren te komen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" hover_enabled="0" _i="1" _address="1.0.1.1"]

  Primaire reflexen

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" hover_enabled="0" _i="2" _address="1.0.1.2" text_font_size="16px"]

  Primaire reflexen zijn een groep reflexen die een baby ontwikkelt in de baarmoeder om te kunnen overleven. Deze reflexen moeten na de eerste 6 tot 12 levensmaanden geremd zijn, zodat er ruimte komt voor houdingsreflexen. Primaire reflexen ontwikkelen zich al in de baarmoeder. Wanneer dit echter niet goed of volledig gebeurd, blijven zij actief in het lichaam en kunnen deze reflexen de ontwikkeling van meer complexere vaardigheden belemmeren. De aanwezigheid van primaire reflexen bij kinderen ouder dan zes maanden kan wijzen op een neuromotorische onrijpheid die het leerproces kan belemmeren.

  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px" _i="3" _address="1.0.1.3"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" hover_enabled="0" _i="4" _address="1.0.1.4"]

  Om goed te kunnen presteren op school moet je kind de volgende dingen kunnen:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" ul_font="Verdana||||||||" custom_padding="0px|||||" hover_enabled="0" _i="5" _address="1.0.1.5" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px"]
  • Stilzitten;
  • Zich concentreren op een taak zonder afgeleid te worden door prikkels uit de omgeving;
  • Een pen of potlood vasthouden en gebruiken;
  • De oogbewegingen controleren die nodig zijn om een stabiel beeld te hebben van een bladzijde;
  • Een regel lezen zonder dat de ogen ‘verspringen’ of ‘verdwalen’;
  • Een goede samenwerking vertonen tussen richten en scherpstellen.

  Dit zijn allemaal lichamelijke vaardigheden die verband houden met de ontwikkeling en rijping van de motoriek en de houding.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" hover_enabled="0" _i="6" _address="1.0.1.6"]

  Babyfase

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" hover_enabled="0" _i="7" _address="1.0.1.7" text_font_size="16px"]

  Alle babyfases zijn van enorm belang voor een perfecte beheersing van bovenstaande punten. Wanneer er geen sprake is van optimale controle kan het gebeuren dat je kind op school een achterstand laat zien op het gebied van concentreren, lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak worden deze kinderen ten onrechte bestempeld als slordig, onhandig, ADHD-er of dyslect.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" hover_enabled="0" _i="8" _address="1.0.1.8"]

  Als de primitieve reflexen niet of onvoldoende geremd zijn , kan zich dat op de volgende manieren uitten:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" ul_font="Verdana||||||||" hover_enabled="0" _i="9" _address="1.0.1.9" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px"]
  • Balans; evenwicht
  • Oog-handcoördinatie
  • Schrijfmotoriek; onleesbaar handschrift, onjuiste pengreep
  • Lezen; radend lezen, langzaam lezen, verwisselen van regels
  • Dyslexie
  • Aandacht/concentratie (ADHD-ADD)
  • Angst
  • gedragsproblemen 
  • overgevoelig voor licht, harde geluiden
  • Overschrijven van boek naar schrift of van bord naar schrift
  • Vangen van een bal
  • Schrijfhouding; met gestrekte arm en het lichaam weg van tafel
  • Ruimtelijk inzicht
  • Tijdsbesef
  • Onderpresteren
  • Rekenen; cijfers herkennen, getalbegrip, hoeveelheidsbesef
  • Auditief; overgevoelig voor geluiden, verwisseling/omdraaiing van letters, moeite met lezen en schrijven
  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px" _i="10" _address="1.0.1.10"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" hover_enabled="0" _i="11" _address="1.0.1.11" text_font_size="16px"]

  Wij werken met de  technieken van:

  Neuromotorisch ontwikkelingsprogramma van het INPP ( Institute for Neuro-Physological Psychology). Dit is een bewegingsprogramma waarin wordt terug gegaan naar de periode waarin de baby’s via (automatische) standaardbewegingen deze reflexen zouden moeten integreren. Dit stelt dan de hersenen in staat om verder uit te rijpen.

  Rhythmic Movement Training . Deze training gebruikt baby eigen ritmische handelingen om de reflexen te integreren. RMT vraagt net als het INPP programma veel geduld en tijd. RMT brengt door de passieve, subtiele bewegingen ontspanning in heel het lichaam.

  The building block activities van Movement Based Learning om reflexpatronen te integreren. De Building Blocks oefeningen zijn bijzonder geschikt voor “special needs” kinderen. Denk hierbij aan dyslexie, ADD/ADHD, autistisch spectrum etc. Het kan gebruikt worden als voorbereiding op het integreren van reflexpatronen of als kalmering van het zenuwstelsel.

  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.29.3" height="25px" _i="12" _address="1.0.1.12"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" hover_enabled="0" _i="13" _address="1.0.1.13"]

  Wanneer er gestart wordt met het integreren van deze bewegingspartronen is het volgende van belang:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" hover_enabled="0" _i="14" _address="1.0.1.14" text_font_size="16px"]
  • Regelmaat (elke dag de oefening herhalen)
  • Herhaling( dezelfde bewegingen een aantal weken lang herhalen)
  • Duur van de behandeling is minimaal negen maanden en bij voorkeur twaalf maanden. Je krijgt 1 x in de 3 a 4 weken nieuwe oefeningen mee naar huis. Deze behandeling is goed te combineren met bv leerondersteuning en/of visuele training.
  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px" _i="15" _address="1.0.1.15"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="16px" hover_enabled="0" _i="16" _address="1.0.1.16"]

  Heeft je kind leerproblemen, is er sprake van faalangst of heeft je kind moeite met concentreren en wil je weten of dit (mede) veroorzaakt kan worden door niet of onvoldoende geïntegreerde reflexen? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact op.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Neem contact met ons op voor meer informatie" button_alignment="center" _builder_version="3.17.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" _i="17" _address="1.0.1.17"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Visuele screening
  [et_pb_section bb_built="1" fullwidth="on" specialty="off" next_background_color="#000000"][et_pb_fullwidth_header _builder_version="3.9" title="Visuele dysfunctie" subhead="Een onzichtbare belemmering" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/eye-1132531_1280.jpg" title_level="h4" title_font="Verdana|700|||||||" content_font="Verdana||||||||" subhead_font="Verdana|700|||||||" header_fullscreen="on" title_text_align="right" title_font_size="40px" subhead_text_align="right" content_text_align="center" /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" fullwidth="off" specialty="off" prev_background_color="#000000"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="18px"] Fixatie disparatie en visuele screening [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] Sommige kinderen hebben meer moeite met leren lezen dan anderen. Ze lezen niet graag omdat de letters wiebelen of omdat ze er erg moe van worden. Het lezen kost ze heel veel energie. Als je ergens naar kijkt  moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken (fixeren). Wanneer dit niet goed gebeurt, kijk je niet goed. Dit noemt men Fixatie Disparatie. De ogen werken niet goed samen.  Wat de ogen afzonderlijk van elkaar zien, moet samenvloeien tot een beeld. Het fixeren. De ogen moeten dus goed samenwerken om tot een beeld te komen. Als het fixeren niet goed gaat, kan het "zien" in de hersenen problemen geven. "Kijken" doen we met de ogen en "het zien" met de hersenen. Fixatie Disparatie kan wazig, bewegend of onduidelijk zicht veroorzaken, maar ook onrustig gedrag. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="18px"] Hoe herken je een visuele disfunctie? [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" ul_font="Verdana||||||||"]
  • Lezen is vaak niet leuk
  • Hoofdpijn, 'oogpijn of leesogen'
  • Slordig schrijven
  • Zwakke concentratie
  • Niet recht schrijven op een vel zonder lijnen
  • Hoofd scheef houden tijdens lezen en/of schrijven
  • Zwakke spelling
  • Aanwijzen van de regel met lezen
  • Last van fel licht
  • Schoolwerk is vermoeiend
  [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.9" divider_weight="25" height="25px" /][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] Vaak wordt er aan dyslexie gedacht. De verschijnselen zijn overlappend, maar het verschil is dat dyslexie d.m.v. een training en /bril niet overgaat en een visuele dysfunctie wel! Bij een standaard oogmeting bij de opticien of oogarts wordt alleen gekeken naar de gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Deze oogmeting brengt geen visuele disfunctie aan het licht. Dit kan door een visuele screening wel. (Bron: www.beeldenbrein.nl) [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#5271ff"] Niet alleen kinderen met dyslexie, maar ook  kinderen met diagnoses (of vermoedens) als AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid kunnen fixatie disparatie hebben. [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.9" divider_weight="25" height="25px" /][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] Wij nemen een visuele screening af om de visuele vaardigheden te beoordelen. Wij zijn gecertificeerd om een visuele screening af te nemen en om visuele training te geven. De opleidingen zijn gevolgd bij Beeld en Brein, Ciska Beijer en CNLS. Deze visuele screening maakt standaard onderdeel uit van onze aanpak. Als er een lage of verdachte score wordt geconstateerd zal u worden doorverwezen naar een optoloog of functioneel optometrist die een 21 punten test afneemt. Door middel van de visuele analyse achterhaalt de optoloog of functioneel optometrist, exact hoe het visuele systeem werkt m.b.t. tot het scherpstellen, oogbeweging, overzicht, centrale waarneming, diepte zicht, ruimtelijke oriëntatie en de niveau's van automatisering. Als er een visuele disfunctie wordt geconstateerd, geeft de optoloog of functioneel optometrist aanvullend door op welk niveau er gewerkt moet gaan worden. Dan kan er gestart worden met de visuele training. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Beelddenken
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-5-1.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Beelddenken

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Tot vier jaar zijn alle kinderen over het algemeen beelddenkers. Voor het grootste deel denken zij nog in beelden en gebeurtenissen. Wanneer zij op school komen ontwikkelt het taaldenken zich langzaam en wordt het beelddenken wat kleiner. Na het tiende jaar stopt dit proces. Er zijn kinderen die dan een voorkeur blijven houden voor het beelddenken: de beelddenkers!

  Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. We kunnen het ruimtelijk denken noemen. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

  Ons onderwijssysteem is gericht op een “talige” wereld . Communiceren gaat met woorden. Kinderen die in beelden blijven denken moeten dus beelden omzetten naar taal. Beelddenkers kunnen het daardoor moeilijk hebben op school. Het leren gaat niet zoals men zou verwachten.

  Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
  Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Wereldspel

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Het wereldspel is een onderdeel van het beelddenkonderzoek. Met het wereldspel bouwt het kind gedurende 15 minuten een dorp. Het wereldspel is een non-verbaal meetinstrument, waardoor dit onderzoek zeer laagdrempelig is voor een kind. Door te observeren en te analyseren hoe er wordt gebouwd, wordt duidelijk of je kind een voorkeur heeft voor de visuele cognitieve leerstijl of de verbale cognitieve leerstijl.

  Het wereldspel geeft ook inzicht over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor thuis en school heel waardevol zijn.

  [/et_pb_text][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-7.png" align_tablet="center" align_phone="" align_last_edited="on|desktop" _builder_version="3.23"][/et_pb_image][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Het beelddenkonderzoek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf drie uur duurt. Wanneer wenselijk kan het onderzoek in twee keer afgenomen worden. Het onderzoek geeft informatie of je kind een beelddenker is en waar je kind nog ondersteuning in nodig heeft. Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden. In het verslag staan een aantal handvatten om jullie kind beter te kunnen ondersteunen zowel thuis als op school.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Het individuele onderzoek omvat:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" custom_padding="3px|||||"]
  • Een psychomotorisch onderzoek
  • Het wereldspel geeft duidelijkheid of jullie kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • Het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van jullie kind.
  • Een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • Non-verbaal ruimtelijk inzichttest.
  • Onderzoek naar de samenwerking van de ogen.
  • Een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.
  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Wil je weten op welke manier en op welk niveau jouw kind informatie tot zich neemt en verwerkt? Neem dan contact met mij op. In een geheel vrijblijvend en gratis adviesgesprek bespreken we jullie zorgen, waar jullie kind tegen aan loopt en jullie wensen. Daarnaast kan ik jullie kennis laten maken met mijn manier van werken. Dit geeft jullie de gelegenheid om te voelen of dit bij jullie past. 

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/uithoorn/" button_text="Ja, ik maak graag een afspraak voor een gratis adviesgesprek" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" hover_enabled="0"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • E-book faalangst in beeld
  [et_pb_section bb_built="1" fullwidth="on" specialty="off" next_background_color="#000000" _builder_version="3.10.1"][et_pb_fullwidth_header _builder_version="3.10.1" title="Laat ons jouw helpen om meer inzicht te krijgen in wat faalangst doet bij jouw kind" header_image_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/homepage-4-1.png" header_fullscreen="on" title_font="Verdana||||||||" subhead_font="Verdana||||||||"] Cecilia en Jiska , Psychomotorische kindercoach en beelddenkspecialist, voor kinderen in de basisschoolleeftijd
  Zonder bewustwording en (h)erkenning van wat faalangst/stress met je kind kan doen worden leerproblemen nog groter, komt nieuwe informatie niet of nauwelijks binnen en kunnen gedragsproblemen zich ontwikkelen,
  [/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" fullwidth="off" specialty="off" prev_background_color="#000000"][et_pb_row][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="18px"] Onze 5 gouden tips om je  kind met faalangst te ondersteunen en verder te helpen? [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] Na het lezen van het Ebook weet je wat voor invloed faalangst heeft op de leermoeilijkheden van jouw kind en ontvang je tools om jouw kind met faalangst te ondersteunen. [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_code _builder_version="3.10.1"]<!-- Begin MailChimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form action="https://oog4kids.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=77e6b74b0d8a4633fea151cc5&amp;id=2045a4d913" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Ja, ik ontvang graag het E-book faalangst in beeld</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div style="font-size:11px; padding-bottom:10px;">Met het invullen en opsturen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met ons <a href="https://oog4kids.nl/privacyverklaring"/>privacybeleid</a> en geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> indicates required</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email Adres <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-FNAME">Voornaam <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="FNAME" class="required" id="mce-FNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mce-responses" class="clear"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_77e6b74b0d8a4633fea151cc5_2045a4d913" tabindex="-1" value=""></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the $ validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: NL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Dit is een verplicht veld.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "Controleer dit veld.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Vul hier een geldig e-mailadres in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Vul hier een geldige URL in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Vul hier een geldige datum in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Vul hier een geldige datum in (ISO-formaat).",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Vul hier een geldig getal in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Vul hier alleen getallen in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Vul hier een geldig creditcardnummer in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Vul hier dezelfde waarde in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> accept: "Vul hier een waarde in met een geldige extensie.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Vul hier maximaal {0} tekens in."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Vul hier minimaal {0} tekens in."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1} tekens."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Vul hier een waarde in kleiner dan of gelijk aan {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Vul hier een waarde in groter dan of gelijk aan {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_divider _builder_version="3.9" divider_weight="25" height="25px" /][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana||||||||"] Zonder bewustwording en (h)erkenning van wat faalangst/stress met je kind kan doen worden leerproblemen nog groter, komt nieuwe informatie niet of nauwelijks binnen en kunnen gedragsproblemen zich ontwikkelen, [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type="1_2"][et_pb_image _builder_version="3.9" src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/thumb-selected.png" /][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2"][et_pb_text _builder_version="3.9" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="18px"] In dit e-book leer je: [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.9" ul_font="Verdana||||||||"]
  • Wat Faalangst is en welke vormen van faalangst er zijn.
  • Hoe je faalangst kan herkennen en wat de meest voorkomende verschijnselen zijn.
  • Wat er in het menselijk brein gebeurt bij faalangst en hoe het dan komt dat je kind ineens geen vraag meer kan beantwoorden bij bv een toets.
  • Over de oorzaken die kunnen leiden tot faalangst.
  • Tips die jouw kind met faalangst kunnen helpen inclusief oefeningen die jouw kind kunnen helpen om zich te ontspannen
  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Gratis
  [et_pb_section bb_built="1"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.9"] E-book [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • E-book '7 tips om bewegend de tafels te oefenen voor thuis'
  [et_pb_section bb_built="1" fullwidth="on" specialty="off" next_background_color="#000000"][et_pb_fullwidth_header _builder_version="3.10.1" title="Zet de eerste stap en vraag ons gratis E-book aan" subhead="Ga snel aan de slag en vraag ons gratis E-book aan voor inspiratie om jouw kind op een leuke, spelende en bewegende manier te helpen bij het oefenen van de tafels." header_image_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/low-resolution.png" background_color="#ffb597" title_font="Verdana||||||||" content_font="Verdana||||||||" subhead_font="Verdana||||||||" /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built="1" fullwidth="off" specialty="off" prev_background_color="#000000"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.10.1" text_font="Verdana||||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="18px" text_orientation="center"] Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zegt: 'Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie' [/et_pb_text][et_pb_code _builder_version="3.10.1"]<!-- Begin MailChimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form action="https://oog4kids.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=77e6b74b0d8a4633fea151cc5&amp;id=29f74a06e6" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Ja, stuur mij het E-book '7 tips om bewegend de tafels te oefenen voor thuis'</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div style="font-size:11px; padding-bottom:10px;">Met het invullen en opsturen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met ons <a href="https://oog4kids.nl/privacyverklaring"/>privacybeleid</a> en geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens.</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> indicates required</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email Adres <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-FNAME">Voornaam <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="FNAME" class="required" id="mce-FNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mce-responses" class="clear"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_77e6b74b0d8a4633fea151cc5_29f74a06e6" tabindex="-1" value=""></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the $ validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: NL<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Dit is een verplicht veld.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "Controleer dit veld.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Vul hier een geldig e-mailadres in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Vul hier een geldige URL in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Vul hier een geldige datum in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Vul hier een geldige datum in (ISO-formaat).",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Vul hier een geldig getal in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Vul hier alleen getallen in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Vul hier een geldig creditcardnummer in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Vul hier dezelfde waarde in.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> accept: "Vul hier een waarde in met een geldige extensie.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Vul hier maximaal {0} tekens in."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Vul hier minimaal {0} tekens in."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1} tekens."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Vul hier een waarde in kleiner dan of gelijk aan {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Vul hier een waarde in groter dan of gelijk aan {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Inschrijfformulier spellingbootcamp
  [et_pb_section bb_built="1"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_post_title _builder_version="3.10.1" meta="off" featured_image="off" /][et_pb_text _builder_version="3.10.1" text_font_size="11px" text_font_size_tablet="14px" text_font_size_last_edited="on|desktop"] Met het invullen en opsturen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met ons privacybeleid en geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. [wpforms id="2216" title="false" description="false"] [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Inschrijfformulier Rekenbootcamp
  [et_pb_section bb_built="1"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_post_title _builder_version="3.10.1" meta="off" featured_image="off" /][et_pb_text _builder_version="3.10.1" text_font_size="11px" text_font_size_tablet="14px" text_font_size_last_edited="on|desktop"] Met het invullen en opsturen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met ons privacybeleid en geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. [wpforms id="2187" title="false" description="false"] [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Blog
 • Blog
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blog fullwidth="off" include_categories="10,33,66,9,90,41,6,24,70,80,86,7,56,16,84,108,107,98,102,1,all" show_more="on" show_date="off" _builder_version="4.6.1" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Sitemap
  [simple-sitemap show_excerpt="true" orderby="date" types="page, post"]
 • Scholen
  [et_pb_section bb_built="1" inner_width="auto" inner_max_width="none"][et_pb_row][et_pb_column type="4_4"][et_pb_image _builder_version="3.14" src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/kindergarten-2204239_1280.jpg" align="center" /][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Oog4kids begeleidt ook kinderen op school.

  U kunt ons inhuren om  kinderen te begeleiden op school met een zorgarrangement. Wij denken mee en begeleiden kinderen volgens het begeleidingsplan dat door school is opgesteld.

  Denk hierbij aan:

  • Observeren in de klas.
  • Psychomotorisch onderzoek.
  • Het opstellen van een psychomotorisch plan en overleg met de leerkracht.
  • Begeleiding van de leerkracht bij het uitvoeren van het plan.
  • Structurele begeleiding van kinderen met een specifieke hulpvraag.
  • Advies geven aan en meedenken met het ondersteuningsteam.
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font="|300|||||||" text_font_size="12px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  ( De vergoeding kan betaald worden uit het schoolbudget voor Passend Onderwijs)

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.22.7" text_font_size="16px" text_text_shadow_horizontal_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_vertical_length="text_text_shadow_style,%91object Object%93" text_text_shadow_blur_strength="text_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_horizontal_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_vertical_length="link_text_shadow_style,%91object Object%93" link_text_shadow_blur_strength="link_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_horizontal_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_vertical_length="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ul_text_shadow_blur_strength="ul_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_horizontal_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_vertical_length="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" ol_text_shadow_blur_strength="ol_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_horizontal_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_vertical_length="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" quote_text_shadow_blur_strength="quote_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_horizontal_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_vertical_length="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_text_shadow_blur_strength="header_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_horizontal_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_vertical_length="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_2_text_shadow_blur_strength="header_2_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_horizontal_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_vertical_length="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_3_text_shadow_blur_strength="header_3_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_horizontal_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_vertical_length="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_4_text_shadow_blur_strength="header_4_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_horizontal_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_vertical_length="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_5_text_shadow_blur_strength="header_5_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_horizontal_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_vertical_length="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" header_6_text_shadow_blur_strength="header_6_text_shadow_style,%91object Object%93" z_index_tablet="500"]

  Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

  [/et_pb_text][et_pb_button _builder_version="3.14" button_text="Neem contact met ons op" button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_alignment="center" background_layout="dark" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Automatiseren t/m 20
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_fullwidth_header title="Automatiseren t/m 20 " subhead="Leren automatiseren door middel van beweging, kleur, beeld en inzicht" button_one_text="Ja, ik meld mijn kind graag aan voor individuele rekenbegeleiding" button_one_url="https://oog4kids.nl/automatiseren-t-m-20-2/" header_image_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3219.jpg" _builder_version="3.22.7" background_color="#ffb597" custom_button_one="on" button_one_bg_color="#35b729" button_one_border_color="#35b729" z_index_tablet="500" _i="0" _address="0.0"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22.7" fb_built="1" bb_built="1" _i="1" _address="1"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="1.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="1.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="0" _address="1.0.0.0"]

  In groep 3 zijn kinderen druk in de weer met het leren van hoeveelheids- en getalbegrip, verkennen zij de getallenlijn en leren zij automatiseringsvaardigheden t/m 20. Wanneer kinderen basisbewerkingen t/m 20 hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven. Zo  blijft een  groter deel van het geheugen beschikbaar voor het uitvoeren van niet-geautomatiseerde rekenhandelingen. Automatiseren is dus o.a belangrijk om vlot te kunnen rekenen en voor het ontlasten van het werkgeheugen.

  Bij het automatiseren van sommen gebruiken wij veel beeld, kleur en beweging zodat alle zintuigen betrokken worden bij het leerproces en de hersenhelften gestimuleerd worden om met elkaar samen te werken. Daarnaast besteden we aandacht aan de werkrichting van een kind. Wanneer deze namelijk van rechts naar links gaat wordt optellen en aftrekken een hele opgave.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="1" _address="1.0.0.1"]

  Dus heeft jouw kind nog veel moeite met het snel uitrekenen van sommen t/m 20? Meld je kind dan aan voor individuele rekenbegeleiding. 

  Wat levert het jouw kind op:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.27.4" text_text_color="#35b729" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="2" _address="1.0.0.2"]
  • Hoeveelheidsbegrip
  • Getalbegrip
  • Inzicht in de getalstructuur
  • Sneller sommen t/m 20 kunnen uitrekenen
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" z_index_tablet="500" _i="3" _address="1.0.0.3"]

  Investering 5 x 1 uur begeleiding : €219,-

  Investering 10 x 1 uur begeleiding: €399,-

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Inschrijfformulier automatiseren t/m 20
  [et_pb_section admin_label="section"] [et_pb_row admin_label="row"] [et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text"][wpforms id="4543" title="false" description="false"][/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
 • Oog4kids
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/home-page-3.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Wat als het leren niet vanzelf gaat

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Daar sta je dan voor de deur. Je doet opgewekt en duwt je kind zachtjes de klas binnen. Je kind sputtert wat tegen en probeert het afscheid zo lang mogelijk uit te stellen.
  Jouw strijd begon vanmorgen al om 7.00. Je kind wilde niet zijn bed uitkomen, klaagde over buikpijn en treuzelde net zolang met aankleden totdat jij je geduld verloor. Zo gaat het nou elke ochtend.

  Je kind was een vrolijke leergierige kleuter, dol op spelen met playmobile, lego, bouwen, kleien, knutselen en buitenspelen. Je zag wel dat hij wat in zichzelf gekeerd was, behoefte had aan structuur en dat de taalontwikkeling wat achter liep ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Je maakte je nog geen zorgen.

  De eerste weken vond hij het nog wel leuk en spannend op school, maar naar verloop van tijd merkte je steeds meer tegenzin. Dat je hem naar school stuurde voelde voor hem toch wel misdadig. Weg was zijn vertrouwde wereldje, weg was de rust en regelmaat die hij zo fijn vond, en weg was de persoon die hem wel altijd begreep.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Er zit meer in je kind dan dat er nu uitkomt

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Daar klopte de wereld van toetsen en onderzoeken ineens aan je deur. School was bezorgd omdat je kind het niet bij kon benen. Jij was bezorgd omdat je zag dat het welbevinden van je kind in het geding was. Diep van binnen weet en voel je dat er wel iets met je kind aan de hand kan zijn, maar je kan je vinger er niet opleggen. Ook de onderzoeken wijzen keer op keer uit dat jouw kind niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen is.

  (Begrijpend)lezen, rekenen en spelling; Alles kost hem veel meer moeite dan zijn leeftijdsgenootjes. Uit angst dat andere kinderen hem dom vinden, vraagt je kind niet om extra uitleg. In plaats daarvan laat hij zo nu en dan clownesk gedrag zien, sluit hij zich af voor wat hij moet doen en kan hij zich moeilijk concentreren op zijn taak. De achterstand met de andere kinderen in de klas wordt alsmaar groter, terwijl je kind zo zijn best doet. 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Inmiddels heeft je kind elke dag buikpijn, is hij moe of prikkelbaar. Hij zit duidelijk niet lekker in zijn vel en dit heeft zijn weerslag op jullie als gezin. Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Dat je kind geen buikpijn of slapeloze nachten heeft omdat hij moet lezen, rekenen of spellen. Thuis oefenen jullie veel, maar zonder het gewenste resultaat.

  De stress slaat toe, uitval en een verkeerd schooladvies liggen op de loer. Je voelt de druk vanuit school om jouw kind te laten onderzoeken op ADHD, PDD-NOS, dyscalculie en/of dyslexie. Jij weet zeker dat dit het niet is en dat er meer in je kind zit dan dat er nu uitkomt.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Canva-Close-Up-Photography-of-Boy-With-Blue-Eyes-scaled.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Wat nu?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Als je je kind zo langere tijd meemaakt zorgt dat voor bezorgdheid, angst voor de toekomst en een gevoel van onmacht bij jezelf. Je wilt dat je kind zo goed mogelijk geholpen wordt, maar hoe? Google is inmiddels je beste vriend geworden in jouw zoektocht naar hulp. Je bent moe en dat resulteert zo nu en dan in een kort lontje. Je wilt wel van de daken schreeuwen dat het schoolsysteem zich aan je kind moet aanpassen in plaats van andersom.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Laat ons je kind daarom helpen, op een manier die bij jou en – nog veel belangrijker – bij je kind past. Wij kijken niet naar labels, maar naar wat het lichaam ons vertelt. Vandaaruit werken wij aan de versteviging van de basis, namelijk de voorwaarden om tot leren te komen, door effectieve bewegingsactiviteiten, te werken aan de ik-kracht en gaan we aan de slag met de hulpvraag (rekenen, spelling, lezen) van je kind, zodat:

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" background_color="#ffb597"]

    je kind een eerlijke kans krijgt om te laten zien wat hij/ zij in huis heeft

    je kind succeservaringen opdoet en zo merkt he…ik kan en weet al best veel

    je kind stapje voor stapje vooruitgaat in lezen, spellen en/of rekenen

    je kind weer lekker in zijn vel zit doordat hij weet wat zijn sterke kanten zijn, wat hij nodig heeft om te leren en hoe hij zich kan ontspannen

  √  het zelfvertrouwen van je kind groeit

    je kind zich beter kan focussen op één taak

    je kind weer met plezier gaat leren

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Spreekt dit je aan?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Voel je welkom en meld je (bij één van ons) aan voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="ja, ik wil graag een afspraak maken" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-23.jpg" title_text="Ontwerp zonder titel (23)" src_tablet="" src_phone="" src_last_edited="on|desktop" _builder_version="4.4.8" src__hover_enabled="on|desktop"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/almere/" button_text="Jiska, Oog4kids Almere" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-24.jpg" title_text="Ontwerp zonder titel (24)" _builder_version="4.4.8"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/scholen-2/" button_text="Scholen" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/kids-2835430_1280-2.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/oog4kids-uithoorn/" button_text="Cecilia, Oog4kids Uithoorn" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_divider _builder_version="3.29.3" background_color="#35b729"][/et_pb_divider][et_pb_testimonial author="Ron en yvonne" job_title="ouders" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3278.jpg" _builder_version="4.6.1" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

  Wauw! dat rekenen zo leuk kan zijn. Jacquelien heeft 2 en 3 januari (2017) de rekenbootcamp bij jullie gevolgd. Ze was super enthousiast en wil het elke week wel doen. Tof toch…. Jiska en Cecilia goed gedaan. Knap dat jullie met veel spel en plezier kinderen kunnen helpen met extra training voor rekenen. Jacquelien heeft twee hele leuke ochtenden gehad die voor haar ook zeer leerzaam waren. Ron en Yvonne Biddinghuizen

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Lezen&Spelling4kids
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" background_enable_image="off"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/school-4-3-scaled.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3" custom_margin="24px|auto||auto||" custom_padding="27px|||1px||"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px" custom_margin="-67px|||||"]

   

   Herken je dit bij je kind?:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px" ul_text_align="justify"]
  • Heeft moeite met het onthouden van letters
  • Leest radend/spellend
  • Het automatiseren van het leesproces komt moeizaam op gang ondanks veel oefenen
  • Heeft moeite met het juist schrijven van woorden. Schrijft bv taat ipv taart of hius ipv huis, slaapen ipv slapen, paart ipv paard, strom ipv storm, spor ipv spoor
  • Wisselt letters hardnekkig om b/d p/q
  • Wordt steeds onzekerder
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px"]
  Je ziet dat het niet goed gaat, maar dat je kind helaas te goed is om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek en -behandeling of geen enkelvoudige dyslexie heeft en daardoor buiten de boot valt. Dit traject is dan bij uitstek geschikt voor je kind.
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Met het programma “lezen&spelling4kids” kan ik jullie kind helpen. Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Je kind moet zich eerst veilig voelen om vanuit die veiligheid verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem is dan ook niet alleen moeite hebben met lezen, spelling, schrijven of rekenen, want als je kind niet lekker in zijn vel zit (letterlijk en figuurlijk), dan stokt alles. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lijf zich heeft ontwikkelt, of de ogen doen wat ze moeten doen en waar er bijgespijkerd moet worden op leergebied, zodat je zeker weet dat je niet je energie in één ding stopt, terwijl het probleem ergens anders ligt. 

  [/et_pb_text][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Bij Lezen en spelling maak ik gebruik van een psychomotorische  aanpak. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lichaam zich heeft ontwikkeld, of de ogen doen, wat ze moeten doen en op welk niveau er gewerkt moet worden aan spelling.  Middels een uitgebreid psychomotorisch/didactisch onderzoek wordt hier naar gekeken.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Wat mag je van mij verwachten:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px"]

  Als je je kind aanmeldt voor lees- en/of spellingbegeleiding, zal ik altijd starten met een breed onderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer 3,5 uur  en kan wanneer dat wenselijk is in 2 of 3 x worden afgenomen. Het onderzoek geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen, de manier van leren, de ernst van de lees- en spellingproblemen en handvatten voor een goede begeleiding. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" min_height="52px"]

  Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  De begeleiding is als volgt georganiseerd: 1x in de week kom je met je kind naar de praktijk. De begeleiding starten we, indien nodig, met bewegingsactiviteiten om de basis (het fundament) en het welbevinden te verbeteren. Vervolgens gaan we aan de slag met lezen-en/of spelling. Na afloop van de begeleiding, die altijd een uur duurt, worden de oefeningen voor thuis met jou en je kind besproken. Voor een effectieve behandeling is intensieve samenwerking met jullie als ouders van groot belang.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_font_size="16px"]

  Wil je ook dat je kind ontspannen, met plezier en zelfvertrouwen tot leren komt? Meld je aan voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

  [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.29.3" background_color="#ffb597"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Lezen&spelling4kids. Dit levert het jullie op:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]
  • Intensieve begeleiding gericht op het verbeteren van lezen en spelling.
  • Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.
  • Doordat jouw kind zich beter kan ontspannen zal hij/zij minder stress ervaren en zo open staan voor leren.
  • Doordat door een breed onderzoek duidelijk in kaart gebracht is wat de oorzaak van een lees - en of spelling achterstand is, kan er gericht een behandelplan worden opgesteld.
  • Door het aanbieden van specifieke motorische activiteiten worden de juiste verbindingen gemaakt in de hersengebieden die nodig zijn voor het lezen, schrijven en spellen.
  • Door gebruik te maken van het unieke klankbord van Tom Braams leert je kind de verschillende klanken goed te onderscheiden.
  • Het didactisch onderzoek kan aanwijzingen opleveren voor dyslexie. Ik kan jullie dan adviseren m.b.t een uitgebreid dyslexieonderzoek en de meest recente criteria voor toelating van vergoede diagnostiek.
  • Verbetering van lees en spellingvaardigheden.

   

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/inplannen-kennismakingsgesprek/" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Alles op een rijtje

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" _module_preset="default" hover_enabled="0"]

  Investering: €797,-

  Betaling in 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor krijg je:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="||||||||" text_text_color="#474747" text_font_size="16px"]
  • Intake gesprek
  • Kindgesprek
  • Psychomotorische screening (eerste sessie)
  • beelddenkonderzoek
  • Didactisch onderzoek lezen en spelling aan het begin en eind van het traject (tweede en eventueel derde sessie)
  • Verslag
  • Minimaal 12 sessies
  • Twee overleg momenten met school
  • Gebruik van het online programma Taalblobs bij huiswerk
  • Tussentijdse contactmomenten wanneer nodig (telefonisch, mail en whatsapp)
  • Eind evaluatie
  • Begeleiding vindt in overleg plaats op maandag, dinsdag of woensdag
  • Uiteraard zijn op dit product de algemene voorwaarden van toepassing
  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Oog4kids Almere
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Canva-Girl-in-Blue-Short-Sleeve-T-shirt-Reading-Book-1-scaled.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  “Ik kan het niet, ik haat lezen, lezen is stom!” Boos en verdrietig gooit je kind zijn leesboek op de grond. Je zucht, pakt het boekje op en begint zelf met voorlezen. Naast je een snikkend hoopje ellende.

  Op school weten ze ook niet zo goed wat ze met je kind aan moeten. Het ene moment lijkt hij alles te begrijpen, maar als de taak uitgevoerd moet worden, lijkt hij alles te zijn vergeten.

  In de klas maakt je kind zich zo onzichtbaar mogelijk, in de hoop dat de juf hem overslaat zodat hij niet de beurt krijgt om een stukje voor te lezen of om een som uit te rekenen.

  Het leren kost hem zoveel energie, dat hij snel afgeleid raakt en zich dan moeilijk kan concentreren op de taak.

  Het advies van school: oefenen, oefenen, oefenen met als gevolg hartverscheurende uitbarstingen van je kind, als zijn emmertje overloopt.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/inplannen-kennismakingsgesprek/" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px" background_color="#ffffff"]

  De tijd verstrijkt en ondertussen merk je:

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" background_color="#ffb597"]

  √    dat de leerachterstand op school alleen maar groter wordt

  √    dat je kind niet lekker in zijn /haar vel zit

  √    dat er meer in jouw kind zit, dan dat er nu uitkomt

      dat je kind weinig zelfvertrouwen heeft

      dat jouw kind negatief over zichzelf denkt

      dat de stress zich steeds meer opbouwt bij je kind

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Waar je eerst nog de hoop had dat door extra oefenen, de achterstand ingelopen zou worden, zit je nu steeds meer met de handen in het haar.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" background_color="#ffb597"]

     Je surft je suf op sites op zoek naar hoe je je kind verder kunt helpen.

     Je piekert dag en nacht en hebt grote zorgen over de toekomst van je kind.

  √   Je maakt jezelf gek door alle labels die je op het internet tegenkomt, "Goh zou hij....."

     Je wordt er zelf heel onrustig en onzeker van.

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Als je een beetje op mij lijkt in de zoektocht naar hulp voor je kind, wil je maar één ding: een luisterend oor, iemand die kijkt naar wat je kind wel kan, iemand die je kind weer in zich zelf laat geloven, iemand die uitzoekt op welke manier jouw kind leert, welke belemmeringen aangepakt moeten worden zodat het leren op school weer de ruimte krijgt.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-6.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Dit is waar ik in geloof en hoe ik werk

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Je kind moet zich eerst veilig voelen om vanuit die veiligheid verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem is dan ook niet alleen moeite hebben met lezen, spelling, schrijven of rekenen, want als je kind niet lekker in zijn vel zit (letterlijk en figuurlijk), dan stokt alles. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lijf zich heeft ontwikkelt, of de ogen doen wat ze moeten doen en waar er bijgespijkerd moet worden op leergebied, zodat je zeker weet dat je niet je energie in één ding stopt, terwijl het probleem ergens anders ligt. 

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Dat betekent dat we altijd eerst een vrijblijvend en gratis adviesgesprek inplannen, zodat jullie mij kunnen vertellen wat er speelt en ik een inschatting kan maken wat voor jullie het beste begeleidingstraject is. Natuurlijk is het fijn om te zien of er een klik is en ik de persoon ben, die jouw kind op weg kan helpen.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/inplannen-kennismakingsgesprek/" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Begeleidingstrajecten

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font_size="16px"]

  Elk traject is op maat en gaat in overleg. Onderstaande opties geven een indruk hoe de begeleiding eruit kan komen te zien.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.4.8" custom_margin="3px|auto||auto||"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.4.8"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/beweeg-je-wijs-2.png" title_text="beweeg je wijs 2" _builder_version="4.4.8"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/psychomotorische-leerondersteuning/" button_text="BEWEEG EN LEER JE WIJS" _builder_version="4.4.8" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.4.8"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/spelling.png" title_text="spelling" _builder_version="4.4.8"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/lezenspelling4kids/" button_text="LEZEN & SPELLING (bij vermoeden van dyslexie)" _builder_version="4.4.8" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_testimonial author="Randall van Poelvoorde" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Elise.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="4.6.1" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

  Jiska heeft onze dochter werkelijk fantastisch geholpen. Het was fijn dat we erachter kwamen dat de stand van haar ogen, haar gevoel van ‘waar ben ik in de ruimte’ en haar evenwicht de sleutel waren tot beter functioneren en schoolresultaten die haar intelligentie weerspiegelen. Jiska heeft veel gevoel voor kinderen, werkt gestructureerd en met passie. Altijd vrolijk, onze dochter had altijd zin om naar Jiska te gaan. Na een half jaar is ze echt veranderd. Haar zelfvertrouwen is toegenomen en ze is nog vrolijker! Dankjewel Jiska. Ik weet zeker dat je voor veel kinderen het verschil maakt.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Begrijpend lezen
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/jongens-lezen-2.jpg" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0.0"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_4,3_4" _builder_version="3.29.3" _i="1" _address="0.1"][et_pb_column type="1_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.0"][et_pb_sidebar _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.0.0"][/et_pb_sidebar][/et_pb_column][et_pb_column type="3_4" _builder_version="3.29.3" _i="1" _address="0.1.1"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="18px" _i="0" _address="0.1.1.0"]

  Herken je dit ?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" _i="1" _address="0.1.1.1"]
  • Heeft jouw kindmoeite om de verbinding te zien tussen de verschillende alinea's?
  • Heeft jouw kind moeite met het samenvatten van een tekst?
  • Zijn er moeilijkheden bij het vinden van de betekenis van woorden?
  • Heeft je kind moeite met de structuur van een tekst?
  • Wordt je kind steeds onzekerder?
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" _i="2" _address="0.1.1.2"]Dan is leerondersteuning voor begrijpend lezen geschikt voor jouw kind.  Mijn aanpak gaat verder dan “alleen” bijles. Als ervaren leerkracht,  Beelddenkspecialist en Psychomotorische kindercoach, ben ik gespecialiseerd om op een andere manier te kijken naar leermoeilijkheden. Dat betekent dat ik kijk naar de sociaal-emtionele-fysieke en cognitieve ontwikkeling van jouw kind. Voordat we aan de slag gaan onderzoeken we de beginsituatie middels een didactisch- en  psychomotorisch onderzoek. Het onderzoek geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen en begrip van een tekst. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_text_color="#35b729" _i="3" _address="0.1.1.3"]Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_text_color="#000000" hover_enabled="0" _i="4" _address="0.1.1.4"]

  De begeleiding is als volgt georganiseerd: 1x in de week kom je met je kind naar de praktijk. De begeleiding starten we, indien nodig, met bewegingsactiviteiten om de basis (het fundament), samenwerking van de ogen en beide hersenhelften te verbeteren. Vervolgens gaan we aan de slag met begrijpend lezen. Na afloop van de begeleiding, die altijd een uur duurt, worden de oefeningen voor thuis met jou en je kind besproken. Voor een effectieve behandeling is intensieve samenwerking met jullie als ouders van groot belang.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_alignment="center" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_font="Verdana||||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" _i="5" _address="0.1.1.5" button_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="18px" _i="6" _address="0.1.1.6"] Dit levert het jullie op: [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" _i="7" _address="0.1.1.7"]
  • Je kind krijgt inzicht in de tekststructuur.
  • Je kind kan het leesdoel bepalen en daarop zijn leesgedrag afstemmen
  • Je kind kan op een simpele manier de tekst samenvatten
  • Je kind leert hoe verwijs-en signaalwoorden te herkennen
  • Je kind leert hoe om te gaan met moeilijke woorden in een tekst
  • Je kind kan de strategieën van het begrijpendlezen goed toepassen, waardoor het begrijpen van een tekst makkelijker wordt
  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Scholen
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/school-2761394_1280.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_divider _builder_version="3.29.3" background_color="#35b729"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="4.6.1" text_font="||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

  Naast de begeleiding die wij aan kinderen geven in onze praktijk, kunnen wij ook begeleiding bieden aan kinderen op school, die in aanmerking komen voor b.v een zorgarrangement. Daarnaast kunnen wij meedenken op school over de begeleiding van kinderen en onze kennis en ervaring over het belang van bewegen voor het leren en het bewegen om te leren met de scholen delen. Bewegen doe je namelijk niet alleen omdat het leuk is!

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Ik wil graag meer weten over:

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/begeleiding-op-school/" button_text="Begeleiding op school" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/bewegen-om-te-leren-2/" button_text="Bewegend leren" _builder_version="4.6.1" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][et_pb_divider _builder_version="3.29.3" background_color="#35b729"][/et_pb_divider][et_pb_testimonial author="Marlous Vrijmoed" job_title="Intern begeleider/Adviseur onderwijs at BMC" company_name="BMC" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.29.3"]

  Ik heb het genoegen gehad om de expertise van Jiska in te kunnen zetten voor de begeleiding van individuele leerlingen. Hierbij combineert zij haar kennis van het onderwijs, de didactiek en de methodes met haar kennis van psychomotoriek. Zij stimuleert de leerlingen middels bewegend leren, waardoor de hersenhelften beter gaan samenwerken. Dit maakt het voor de leerlingen natuurlijk extra leuk, maar er wordt ook hele goede vooruitgang geboekt. Daarnaast heeft zij onderzoek kunnen doen bij enkele leerlingen waarna zij ouders heeft kunnen begeleiden naar functioneel optometristen. Dit heeft deze leerlingen uiteindelijk heel veel gebracht. Kortom voor scholen is zij een belangrijke specialist wie ik van harte kan aanraden.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Bewegend leren
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/PWFF5985-2-kopie-scaled.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.6.1" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Bewegend leren

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

  Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van beweging dat het de wereld gaat verkennen en zijn/haar lichaam leert controleren. Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zegt: “Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!”

  Onderzoek heeft aangetoond dat leren makkelijker en plezieriger wordt wanneer  leerlingen niet stil zitten maar bewegen tijdens het leren.

  Voordelen van fysiek bezig zijn:

  • Hogere concentratie
  • Meer zelfvertrouwen en motivatie
  • Meer inzet en betere leerprestaties
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" text_font_size="16px"]

  Daarnaast heeft Bewegend leren een positief effect op:

  • De leer-leefomgeving
  • Welbevinden
  • Conditie
  • Cognitieve vaardigheden
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Workshop op school

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/workshop-2.jpg" title_text="workshop 2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.6.1" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Op veel scholen worden de voordelen van bewegend leren gezien en erkent, maar zit het hem vaak in organisatie,  tijd, materiaal, ruimte en uitvoering van de ideeën. Met de workshop Bewegend leren willen wij jullie als school graag op weg helpen en laten zien:

  • Wat de achtergronden zijn van bewegend leren
  • Wat het verschil is tussen bewegen voor het leren, om te leren en bij het leren
  • Dat Bewegend leren geen verzwaring hoeft te zijn in het overvolle werkschema van de leerkracht
  • Dat je Bewegend leren kan inzetten naast elke methode en kan aanpassen aan de leerdoelen van dat moment
  • Bewegend leren kan gewoon plaatsvinden in het klaslokaal, zonder altijd een speellokaal of schoolplein tot je beschikking te hebben

   

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" text_font_size="16px"]

  In deze workshop wordt het je duidelijk waarom de ontwikkeling vanaf de basis zo belangrijk is en ontdek je hoe je hier spelend en bewegend handen en voeten aan kunt geven zodat je er in je groep meteen mee aan de slag kunt. Deze workshop is geschikt voor iedereen die met jonge kinderen (4-8 jaar) werkt.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.1" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Voor vragen, tarieven en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Terug

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Contact" _builder_version="4.6.1" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Workshop Bewegen om te leren
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" fb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/child-balancing-4364579_1280-2-kopie.jpg" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0.0"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="20px" _i="1" _address="0.0.0.1"]

  Workshop Bewegen om te leren 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" hover_enabled="0" _i="2" _address="0.0.0.2"]

  In deze workshop wordt het je duidelijk waarom de ontwikkeling vanaf de basis zo belangrijk is en ontdek je hoe je hier spelend en bewegend handen en voeten aan kunt geven zodat je er in je groep meteen mee aan de slag kunt. Deze workshop is geschikt voor iedereen die met jonge kinderen (4-8 jaar) werkt.

  Terug

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Aanmelden voor de workshop" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" _i="3" _address="0.0.0.3"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Begeleiding op school
  [et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/kids-girl-pencil-drawing-159823-2-scaled.jpeg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Begeleiding op school

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.1" text_font="||||||||" text_font_size="16px" link_option_url="https://oog4kids.nl/scholen-2/" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

  Oog4kids begeleidt ook kinderen op school.

  U kunt ons inhuren om  kinderen te begeleiden op school met een zorgarrangement. Wij denken mee en begeleiden kinderen volgens het begeleidingsplan dat door school is opgesteld.

  Denk hierbij aan:

  • Observeren in de klas.
  • Psychomotorisch onderzoek en begeleiding bij uitvoering
  • Het opstellen van een psychomotorisch plan en overleg met de leerkracht.
  • Structurele begeleiding van kinderen met een specifieke hulpvraag .
  • Advies geven aan en meedenken met het ondersteuningsteam.
  • Advies bij het opzetten en/of implementeren van bewegend leren op
   school.
  • Afnemen van een psychomotorisch lees/spelling en/of dyslexie onderzoek bij kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek.
  • Begeleiding van kinderen met lezen, spelling en/of dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling.

  Voor vragen, tarieven en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Terug

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Contact" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Wie ben ik
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" collapsed="off"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" custom_padding="27px|||||"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Even-voorstellen-Jiska-bijvoet.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_text admin_label="Tekst" _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Het is maart 2015, als ik besluit om de directie van de school, waar ik al 17 jaar werkzaam ben, in te lichten over mijn voornemen om per augustus 2015 te stoppen als leerkracht. Dit is moeilijker dan ik had gedacht. Ik vecht tegen mijn tranen…..Doe niet zo mal joh, zeg ik tegen mijzelf, dit is wat je wil, je droom: "Het starten van een eigen praktijk voor leerondersteuning".

  De afgelopen jaren liep ik er steeds meer tegen aan dat het, in een klas met 30 leerlingen, niet lukte om alle kinderen dat te bieden wat zij nodig hadden. Dit frustreerde mij enorm. Ik zag steeds vaker kinderen waarbij het schoolwerk stress opleverde, die hun plezier, motivatie en zelfvertrouwen in leren verloren. 

  Als kind ben ik altijd met plezier naar school gegaan en op rekenen na, ging het leren mij verder redelijk goed af. Dat rekenen moeizamer ging kwam omdat ik een rekenaanpak moest volgen die ik niet begreep. Dat maakte mij erg onzeker. Ik was ervan overtuigd dat de aanpak die ik op school moest leren de enige juiste was. Nu weet ik wel beter. Er is niet één juiste aanpak!!! Het is juist goed om te ontdekken welke aanpak het best bij jouw past.

  [/et_pb_text][et_pb_text admin_label="Tekst" _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]Gelukkig was er maar één toets waar wij ons druk om konden maken als kind en dat was de Eind Cito in klas 6 (groep 8)[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  De andere jaren werden wij nog niet zo (merkbaar) langs de meetlat gelegd. Hoe anders gaat het allemaal bij mijn jongste zoon. Hij had op de basisschool ernstige leermoeilijkheden en door de toets cultuur werd hij vanaf de leeftijd van vier jaar, keer op keer erop gewezen dat hij “niet in het systeem van school paste”.

  Van een vrolijke kleuter zag ik hem veranderen in een gedemotiveerd schoolkind. Ik ben door onwetendheid lang meegegaan in verschillende labels. Hij is zelfs aan de medicatie geweest, maar ook dit had niet het gewenste effect. Voor mij het zoveelste teken dat er iets anders moest zijn.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Anders kijken naar leer- en gedragsproblemen

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  In mijn zoektocht kwam ik in aanraking met verschillende krachtige methodieken. Wat een herkenning! Alles viel samen, dit is wat ik wilde doen, dit is hoe ik kinderen met leermoeilijkheden verder wilde helpen. De afgelopen jaren heb ik geïnvesteerd in diverse opleidingen en trainingen om mijn missie te verwezenlijken.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Ik geloof niet in een aanpak alleen gericht op cognitie om zo betere resultaten te behalen. Daarmee los je het probleem niet op. Je bent dan vooral bezig met symptoombestrijding ipv de oorzaak aan te aanpakken.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Ik geloof wel in een aanpak op het niveau van bewegen, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitie. Het weer lekker in je vel zitten, fysieke- mentale en sociaal-emotionele balans, spel en beweging versterken de basis en (cognitieve) ontwikkeling van je kind. Ik geloof namelijk dat vanuit zelfvertrouwen, het emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn, kinderen tot ontwikkeling komen. Deze beweging gaat van binnen naar buiten.

  Ik wil ouders en professionals bewust maken van het feit dat deze kijk op leer-en/of gedragsproblemen bestaat en kan helpen…….Net als bij het rekenen…….niet 1 aanpak is de beste!!! Het gaat om wat bij jouw kind past.

  Ik ben blij dat het mij nu wel lukt om iedere dag kinderen de hulp te bieden die zij nodig hebben, zodat zij daarna vol zelfvertrouwen, plezier en energie weer zelf verder hun weg kunnen vervolgen. Het moment dat je ziet dat jouw kind sprongen maakt, weer lekker in zijn/haar vel zit en dat het ‘kwartje’ valt is voor mij goud waard.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Ik ben Jiska Bijvoet-van IJzendoorn, ik ben getrouwd met Chris en moeder van twee tienerzonen. Wij wonen samen met onze twee katten Jip en Jan en onze hond Max in Almere. Men omschrijft mij als een rustig, zorgzaam persoon. Iemand waar je op kunt vertrouwen en een dosis doorzettingsvermogen heeft. Ik ben leergierig en blijf graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.5.6" _module_preset="default"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.5.6" _module_preset="default"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/voor-website.png" title_text="voor website" _builder_version="4.5.6" _module_preset="default"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.5.6" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.5.6" _module_preset="default" text_font="Coming Soon||||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="18px" hover_enabled="0"]

  Herken je dit verhaal? Wil jij graag dat ik jouw kind verder help, maar vind je het fijn om eerst kennis te maken? Of wil je graag weten welk begeleidingstraject het meest geschikt is voor jouw kind ? Plan dan nu direct vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek, op een moment dat jouw het beste uitkomt.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/inplannen-kennismakingsgesprek/" button_text="Plan een kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.5.6" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Wie zijn wij
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" fb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/slider.png" _builder_version="3.29.3" background_color="#ffb597" _i="0" _address="0.0.0.0"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="30px" hover_enabled="0" _i="1" _address="0.0.0.1"]

  Over ons

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" hover_enabled="0" _i="2" _address="0.0.0.2" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px"]

  Wij, Cecilia en Jiska, zijn sinds onze studietijd op de IPABO vriendinnen. Dat is nu ruim 28 jaar geleden. Door onze ruime ervaring in het onderwijs, passie om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling en onze eigen ervaringen als ouder van een kind waarbij het leren niet als vanzelf gaat, zijn wij op een punt gekomen om onze krachten te bundelen en onze droom waar te maken.

  In onze eigen praktijk helpen wij kinderen die vastlopen in het huidig onderwijssysteem. Dat doen wij door te werken aan de sociaal-emotionele -, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling met behulp van veel beeld, kleur en beweging. Wij geloven dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem pakken wij daarom ook integraal aan. Dat wil zeggen dat wij naar het hele kind kijken (sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief). Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten en hun eigen lichaam leren kennen dan groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3" _i="1" _address="0.1"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.0"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-7-1.png" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.0.0"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/over-oog4kids/" button_text="Oog4kids Uithoorn" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" _i="1" _address="0.1.0.1"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3" _i="1" _address="0.1.1"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-6.png" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.1.0"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/wie-ben-ik/" button_text="Oog4kids Almere" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" _i="1" _address="0.1.1.1"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Oog4kids Uithoorn
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" fb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-4.png" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0.0"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="1" _address="0.1"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.0"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" _i="0" _address="0.1.0.0"]

  Is dit herkenbaar voor jou als ouder van een kind,  waarbij het leren niet als vanzelf gaat?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0" _i="1" _address="0.1.0.1"]

  Mijn kind is snel afgeleid

  Automatiseren (rekenen, lezen en spellen) gaat moeizaam bij mijn kind

  Er zit meer in mijn kind, dan dat hij nu kan laten zien

  Mijn kind heeft moeite met motorische vaardigheden

  Ondanks al het oefenen wordt de achterstand alleen maar groter

  School geeft stress

  [/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version="3.29.3" background_color="#35b729" _i="2" _address="0.1.0.2"][/et_pb_divider][et_pb_text admin_label="Tekst" _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0" _i="3" _address="0.1.0.3"]Als ouder ken je je kind het beste. Soms presteert een kind op school anders dan je verwacht of mag verwachten. Ik kan jou en jouw kind verder helpen door mijn expertise op het gebied van; Bewegen, lekker in je vel zitten en (anders) leren. Met mijn expertise op het gebied van Psychomotorische kindercoach, Beelddenkspecialist en als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs, kijk ik op een andere manier naar leermoeilijkheden en pak ze vanaf de basis aan. Ik geloof dat een kind zich van binnen naar buiten ontwikkelt. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te ontwikkelen. Wanneer  kinderen lekker in hun vel zitten en haar/zijn lichaam goed kent, neemt het zelfvertrouwen toe en zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Het is belangrijk dat een kind (weer) kan leren met vertrouwen en plezier. Hiervoor maak ik gebruik van spel, kleur, concreet materiaal en beweging. Beweging is de basis om tot leren te komen. Samen gaan we kijken welke manier het beste bij hem/haar past. Maak een afspraak voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek en dan bespreken we of ik de persoon ben die jullie verder kan helpen. [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik wil graag een vrijblijvend adviesgesprek" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" _i="4" _address="0.1.0.4"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Psychomotorische (leer)ondersteuning Uithoorn
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/happy-boy-3386243_1280-3.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem pak ik daarom ook integraal aan. Dat wil zeggen dat ik naar het hele kind kijk (sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief).  Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten en hun eigen lichaam leren kennen dan groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" ul_font="Verdana||||||||"]

  Herken en/of ervaar jij dit bij jouw kind? 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]
  • Heeft moeite met het houden van evenwicht
  • Heeft weinig zelfvertrouwen
  • Heeft leerproblemen
  • Is onhandig
  • Heeft nog geen duidelijke voorkeurshand
  • Kan zich moeilijk ontspannen
  • Krampachtige pengreep
  • Snel last van jeukende of branderige ogen na het lezen
  • Klaagt veel over hoofdpijn
  • Valt snel
  • loopt in de gymzaal het liefst langs de muren
  • Heeft moeite met het vangen/gooien van de bal
  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px"]

  Kom dan langs voor gratis intakegesprek waarin we samen kijken naar jullie hulpvraag en wat ik voor jullie zou kunnen betekenen. 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="16px"]

  Wanneer jullie besluiten om met mij verder te gaan, neem ik altijd een psychomotorisch onderzoek af als nulmeting. Het onderzoek geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen en handvatten voor een goede begeleiding. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren. Hierbij houd ik rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kind. Zonder  herkenning/erkenning van Faalangst/stress  worden leerproblemen nog groter, komt nieuwe informatie niet of nauwelijks binnen en kunnen gedragsproblemen zich (verder) ontwikkelen.

  Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk vanaf waar de ontwikkeling is blijven steken.  Dit kan variëren van een wekelijks consult tot 1 x in de twee of vier weken. Na 3 maanden is er altijd een tussen evaluatie.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px"]

  Psychomotorische (leer)ondersteuning! Dit levert het jullie op:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]
  • Je kind leert te vertrouwen op zijn/haar lichaam.
  • Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.
  • Je kind kan nu stappen maken met rekenen, lezen en/of spellen
  • Het omzetten van niet helpende gedachtes naar helpende gedachtes
  • Je kind ervaart ontspanning door het doen van ontspanningsoefeningen
  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/uithoorn/" button_text="Ja, ik wil een vrijblijvend en gratis adviesgesprek" button_alignment="center" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_font="Verdana||||||||" button_use_icon="off" background_layout="dark" hover_enabled="0" button_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="16px"]

  Vanaf groep 1 kunnen kinderen worden aangemeld.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Beelddenken
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-5-1.png" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0.0"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="1" _address="0.1"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.1.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" _i="0" _address="0.1.0.0"]

  Beelddenken

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" _i="1" _address="0.1.0.1"]

  Tot vier jaar zijn alle kinderen over het algemeen beelddenkers. Voor het grootste deel denken zij nog in beelden en gebeurtenissen. Wanneer zij op school komen ontwikkelt het taaldenken zich langzaam en wordt het beelddenken wat kleiner. Na het tiende jaar stopt dit proces. Er zijn kinderen die dan een voorkeur blijven houden voor het beelddenken: de beelddenkers!

  Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. We kunnen het ruimtelijk denken noemen. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

  Ons onderwijssysteem is gericht op een “talige” wereld . Communiceren gaat met woorden. Kinderen die in beelden blijven denken moeten dus beelden omzetten naar taal. Beelddenkers kunnen het daardoor moeilijk hebben op school. Het leren gaat niet zoals men zou verwachten.

  Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
  Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px" _i="2" _address="0.1.0.2"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" _i="3" _address="0.1.0.3"]

  Wereldspel

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" _i="4" _address="0.1.0.4"]

  Het wereldspel is een onderdeel van het beelddenkonderzoek. Met het wereldspel bouwt het kind gedurende 15 minuten een dorp. Het wereldspel is een non-verbaal meetinstrument, waardoor dit onderzoek zeer laagdrempelig is voor een kind. Door te observeren en te analyseren hoe er wordt gebouwd, wordt duidelijk of je kind een voorkeur heeft voor de visuele cognitieve leerstijl of de verbale cognitieve leerstijl.

  Het wereldspel geeft ook inzicht over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor thuis en school heel waardevol zijn.

  [/et_pb_text][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-7.png" align_tablet="center" align_last_edited="on|desktop" _builder_version="3.23" _i="5" _address="0.1.0.5"][/et_pb_image][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px" _i="6" _address="0.1.0.6"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" _i="7" _address="0.1.0.7"]

  Het beelddenkonderzoek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" _i="8" _address="0.1.0.8"]

  De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf drie uur duurt. Wanneer wenselijk kan het onderzoek in twee keer afgenomen worden. Het onderzoek geeft informatie of je kind een beelddenker is en waar je kind nog ondersteuning in nodig heeft. Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden. In het verslag staan een aantal handvatten om jullie kind beter te kunnen ondersteunen zowel thuis als op school.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#5271ff" text_font_size="25px" _i="9" _address="0.1.0.9"]

  Het individuele onderzoek omvat:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" custom_padding="8px|||||" _i="10" _address="0.1.0.10"]
  • Een psychomotorisch onderzoek
  • Het wereldspel geeft duidelijkheid of jullie kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • Het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van jullie kind.
  • Een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • Non-verbaal ruimtelijk inzichttest.
  • Onderzoek naar de samenwerking van de ogen.
  • Een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.
  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" height="25px" _i="11" _address="0.1.0.11"][/et_pb_divider][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" _i="12" _address="0.1.0.12"]

  Wil je weten op welke manier en op welk niveau jouw kind informatie tot zich neemt en verwerkt? Neem dan contact met mij op. In een geheel vrijblijvend en gratis adviesgesprek bespreken we jullie zorgen, waar jullie kind tegen aan loopt en jullie wensen. Daarnaast kan ik jullie kennis laten maken met mijn manier van werken. Dit geeft jullie de gelegenheid om te voelen of dit bij jullie past. 

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik maak graag een afspraak voor een gratis adviesgesprek" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" _i="13" _address="0.1.0.13"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px" hover_enabled="0"]

  Praktische details

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="16px" hover_enabled="0"]
  • Gratis adviesgesprek
  • Psychomotorische screening
  • Individueel onderwijskundig beelddenkonderzoek
  • Verslag
  • Advies op maat
  • investering: €329,-
  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Tarieven
  [et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.29.3" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ja-ik-meld-mij-aan-2.png" fb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|700|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="50px" custom_padding="||0px|||" _i="0" _address="0.0.0.0"]

  Tarieven

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="20px" _i="1" _address="0.0.0.1"]

  Intake gesprek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="18px" _i="2" _address="0.0.0.2"]

  gratis

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="20px" _i="3" _address="0.0.0.3"]

  psychomotorisch onderzoek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="18px" _i="4" _address="0.0.0.4"]

  €97,-

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="20px" _i="5" _address="0.0.0.5"]

  Beelddenkonderzoek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="18px" _i="6" _address="0.0.0.6"]

  €379,-

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="20px" _i="7" _address="0.0.0.7"]

  Lees/spelling onderzoek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="18px" _i="8" _address="0.0.0.8"]

  €379,-

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="20px" hover_enabled="0" _i="9" _address="0.0.0.9"]

  Psychomotorische (leer)ondersteuning

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#000000" text_font_size="18px" hover_enabled="0" _i="10" _address="0.0.0.10"]

  Los:   € 52,-

  6 x psychomotorische (leer)ondersteuning : € 289,-

  12 x psychomotorische (leer)onderstening : € 549,-

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="|600|||||||" text_text_color="#000000" _i="11" _address="0.0.0.11"]

  Psychomotorische leerondersteuning bij:

  (Bewegend leren) rekenen en spelling  wekelijkse begeleiding

  (begrijpend) lezen 1x in de twee weken

  Psychomotorische ondersteuning (bewegingspatronen integreren) 1 x in de maand

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_text_color="#000000" text_font_size="12px" _i="12" _address="0.0.0.12"]

  *Wij maken sinds 1 januari 2020 gebruik van de nieuwe kleine ondernemingsregeling (KOR) en zijn dus vrijgesteld van BTW.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Bewegend leren Uithoorn
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" fb_built="1" bb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_video src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/videorbc.mp4" src_webm="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/videorbc.mp4" image_src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3204.jpg" play_icon_color="#ffb597" _builder_version="3.9" _i="0" _address="0.0.0.0"][/et_pb_video][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="1" _address="0.1"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.1.0"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#ffb597" text_font_size="25px" z_index_tablet="500" _i="0" _address="0.1.1.0"]

  Leren door bewegen

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="1" _address="0.1.1.1"]

  Beweging is de eerste taal van je kind en het is door middel van beweging dat het de wereld gaat verkennen en zijn/haar lichaam leert controleren. Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zegt: “Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!”

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#ffb597" text_font_size="25px" z_index_tablet="500" _i="2" _address="0.1.1.2"]

  Bewegend leren

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="3" _address="0.1.1.3"]

  Ik bied  zoveel mogelijk leerondersteuning door middel van bewegend leren omdat, naast dat het gewoon leuk is en het goed is voor de conditie, bewegen  ervoor zorgt dat het geheugen wordt geactiveerd en de hersenen zo de leerstof sneller opneemt. Ik maak gebruik van beeld, kleur, beweging en spel. Alle zintuigen worden betrokken en beide hersenhelften worden geactiveerd.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="2" _address="0.2"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.2.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="0" _address="0.2.1.0"]

  Voor wie

  De Rekenbootcamp wordt in een klein groepje gegeven (2-4 kinderen) of individueel en is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Onderdelen die tijdens een Rekenbootcamp aan bod kunnen komen zijn; automatiseren t/m 20 en het automatiseren van de tafels. Waarom? Automatiseren is de basis voor een goede rekenontwikkeling. Niet komen tot automatisering is de basis voor ernstige rekenproblemen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="1" _address="0.2.1.1"]

  Voor wie

  De Rekenbootcamp wordt in een klein groepje gegeven (2-4 kinderen) of individueel en is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Onderdelen die tijdens een Rekenbootcamp aan bod kunnen komen zijn; automatiseren t/m 20 en het automatiseren van de tafels. Waarom? Automatiseren is de basis voor een goede rekenontwikkeling. Niet komen tot automatisering is de basis voor ernstige rekenproblemen.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="3" _address="0.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.3.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#ffb597" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="0" _address="0.3.1.0"]

  Kinderen vinden de bootcamps geweldig. Zij omschrijven het als een feestje, maar dan met rekenen of spelling. Zij zouden zo altijd wel willen werken. Het plezier in leren komt terug en het zelfvertrouwen groeit.

  [/et_pb_text][et_pb_divider divider_weight="25" _builder_version="3.9" background_color="#35b729" height="25px" _i="1" _address="0.3.1.1"][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="4" _address="0.4"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.4.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="0" _address="0.4.1.0"]

  Wil je meer weten over het automatiseren t/m 20?

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/automatiseren-t-m-20/" button_text="Automatiseren t/m 20" button_alignment="left" _builder_version="3.22.7" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" z_index_tablet="500" _i="1" _address="0.4.1.1"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" z_index_tablet="500" _i="2" _address="0.4.1.2"]

  Wil je meer weten over de Tafelbootcamp?

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/rekenbootcamp-2/" url_new_window="on" button_text="Tafelbootcamp" button_alignment="left" _builder_version="3.22.7" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_border_color="#ff6a00" button_use_icon="off" background_layout="dark" z_index_tablet="500" button_text_size__hover_enabled="off" button_text_size__hover="null" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover="null" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover="null" button_text_color__hover_enabled="off" button_text_color__hover="null" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover="null" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover="null" button_border_width__hover_enabled="off" button_border_width__hover="null" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover="null" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover="null" button_border_color__hover_enabled="off" button_border_color__hover="null" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover="null" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover="null" button_border_radius__hover_enabled="off" button_border_radius__hover="null" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover="null" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover="null" button_letter_spacing__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover="null" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover="null" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover="null" button_bg_color__hover_enabled="off" button_bg_color__hover="null" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_one_bg_color__hover="null" button_two_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover="null" _i="3" _address="0.4.1.3"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="5" _address="0.5"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.5.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Carmen van Jaaren-Jansen" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170103_113339-002-kopie.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" _i="0" _address="0.5.0.0"]

  Kayleigh vond de rekenbootcamp heel erg leuk. Ze vond vooral het bewegen erbij erg fijn. Ze was blij dat ze niet stil hoefde te zitten of  alleen uit een boekje moest werken.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="1" _address="0.5.1" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Ron en Yvonne" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3278.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" _i="0" _address="0.5.1.0"]

  Wauw! dat rekenen zo leuk kan zijn. Jacquelien heeft 2 en 3 januari (2017) de rekenbootcamp bij jullie gevolgd. Ze was super enthousiast en wil het elke week wel doen. Tof toch…. Jiska en Cecilia goed gedaan. Knap dat jullie met veel spel en plezier kinderen kunnen helpen met extra training voor rekenen. Jacquelien heeft twee hele leuke ochtenden gehad die voor haar ook zeer leerzaam waren.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="2" _address="0.5.2" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Danielle" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/rbc-1.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.9" _i="0" _address="0.5.2.0"]

  Vince heeft het heel leuk gehad. Hij vond de spelletjes erg leuk.We gingen gister gelijk door naar een restaurant.Toen we thuis kwamen rond 19.15 begon hij gelijk ijverig te werken in zijn boekje!

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Contact Oog4kids Almere
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" background_color="#ffffff"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Oog4kids Almere

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" background_color="#ffffff" background_enable_image="off" hover_enabled="0"]

  [wpforms id="5398" title="false" description="false"]

   

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Beweeg en leer je wijs4kids
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/beweeg-je-wijs-2.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Je kind moet zich eerst veilig voelen om vanuit die veiligheid verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem is dan ook niet alleen moeite hebben met lezen, spelling, schrijven of rekenen, want als je kind niet lekker in zijn vel zit (letterlijk en figuurlijk), dan stokt alles. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lijf zich heeft ontwikkelt, of de ogen doen wat ze moeten doen en waar er bijgespijkerd moet worden op leergebied, zodat je zeker weet dat je niet je energie in één ding stopt, terwijl het probleem ergens anders ligt. 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon||||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Herken en/of ervaar jij dit bij jouw kind? 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  √   Moeite met het automatiseren van de tafels, automatiseren t/m 10, klokkijken

  √   Spelling gaat niet zo lekker

  √   Moeite met begrijpend lezen

     Heeft weinig zelfvertrouwen

   Kan zich moeilijk ontspannen

  √   Je kind heeft meer stress dan goed voor hem is

  √   Lijkt je kind vooral in beelden te denken? Leert hij door doen en ervaren?

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Heeft je kind moeite met deze dingen?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

     Evenwicht houden

  √   Snel last van jeukende of branderige ogen na het lezen

  √   Klaagt over hoofdpijn

     Moeite met het vangen/gooien van de bal

  √   Links-rechts door elkaar blijven halen 

  √   Onhandig ( veel vallen, zichzelf stoten of omstoten van dingen)

  Je vraagt  je waarschijnlijk af  wat dit met leren te maken heeft. Het bovenstaande kan het leren namelijk behoorlijk in de weg zitten, terwijl ze hartstikke makkelijkop te lossen zijn.

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="20px"]

  Kom dan langs voor gratis intakegesprek waarin wij samen kijken naar jullie hulpvraag en wat ik voor jullie zou kunnen betekenen.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Beweeg en leer je wijs

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Met een uniek traject werk ik samen met je kind aan zijn hulpvraag op het gebied van lezen, spelling of rekenen. Door een combinatie van het reduceren van stress, bewegingsactiviteiten om de ontwikkeling te stimuleren, blokkades in het lijf op te heffen en het lichaam en brein weer in verbinding met elkaar te brengen, bouwen we aan een stevige basis. Een basis die nodig is om stappen te kunnen maken naar meer zelfvertrouwen, beter leren en concentreren.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Hoe nu verder

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Wanneer jullie besluiten om met mij verder te gaan, neem ik altijd een psychomotorisch onderzoek af als nulmeting. Het onderzoek geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen , of je kind een visueel cognitieve leerstijl heeft en handvatten voor een goede begeleiding. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren.

  Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van waar de ontwikkeling is blijven steken. Dit kan variëren van wekelijks, één keer in de twee weken of één keer in de maand.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/begeleiding.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="4.4.8" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Beweeg en leer je wijs. Dit levert het jullie op;

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="||||||||" text_font_size="16px" background_color="#ffb597"]

   Je kind leert te vertrouwen op zijn/haar lichaam.

   Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.

   Je kind kan nu stappen maken met rekenen, lezen en/of spellen

   Het omzetten van niet helpende gedachtes naar helpende gedachtes

   Door beweging  worden blokkades in het lichaam opgeheven. er komt weer ruimte voor ontspanning en groei

   Je kind ervaart ontspanning door het doen van ontspanningsoefeningen

  √ Je kind kan zich beter concentreren en focussen op één taak

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/inplannen-kennismakingsgesprek/" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px"]

  Praktische details

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" _module_preset="default"]

  Investering: €599

  Betalen in 3 termijnen is mogelijk.  Hiervoor krijg je:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.5.6" text_font="||||||||" text_text_color="#474747" text_font_size="16px"]
  • Intakegesprek
  • kindgesprek
  • Psychomotorische screening
  • Verslag van de screening
  • Terugkoppelingsgesprek nav de screening
  • 10 sessies psychomotorische leerondersteuning (half uur leren en een half uur bewegen, bij het bewegen ben je als ouder aanwezig
  • Twee gesprekken met school
  • Tussentijdse contactmomenten wanneer nodig (telefonisch, mail en whatsapp)
  • Eindevaluatie
  • Bewegingsoefeningen en (indien nodig) huiswerk voor thuis
  • Gebruik van essentiële oliën, zolang het traject duurt (daarna tegen betaling te bestellen)
  • De begeleiding vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag
  • Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product
  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/inplannen-kennismakingsgesprek/" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_testimonial author="Randall van Poelvoorde" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Elise.jpg" quote_icon_color="#5271ff" _builder_version="3.29.3"]

  Jiska heeft onze dochter werkelijk fantastisch geholpen. Het was fijn dat we erachter kwamen dat de stand van haar ogen, haar gevoel van ‘waar ben ik in de ruimte’ en haar evenwicht de sleutel waren tot beter functioneren en schoolresultaten die haar intelligentie weerspiegelen. Jiska heeft veel gevoel voor kinderen, werkt gestructureerd en met passie. Altijd vrolijk, onze dochter had altijd zin om naar Jiska te gaan. Na een half jaar is ze echt veranderd. Haar zelfvertrouwen is toegenomen en ze is nog vrolijker! Dankjewel Jiska. Ik weet zeker dat je voor veel kinderen het verschil maakt.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" author="Jolanda de Klonia" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" quote_icon_color="#5271ff"]

  Jiska heeft onze zoon fantastisch geholpen...hij heeft het zeker niet makkelijk gehad op school, is uiteindelijk naar een andere school gegaan, daar gaat het heel goed...Jiska heeft hem goed gesteund in zijn vertrouwen en zichzelf kunnen zijn...met veel oefeningen daar en thuis gaat het heel goed met ons kind..en zijn haar echt dankbaar voor lieve goede begeleiding.... Lieve groetjes Jolanda

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Algemene voorwaarden
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3" fb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3" _i="0" _address="0.0.0"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="25px" hover_enabled="0" _i="0" _address="0.0.0.0"]

  Algemene voorwaarden Oog4kids Almere

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" _i="1" _address="0.0.0.1"]

  Algemeen:
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Oog4kids: Praktijk Oog4kids Almere, opgericht door Jiska Bijvoet, te Almere en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder handelsnaam Jiska Bijvoet-van IJzendoorn en KvK nr. 63937425.
  In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen ouders/verzorger(s) van de cliënt en Oog4kids, betreffende een overeengekomen dienstverlening.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0" _i="2" _address="0.0.0.2"]

  Tarieven:
  De tarieven van een traject staan op de website, onder Oog4kids Almere. Indien er van het traject afgeweken gaat worden, door beter aan te sluiten op de hulpvraag, wordt het aangepaste tarief in een adviesgesprek (intake) besproken. Oog4kids is gerechtigd haar tarieven eenmaal per kalenderjaar te verhogen.

  Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per email aan de cliënt meegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

  Kort overleg na de begeleiding, telefonisch of per email is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek. Hiervoor wordt het gangbare uurtarief gerekend, Verslaglegging is inbegrepen bij de onderzoeken. Voor de start van adviesgesprek (het intake gesprek) wordt een intake formulier gestuurd. Deze behoort uiterlijk twee dagen voor aanvang, ingevuld, geretourneerd te worden.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" _i="3" _address="0.0.0.3"]

  Betalingsvoorwaarden:
  Betaling vindt plaats per bank. Facturering van een traject vindt plaats in één keer of in overleg in termijnen. Facturen worden verzonden per email en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
  Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan oog4kids Almere deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" _i="4" _address="0.0.0.4"]

  Buiten een straal van 5 kilometer vanaf oog4kids Almere worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief. De reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Deze worden apart vermeld op de factuur voor het begeleidingstraject. 

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0" _i="5" _address="0.0.0.5"]

  Aansprakelijkheid:
  Voor lichamelijke en psychische klachten raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Met deze overeenkomst gaat Oog4kids een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat Oog4kids geen resultaat kan garanderen.

  Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel, voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Oog4kids, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oog4kids.
  Oog4kids Uithoorn is niet aansprakelijk voor Oog4kids Almere en vice versa.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" hover_enabled="0" _i="6" _address="0.0.0.6"]

  Vertrouwelijkheid:
  Bij Oog4kids moeten, indien van toepassing beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekende gezaghebbende ouders(s)/verzorger(s) er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.

  Oog4kids is verplicht tot geheimhouding van het geen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en begeleiding van de cliënt.

  Oog4kids Almere richt een dossier in met betrekking tot de begeleiding. Zij houdt in het dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de begeleiding en voortgang, voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.

  De ouder(s)/verzorger(s)van de cliënt geven (na onderling overleg) toestemming aan Oog4kids om informatie uit te wisselen met derden in het belang van de cliënt.
  Persoonsgegevens worden gedurende 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Oog4kids.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" _i="7" _address="0.0.0.7"]

  Verhindering:
  Ingeval van verhindering zullen de ouders/verzorger(s) van de cliënt hiervan 24 uur van te voren kennis geven aan Oog4kids. Indien er niet tijdig wordt afgezegd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.
  Oog4kids behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van zichzelf, familie of dierbare, waardoor oog4kids de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_font_size="16px" _i="8" _address="0.0.0.8"]

  Opzegging:
  De overeenkomst eindigt nadat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek heeft plaatsgevondenen en de kosten volledig zijn voldaan. Indien de begeleiding van de leerling voortijdig beëindigd zal worden, zullen de betrokkenen dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

   

  [/et_pb_text][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/og-4.jpg" _builder_version="3.29.3" _i="9" _address="0.0.0.9"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • De Beweegkalender Evenwicht
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3"]

   

  [/et_pb_text][et_pb_code _builder_version="4.6.1"][activecampaign form=3][/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Verdana||||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="20px"]

  Gratis Beweegkalender Evenwicht:

  In 30 dagen naar een beter evenwicht, zodat je kind zich sterker voelt staan, zich beter kan concentreren en fijner gaat lezen.

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.1" text_font="||||||||" text_font_size="16px"]

  Merk jij dat je kind moeite heeft met leren lezen, zich moeilijk kan concentreren en kampt met weinig zelfvertrouwen?  Grote kans dat het evenwicht van je kind nog niet optimaal is.

  Is dat zo erg dan?

  Nee erg is het niet, maar vervelend is het wel. Het evenwicht zorgt voor balans in het brein en het lichaam. Zonder een goed ontwikkeld evenwicht kunnen er problemen ontstaan op school bij o.a lezen, rekenen en concentreren. Daarnaast is het ook van grote invloed op het zelfvertrouwen van je kind.  Zonder een goed evenwicht kost het richten van de ogen heel veel energie. Zij moeten harder werken om het evenwicht te compenseren, omdat het lichaam en het hoofd niet stabiel zijn. Deze energie gaat tenkoste van de concentratie. Je kind staat niet stevig op zijn benen en kan daardoor moeilijk vertrouwen op zijn lichaam. Dit is weer van invloed op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

  Wil jij je kind hierbij helpen? aarzel dan niet langer en vraag nu de beweegkalender aan, waarin voor 30 dagen  elke dag oefeningen staan, die helpen bij het verbeteren van het evenwicht, zodat lezen minder energie zal gaan kosten, de concentratie daardoor verbetert en je kind steviger in zijn schoenen zal staan.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Gratis downloads
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/e-book-beweegkalender.png" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/beweegkalender-evenwicht/" button_text="Gratis beweegkalender evenwicht" _builder_version="4.6.1" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_border_radius="50px" background_layout="dark" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" title_text="imageedit_2_5136155833" src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/imageedit_2_5136155833-1.png" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"][/et_pb_image][et_pb_button _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" button_text="Eerste hulp bij leesproblemen" button_url="https://oog4kids.nl/eerste-hulp-bij-leesproblemen/" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" button_bg_enable_color="on" button_border_color="#ff6a00" button_border_radius="50px"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Oog4kids
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Welkom-instagram-volgers-2.jpg" title_text="Welkom instagram volgers (2)" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.17.5" text_text_color="#CDFFA1" background_color="#62D100" global_colors_info="{}"]

  Lees onze blog

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" text_font="||||||||" text_text_color="#FFDB8B" text_font_size="25px" background_color="#F99000" link_option_url="https://oog4kids.nl/in-beweging4kids/" global_colors_info="{}"]

  In beweging4kids

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"]

  Lezen en spelling (bij vermoeden van dyslexie)

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_text_color="#FFFFFF" text_font_size="24px" background_color="#62D100" max_height="1000px" link_option_url="https://oog4kids.nl/4-super-simpele-tekeningen-met-een-groots-effect/" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

    Lezen4kids

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="24px" text_line_height="1.2em" background_color="#6FAFE0" link_option_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" global_colors_info="{}"]

  Kennismakingsgesprek

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" global_colors_info="{}"]

  Gratis downloads

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#FFFFFF" text_font_size="24px" background_color="#F99000" max_height="1000px" link_option_url="https://oog4kids.nl/4-super-simpele-tekeningen-met-een-groots-effect/" global_colors_info="{}"]

     Tweehandig tekenen

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="24px" text_line_height="1.2em" background_color="#6FAFE0" link_option_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Workshop

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Aanbod
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.29.3"][et_pb_row _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.29.3"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon||||||||" text_font_size="25px"]

  Mijn aanbod

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="3.29.3"]

  Elk traject is op maat, onderstaande opties geven een indruk hoe de begeleiding eruit kan komen te zien. Wil je alleen een psychomotorische screening , dan is dat ook mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden of vraag een gratis adviesgesprek aan.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/uithoorn/" button_text="Ik wil graag een adviesgesprek" _builder_version="4.5.6" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00" hover_enabled="0"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/happy-boy-3386243_1280.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/psychomotorischeleerondersteuninguithoorn/" button_text="Psychomotorische (leer)ondersteuning" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.29.3"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/analog-1545405__340-e1502551995131.jpg" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/beelddenken-uithoorn/" button_text="Beelddenk onderzoek" _builder_version="3.29.3" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#ff6a00"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="3.29.3"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Oog4kids Uithoorn
  [et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22" fb_built="1" _i="0" _address="0"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="0" _address="0.0"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" _i="0" _address="0.0.0" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.29.3" text_font="Coming Soon|700|||||||" text_font_size="25px" _i="0" _address="0.0.0.0"]

  Oog4kids Uithoorn

  [/et_pb_text][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.29.3" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" _i="1" _address="0.0.0.1"][wpforms id="5820" title="false" description="false"][/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Lezing Fijner en makkelijker lezen

  Lezing Fijner en makkelijker lezen 18 november van 19.30-21.00

  Tijdens deze lezing vertel ik je over:
  • De motorische ontwikkelingslijn voor het lezen: welke ontwikkelingsgebieden moeten voldoende zijn ontwikkeld om straks in groep 3 goed te leren lezen.
  • De invloed van het evenwicht op lezen
  • De samenwerking tussen beide hersenhelften om goed te leren lezen en enkele oefeningen om de samenwerking tussen linker-en rechter hersenhelft te bevorderen.
  • De invloed van de visuele vaardigheden op het lezen, hoe herken je problemen op dit gebied en wat kan je zelf doen
  • De invloed van stress op het lezen en enkele oefeningen die je kind hierbij kunnen helpen
  Je krijgt een powerpoint, zodat je zelf nog wat aantekeningen kan maken en een fijne goodiebag, met leuke direct bruikbare items om o.a de oogvolg-beweging te trainen Voor deze avond vraag ik een kleine bijdrage van €5,- Locatie: Zwavelgeelstraat 29, Almere Buiten Tijd; 19.30-21.00 De koffie staat klaar vanaf 19.15 Ik hoop je te mogen verwelkomen. [wpforms id="5847"] Privacy verklaring  
 • Inplannen kennismakingsgesprek
 • Eerste hulp bij leesproblemen
  [et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/imageedit_2_5136155833.png" title_text="imageedit_2_5136155833" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][/et_pb_image][et_pb_code _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"][activecampaign form=5][/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.6.1" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" text_text_color="#35b729" text_font_size="20px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]Gratis E-book Ëerste hulp bij leesproblemen Een E-book vol oefeningen om leesproblemen aan te pakken. Niet door alleen maar te lezen, maar juist door oefeningen te doen, die zowel een beroep doen op leesdeelvaardigheden als op (motorische)ontwikkelingsvaardigheden. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.6.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

  Lezen is meer dan alleen leeskilometers maken, flitswoorden lezen en het oefenen van letters en klanken. Een goede motorische ontwikkeling en een goede samenwerking tussen de verschillende hersengebieden voor het leren lezen is belangrijk. Een kind dat net begint met leren lezen gebruikt veel meer gebieden in het brein om te lezen, dan wanneer het lezen al geautomatiseerd is.  Beide hersenhelften zijn betrokken bij het leren lezen. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat veel kinderen met leerproblemen visuele stoornissen hebben en dat er een verband lijkt te bestaan tussen visuele aandacht en dyslexie (Beeld en brein).

  Bij ieder kind is er een andere oorzaak voor een leesachterstand. Dat is ook de reden, waarom wij altijd een breed onderzoek afnemen. In dit e-book krijg je veel waardevolle  en praktische oefeningen om de basis voor het leren lezen nog steviger te maken, zodat je kind fijner, gemakkelijker en met plezier leert lezen.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Home
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#62D100" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#ffffff" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/4-1.jpg" title_text="Cecilia en Jiska" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" background_color="#ffffff" min_height="608px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

  Daar sta je dan voor de deur. Je doet opgewekt en duwt je kind zachtjes de klas binnen. Je kind sputtert wat tegen en probeert het afscheid zo lang mogelijk uit te stellen.
  Jouw strijd begon vanmorgen al om 7.00. Je kind wilde niet zijn bed uitkomen, klaagde over buikpijn en treuzelde net zolang met aankleden totdat jij je geduld verloor. Zo gaat het nou elke ochtend.

  Je kind was een vrolijke leergierige kleuter, dol op spelen met playmobile, lego, bouwen, kleien, knutselen en buitenspelen. Je zag wel dat hij wat in zichzelf gekeerd was, behoefte had aan structuur en dat de taalontwikkeling wat achter liep ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Je maakte je nog geen zorgen.

  De eerste weken vond hij het nog wel leuk en spannend op school, maar naar verloop van tijd merkte je steeds meer tegenzin. Dat je hem naar school stuurde voelde voor hem toch wel misdadig. Weg was zijn vertrouwde wereldje, weg was de rust en regelmaat die hij zo fijn vond, en weg was de persoon die hem wel altijd begreep.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.17.5" custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="100px|||" custom_padding_tablet="60px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|phone" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="1.8em" global_colors_info="{}"]

  Er zit meer in je kind, dan dat er nu uitkomt

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" custom_padding="||0px|||" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

  Daar klopte de wereld van toetsen en onderzoeken ineens aan je deur. School was bezorgd omdat je kind het niet bij kon benen. Jij was bezorgd omdat je zag dat het welbevinden van je kind in het geding was. Diep van binnen weet en voel je dat er wel iets met je kind aan de hand kan zijn, maar je kan je vinger er niet opleggen. Ook de onderzoeken wijzen keer op keer uit dat jouw kind niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen is.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Canva-Close-Up-Photography-of-Boy-With-Blue-Eyes-scaled.jpg" title_text="Canva - Close-Up Photography of Boy With Blue Eyes" _builder_version="4.16" animation_style="slide" animation_direction="top" animation_intensity_slide="2%" border_radii="on|400px|400px|400px|400px" always_center_on_mobile="off" global_colors_info="{}"] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="15px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Inmiddels heeft je kind elke dag buikpijn, is hij moe of prikkelbaar. Hij zit duidelijk niet lekker in zijn vel en dit heeft zijn weerslag op jullie als gezin. Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Dat je kind geen buikpijn of slapeloze nachten heeft omdat hij morgen weer moet lezen of spellen. Thuis oefenen jullie veel, maar zonder het gewenste resultaat.

  De stress slaat toe, uitval en een verkeerd schooladvies liggen op de loer. Je voelt de druk vanuit school om jouw kind te laten onderzoeken op ADHD, PDD-NOS, dyscalculie en/of dyslexie. 

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_img_12.jpg" title_text="day_care_img_12" _builder_version="4.16" _module_preset="default" border_radii="on|15px|15px|15px|15px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Wat nu ?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Als je je kind zo langere tijd meemaakt zorgt dat voor bezorgdheid, angst voor de toekomst en een gevoel van onmacht bij jezelf. Je wilt dat je kind zo goed mogelijk geholpen wordt, maar hoe? Google is inmiddels je beste vriend geworden in jouw zoektocht naar hulp. Je bent moe en dat resulteert zo nu en dan in een kort lontje. Je wilt wel van de daken schreeuwen dat het schoolsysteem zich aan je kind moet aanpassen in plaats van andersom.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Laat ons je kind daarom helpen, op een manier die bij jou en – nog veel belangrijker – bij je kind past. Wij kijken niet naar labels, maar naar wat het lichaam ons vertelt. Vandaaruit werken wij aan de versteviging van de basis, namelijk de voorwaarden om tot leren te komen, door effectieve bewegingsactiviteiten, te werken aan de ik-kracht en gaan we aan de slag met de hulpvraag van je kind op het gebied van leren en/of gedrag, zodat:

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.17.5" background_color="#6FAFE0" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="100px|||" custom_padding_tablet="60px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|phone" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"]

    je kind een eerlijke kans krijgt om te laten zien wat hij/ zij in huis heeft

    je kind succeservaringen opdoet en zo merkt he…ik kan en weet al best veel

    je kind stapje voor stapje vooruitgaat in lezen en/of spellen

    je kind weer lekker in zijn vel zit doordat hij weet wat zijn sterke kanten zijn, wat hij nodig heeft om te leren en hoe hij zich kan ontspannen

  √  het zelfvertrouwen van je kind groeit

    je kind zich beter kan focussen op één taak

    je kind weer met plezier gaat leren

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="25px" text_letter_spacing="1px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Herken je je kind in dit verhaal? en wil je weten of wij ook iets voor jou en  jouw kind kunnen betekenen? Voel je welkom en neem  contact met één van ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja ik wil graag een afspraak maken" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/aanbod-almere.jpg" title_text="aanbod almere" _builder_version="4.16" _module_preset="default" border_radii="on|50px|50px|50px|50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/oog4kids-almere-2/" button_text="Jiska, Oog4kids Almere" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/aanbod-school.jpg" title_text="aanbod school" _builder_version="4.16" _module_preset="default" border_radii="on|50px|50px|50px|50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/scholen-3/" button_text="Scholen" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/aanbod-uithoorn.jpg" title_text="aanbod uithoorn" _builder_version="4.16" _module_preset="default" border_radii="on|50px|50px|50px|50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/oog4kids-uithoorn-2/" button_text="Cecilia, Oog4kids Uithoorn" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-43.jpg" title_text="Oog4kids Almere" _builder_version="4.17.3" height="524px" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="2%" global_colors_info="{}"] [/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Ron en Yvonne" job_title="Ouders" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3278.jpg" quote_icon_color="#6FAFE0" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

  Wauw! dat rekenen zo leuk kan zijn. Jacquelien heeft 2 en 3 januari (2017) de rekenbootcamp bij jullie gevolgd. Ze was super enthousiast en wil het elke week wel doen. Tof toch…. Jiska en Cecilia goed gedaan. Knap dat jullie met veel spel en plezier kinderen kunnen helpen met extra training voor rekenen. Jacquelien heeft twee hele leuke ochtenden gehad die voor haar ook zeer leerzaam waren. Ron en Yvonne Biddinghuizen

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Oog4kids Almere
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#FFFFFF" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/blog-foto.jpg" title_text="blog foto" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" background_color="#ffffff" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

  “Ik kan het niet, ik haat lezen, lezen is stom, ik ben dom!” Boos en verdrietig gooit je kind zijn leesboek op de grond. Je zucht, pakt het boekje op en begint zelf met voorlezen. Naast je een snikkend hoopje ellende.

  Op school weten ze ook niet zo goed wat ze met je kind aan moeten. Het ene moment lijkt hij alles te begrijpen, maar als de taak uitgevoerd moet worden, lijkt hij alles te zijn vergeten.

  In de klas maakt je kind zich zo onzichtbaar mogelijk, in de hoop dat de juf hem overslaat zodat hij niet de beurt krijgt om een stukje voor te lezen of om een som uit te rekenen.

  Het leren kost hem zoveel energie, dat hij snel afgeleid raakt en zich dan moeilijk kan concentreren op de taak.

  Het advies van school: oefenen, oefenen, oefenen met als gevolg hartverscheurende uitbarstingen van je kind, als zijn emmertje overloopt, want het lukt hem toch niet.

  Je kind raakt er steeds meer van overtuigd dat hij dom is, want waarom lukt het andere kinderen wel. Met als gevolg stress in het lijf, dat tot uiting komt door buikpijn, hoofdpijn, eczeem en black-outs.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_button button_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  De tijd verstrijkt en ondertussen merk je :

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  √    dat de leerachterstand op school alleen maar groter wordt

  √    dat je kind niet lekker in zijn /haar vel zit

  √    dat er meer in jouw kind zit, dan dat er nu uitkomt

      dat je kind weinig zelfvertrouwen heeft

      dat jouw kind negatief over zichzelf denkt

      dat de stress zich steeds meer opbouwt bij je kind

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]Waar je eerst nog de hoop had dat door extra oefenen, de achterstand ingelopen zou worden, zit je nu steeds meer met de handen in het haar. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" background_color="#F99000" border_radii="on|15px|15px|15px|15px" box_shadow_style="preset1" global_colors_info="{}"]

     Je surft je suf op sites op zoek naar hoe je je kind verder kunt helpen.

     Je piekert dag en nacht en hebt grote zorgen over de toekomst van je kind.

  √   Je maakt jezelf gek door alle labels die je op het internet tegenkomt, “Goh zou hij…..”

     Je wordt er zelf heel onrustig en onzeker van.

  √  Je voelt je niet gehoord op school.

  √  Je krijgt te horen dat het aan jou ligt,  je zou te hoge eisen stellen aan je kind, het plafond is bereikt.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]Als je een beetje op mij lijkt in de zoektocht naar hulp voor je kind, wil je maar één ding: een luisterend oor, iemand die kijkt naar wat je kind wel kan, iemand die je kind weer in zich zelf laat geloven, de twinkeling terug zien in de ogen van je kind,  iemand die uitzoekt op welke manier jouw kind leert, welke belemmeringen aangepakt moeten worden zodat het leren op school weer de ruimte krijgt. [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Jiska-binnen-2-scaled.jpg" title_text="Jiska " _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" width="74%" border_radii="on|132px|132px|132px|132px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Dit is waar ik in geloof en hoe ik werk

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Je kind moet zich eerst veilig voelen om vanuit die veiligheid verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem is dan ook niet alleen moeite hebben met lezen, spelling, schrijven of rekenen, want als je kind niet lekker in zijn vel zit (letterlijk en figuurlijk), dan stokt alles. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lijf zich heeft ontwikkelt, of de ogen doen wat ze moeten doen en waar er bijgespijkerd moet worden op leergebied, zodat je zeker weet dat je niet je energie in één ding stopt, terwijl het probleem ergens anders ligt.

   

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]Dat betekent dat we altijd eerst een vrijblijvend en gratis adviesgesprek inplannen, zodat jullie mij kunnen vertellen wat er speelt en ik een inschatting kan maken wat voor jullie het beste begeleidingstraject is. Natuurlijk is het fijn om te zien of er een klik is en ik de persoon ben, die jouw kind op weg kan helpen. [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" border_radii="on|27px|27px|27px|27px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/beweeg-je-wijs-2.png" title_text="beweeg je wijs 2" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/in-beweging4kids/" button_text="In beweging4kids" button_alignment="center" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/spelling.png" title_text="spelling" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/spelling-2/" button_text="Spelling4kids " _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/blog-lezen.jpg" title_text="blog lezen" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/lezen4kids/" button_text="lezen4kids" button_alignment="center" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Vader Elise (10)" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Elise.jpg" quote_icon_color="#62D100" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

  Jiska heeft onze dochter werkelijk fantastisch geholpen. Het was fijn dat we erachter kwamen dat de stand van haar ogen, haar gevoel van ‘waar ben ik in de ruimte’ en haar evenwicht de sleutel waren tot beter functioneren en schoolresultaten die haar intelligentie weerspiegelen. Jiska heeft veel gevoel voor kinderen, werkt gestructureerd en met passie. Altijd vrolijk, onze dochter had altijd zin om naar Jiska te gaan. Na een half jaar is ze echt veranderd. Haar zelfvertrouwen is toegenomen en ze is nog vrolijker! Dankjewel Jiska. Ik weet zeker dat je voor veel kinderen het verschil maakt.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="|700|||||||" text_text_color="#62D100" text_font_size="20px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Ik werk samen met

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]gallery/Logo Priscilla en Debora  zijn Blijwijs gestart om kinderen, ouders en professionals te begeleiden  met hun hulpvraag rondom hoogbegaafdheid. Kinderen die hoogbegaafd zijn, hebben soms ondersteuning nodig om gelukkig te zijn met hun talenten.  Hun motto is dan ook: Ieder kind, blij met zijn eigen wijsheid! Kinderen met meer- of hoogbegaafdheid denken intenser en leren anders. Door samen te kijken naar de mogelijke oplossingen voor de ontwikkelvraag, vaardigheden te versterken, talenten in te zetten en te werken met kleine tussendoelen zal het kind successen ervaren en groeien naar het einddoel. De begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Ouders en school worden betrokken bij de begeleiding van het kind. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"][/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_section]
 • Oog4kids Uithoorn
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#ffffff" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/soap-bubbles-870342_960_720.jpg" title_text="soap-bubbles-870342_960_720" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Is dit herkenbaar :

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#62D100" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2.1em" global_colors_info="{}"]

  Mijn kind is snel afgeleid

  Automatiseren (rekenen, lezen en spellen) gaat moeizaam bij mijn kind

  Er zit meer in mijn kind, dan dat hij nu kan laten zien

  Mijn kind heeft moeite met motorische vaardigheden

  Ondanks al het oefenen wordt de achterstand alleen maar groter

  School geeft stress

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="100px|||" custom_padding_tablet="60px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|phone" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

  Als ouder ken je je kind het beste. Soms presteert een kind op school anders dan je verwacht of mag verwachten. Ik kan jou en jouw kind verder helpen door mijn expertise op het gebied van; Bewegen, lekker in je vel zitten en (anders) leren. Met mijn expertise op het gebied van Psychomotorische kindercoach, Beelddenkspecialist en als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs, kijk ik op een andere manier naar leermoeilijkheden en pak ze vanaf de basis aan.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Ik geloof dat een kind zich van binnen naar buiten ontwikkelt. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te ontwikkelen. Wanneer  kinderen lekker in hun vel zitten en haar/zijn lichaam goed kent, neemt het zelfvertrouwen toe en zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Het is belangrijk dat een kind (weer) kan leren met vertrouwen en plezier. Hiervoor maak ik gebruik van spel, kleur, concreet materiaal en beweging. Beweging is de basis om tot leren te komen. Samen gaan we kijken welke manier het beste bij hem/haar past. Maak een afspraak voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek en dan bespreken we of ik de persoon ben die jullie verder kan helpen.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik wil graag een gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="100px|||" custom_padding_tablet="60px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|phone" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Cecilia-002-scaled.jpg" title_text="Cecilia " _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" max_width="100%" border_radii="on|200px|200px|200px|200px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Ouders, Amstelveen juli 2022" quote_icon_color="#6FAFE0" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

  “Onze zoon Thijn heeft een hoop baat gehad bij alle inspanningen van Oog4kids-Uithoorn. Hij heeft fixatie disparatie hetgeen problemen oplevert met lezen en rekenen. We hebben in anderhalf jaar een enorme ontwikkeling gezien bij Thijn. Inmiddels leest hij met plezier. Oog4kids-Uithoorn is erg toegewijd en begaan geweest met onze zoon. Ook heel veel maatwerk is er geleverd. Heel veel dank!”

   

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Scholen
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#FFFFFF" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/website-scholen.jpg" title_text="Cecilia en Jiska" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" border_radii="on|25px|25px|25px|25px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_orientation="center" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

  Naast de begeleiding die wij aan kinderen geven in onze praktijk, kunnen wij ook begeleiding bieden aan kinderen op school, die in aanmerking komen voor b.v een zorgarrangement. Daarnaast kunnen wij meedenken op school over de begeleiding van kinderen en onze kennis en ervaring over het belang van bewegen voor het leren en het bewegen om te leren met de scholen delen. Bewegen doe je namelijk niet alleen omdat het leuk is!

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="100px|||" custom_padding_tablet="60px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|phone" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_2_font="Fredoka One||||||||" header_2_font_size="42px" header_2_line_height="1.4em" hover_enabled="0" header_2_font_size_tablet="" header_2_font_size_phone="30px" header_2_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Ik wil graag meer weten over:

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/begeleiding-op-school-2/" button_text="Begeleiding op school" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/workshop/" button_text="Workshop" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170304_154444-002.jpg" title_text="Jenga Oog4kids" _builder_version="4.17.3" animation_style="slide" animation_direction="top" animation_intensity_slide="2%" border_radii="on|500px|500px|500px|500px" always_center_on_mobile="off" global_colors_info="{}"] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_padding="||0||false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_testimonial author="Marlous Vrijmoed" job_title="Intern begeleider/Adviseur onderwijs at BMC" company_name="BMC" quote_icon_color="#35b729" use_icon_font_size="on" icon_font_size="50px" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

  Ik heb het genoegen gehad om de expertise van Jiska in te kunnen zetten voor de begeleiding van individuele leerlingen. Hierbij combineert zij haar kennis van het onderwijs, de didactiek en de methodes met haar kennis van psychomotoriek. Zij stimuleert de leerlingen middels bewegend leren, waardoor de hersenhelften beter gaan samenwerken. Dit maakt het voor de leerlingen natuurlijk extra leuk, maar er wordt ook hele goede vooruitgang geboekt. Daarnaast heeft zij onderzoek kunnen doen bij enkele leerlingen waarna zij ouders heeft kunnen begeleiden naar functioneel optometristen. Dit heeft deze leerlingen uiteindelijk heel veel gebracht. Kortom voor scholen is zij een belangrijke specialist wie ik van harte kan aanraden.

  [/et_pb_testimonial][et_pb_testimonial author="Leerkracht groep 1/2" company_name="Obs Juliana Stolberg, Castricum" quote_icon_color="#35B729" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

  De workshop heeft mij tips gegeven waar op te letten bij kinderen die moeite hebben met bepaalde opdrachten en wat je dan kan doen. De workshop is inspirerend en geeft veel ideeën. Er is veel afwisseling tussen theorie en doe activiteiten.

  De reflexen zijn interessant. Graag zou ik nog iets meer informatie willen over wanneer actie te ondernemen en door te verwijzen als dit opvalt in de klas.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
 • Wie zijn wij
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.17.5" background_color="#6FAFE0" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Over ons" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.5" title_font="Oregano||||||||" title_text_color="#AFEEF1" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#6FAFE0" custom_button_one="on" button_one_text_size="16px" button_one_text_color="#ff236c" button_one_bg_color="#ffffff" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="4px" button_one_font="Fredoka One|||on|||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="8vw||8vw||true" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" hover_enabled="0" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset3" box_shadow_blur_button_one="48px" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%" sticky_enabled="0"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

  Wij, Cecilia en Jiska, zijn sinds onze studietijd op de IPABO vriendinnen. Dat is nu ruim 28 jaar geleden. Door onze ruime ervaring in het onderwijs, passie om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling en onze eigen ervaringen als ouder van een kind waarbij het leren niet als vanzelf gaat, zijn wij op een punt gekomen om onze krachten te bundelen en onze droom waar te maken.

  In onze eigen praktijk helpen wij kinderen die vastlopen in het huidig onderwijssysteem. Dat doen wij door te werken aan de sociaal-emotionele -, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling met behulp van veel beeld, kleur en beweging. Wij geloven dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem pakken wij daarom ook integraal aan. Dat wil zeggen dat wij naar het hele kind kijken (sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief). Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten en hun eigen lichaam leren kennen dan groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="27px|0px|0|0px|false|false" border_radii="|40px|40px||" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-57.jpg" title_text="Cecilia" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" border_radii="on|300px|300px|300px|300px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/cecilia/" button_text="Cecilia, Oog4kids Uithoorn" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-56.jpg" title_text="Jiska" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" border_radii="on|300px|300px|300px|300px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/jiska/" button_text="Jiska, Oog4kids Almere" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Feature Section" _builder_version="4.16" custom_padding="0||90px||false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Carmen van jaaren-Jansen" job_title="Moeder" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170103_113339-002-kopie.jpg" quote_icon_color="#35b729" use_icon_font_size="on" icon_font_size="50px" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

  Kayleigh vond de rekenbootcamp heel erg leuk. Ze vond vooral het bewegen erbij erg fijn. Ze was blij dat ze niet stil hoefde te zitten en alleen uit een boekje werken.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Untitled-1.png" title_text="Untitled" _builder_version="4.16" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="2%" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
 • In beweging4kids
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#FFFFFF" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/aanbod-4.jpg" title_text="Evenwicht" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" border_radii="on|20px|20px|20px|20px" locked="off" global_colors_info="{}"]

  Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Je kind moet zich eerst veilig voelen om vanuit die veiligheid verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem is dan ook niet alleen moeite hebben met lezen, spelling, schrijven of rekenen, want als je kind niet lekker in zijn vel zit (letterlijk en figuurlijk), dan stokt alles. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lijf zich heeft ontwikkelt, of de ogen doen wat ze moeten doen en waar er bijgespijkerd moet worden op leergebied, zodat je zeker weet dat je niet je energie in één ding stopt, terwijl het probleem ergens anders ligt. 

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Herken of ervaar jij dit bij je kind?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  √   Het leesproces komt niet lekker op gang

  √   Moeite met (begrijpend) lezen, spelling en schrijven

     Heeft weinig zelfvertrouwen

  √   Klaagt over buikpijn / hoofdpijn

  √   Snel last van jeukende of branderige ogen na het lezen

  √   Je kind komt na een dag school vermoeid thuis

  √   Snel afgeleid

  √   Heeft moeite met het aangeven van grenzen

  √   Onhandig ( veel vallen, zichzelf stoten of omstoten van dingen)

  √   Contact met anderen gaat moeizaam

  √   Je kind wordt steeds onzekerder

  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Detail-10-scaled.jpg" title_text="Oogvolgbeweging" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" max_width="75%" border_radii="on|150px|150px|150px|150px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" background_color="#ffffff" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.17.5" background_color="#ffffff" custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="Moeder van Jesper (10)" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-41.jpg" quote_icon_color="#62D100" portrait_width="75px" portrait_height="75px" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" body_text_color="#ffffff" background_color="#CDFFA1" border_radii_portrait="off|90px|90px|90px|90px" box_shadow_style="preset2" global_colors_info="{}"]

  Jiska heeft onze zoon fantastisch geholpen. Hij heeft het zeker niet makkelijk gehad op school. Uiteindelijk is hij naar een andere school gegaan, daar gaat het heel goed. Jiska heeft hem goed begeleid met betrekking tot zijn zelfvertrouwen. Hij is zichzelf weer. Dit is bereikt door het doen van veel bewegingsoefeningen in de praktijk en thuis. Het gaat nu heel goed met ons kind. Wij zijn Jiska echt dankbaar voor de lieve en goede begeleiding. 

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Heeft je kind moeite met

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

     Evenwicht houden

     Het vangen/gooien van de bal

  √   Het inschatten van bijvoorbeeld afstand houden van de ander

  √   Labeltjes en naden in broeken en sokken

  √   Het maken van gekruiste bewegingen zoals b.v huppelen, joggen, kruipen

  √  Zich te ontspannen

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" background_color="#ffffff" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_testimonial author="R.Steinbach" job_title="Moeder" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/wpca7a6b8d-1.jpg" quote_icon_color="#F99000" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" body_text_color="#ffffff" background_color="#FFDB8B" box_shadow_style="preset2" global_colors_info="{}"]

  Wij zijn zeer tevreden met de begeleiding van Jiska Bijvoet van Oog4kids. Jiska is een betrokken professional die haar uiterste best doet om ouders en kind te begeleiden bij hun hulpvraag. Jiska levert maatwerk en stelt de belangen van het kind voorop. Ik zou de begeleiding van Oog4kids aanraden aan ouders die begeleiding nodig hebben voor hun kind.

  [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Je vraagt  je waarschijnlijk af  wat dit met leren te maken heeft. Het bovenstaande kan het leren lezen, schrijven en/of spellen  behoorlijk in de weg zitten, terwijl ze hartstikke makkelijk op te lossen zijn.

  Wil je weten hoe? Kom dan langs voor gratis intakegesprek waarin wij samen kijken naar jullie hulpvraag en wat ik voor jullie zou kunnen betekenen.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_button button_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#62D100" button_border_width="4px" button_border_color="#62D100" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  In beweging4kids

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Met een uniek traject werk ik samen met je kind aan zijn hulpvraag op het gebied van het vergroten van het zelfvertrouwen en/of  (begrijpend)lezen, schrijven en/of spelling. Door te werken aan :

  Ik kracht

  Omgaan met emoties,

  Het voelen van je eigen lijf

  √ Het aangeven van je grenzen

  Ontspanning

  (Neuro)motorische bewegingspatronen

  stimuleren we de ontwikkeling van je kind, heffen we blokkades op in het lichaam en brengen we lichaam en brein weer met elkaar in verbinding. Zo bouwen we aan een stevige basis. Een basis die nodig is om stappen te kunnen maken naar meer zelfvertrouwen, beter leren en concentreren.

  Ik zeg expres WE omdat ik het belangrijk vind dat JIJ en Ik dit SAMEN met je kind doen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Hoe nu verder

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  De eerste stap is het maken van een kennismakingsgesprek, waarin we samen verder kijken wat er speelt en welk traject het beste bij je kind past. Besluit je  daarna om met mij verder te gaan, dan  neem ik altijd een psychomotorische screening af als nulmeting. De screening geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen , of je kind een visueel cognitieve leerstijl heeft en handvatten voor een goede begeleiding. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren.

  Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van de hulpvraag en waar de ontwikkeling is blijven steken. Dit kan variëren van wekelijks, één keer in de twee weken of één keer in de maand.

   

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Jiska-alleen-002-scaled.jpg" title_text="Jiska " force_fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" transform_scale="98%|98%" max_height="1000px" border_radii="on|400px|400px|400px|400px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  In beweging4kids. Dit levert het jullie op

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header button_one_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek " button_one_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" content_font_size="16px" content_line_height="2em" background_color="#6FAFE0" custom_button_one="on" button_one_text_color="#000000" button_one_bg_color="#AFEEF1" button_one_border_width="4px" button_one_border_color="#AFEEF1" button_one_border_radius="25px" global_colors_info="{}"]

    Je kind leert te vertrouwen op zijn/haar lichaam en daarmee te vertrouwen op zichzelf

   Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.

    Je kind weet en voelt dat hij goed genoeg is

    Door het bewegen worden blokkades in het lichaam opgeheven. er komt weer ruimte voor ontspanning en groei

  √  Doordat jouw kind zich beter kan ontspannen zal hij/zij minder stress ervaren en zo open staan voor leren.

  √  Door het aanbieden van specifieke motorische activiteiten worden de juiste verbindingen gemaakt in de hersengebieden die nodig zijn voor het lezen, schrijven en spellen.

  [/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" global_colors_info="{}"]

  Praktische details

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font="|700|||||||" text_text_color="#F99000" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

  Investering : €499,- (basistraject)

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

  Dit maatwerktraject bestaat uit:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]
  • Kennismaking met ouder(s) (gratis)
  • Kennismaking met kind en oriënteren op hulpvraag van het kind
  • Psychomotorische screening en verslag
  • 5 sessies van een uur
  • Evaluatiegesprek
  • een terugkomsessie van een uur
  • Alle gebruikte materialen tijdens de begeleiding
  • Tussentijds contact via mail of telefoon
  • De begeleiding vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag-, of woensdagmiddag
  • Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product
  • Betaling in twee termijnen mogelijk
  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#F99000" global_colors_info="{}"]

  Investering : €899,- (intensief traject)

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Dit maatwerk traject bestaat uit:

  • Kennismakingsgesprek met ouder(s) (gratis
  • Kennismaking met kind en oriëntering op hulpvraag van het kind
  • Psychomotorische screening inclusief verslag
  • Terugkoppelingsgesprek nav de screening
  • 10  begeleidingsmomenten van een uur
  • Overleg met school indien nodig of gewenst
  • Tussentijdse contactmomenten wanneer nodig (telefonisch, mail)
  • Tussenevaluatie
  • Eindevaluatie
  • Twee nader te bepalen terugkom moment na afsluiten van het traject
  • Bewegingsoefeningen voor thuis
  • Gebruik van materialen tijdens de begeleiding
  • De begeleiding vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag
  • Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product
  • Betaling in drie termijnen mogelijk
  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Afspraak maken" button_alignment="center" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="1px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

  Tijdens het kennismakingsgesprek, kijken we welk traject het beste aansluit bij de hulpvraag. Is dat In beweging4kids (basis/intensief)  , Lezen4kids of is dat  Spelling4kids

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/pagina-beweeg-je-wijs.jpg" title_text="Oog4kids Almere spooner" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
 • Spelling4kids
  [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#FFFFFF" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/spelling.png" title_text="spelling" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" background_color="#ffffff" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  "Nee, ik ga niet oefenen.Het lukt toch niet!!"Al mokkend en met een stuurs gezicht gaat je kind op de bank zitten met de armen over elkaar. Niet van plan om in actie te komen.

  Er gaat van alles door je heen. Je weet hoe belangrijk lezen en spelling is in het leven, maar je ziet de frustratie van je kind en je voelt je eigen machteloosheid en frustratie. Je weet dat als je nu toch doorzet om te gaan oefenen de boel escaleert. Je gunt het je kind zo om makkelijker en met plezier te lezen en dat hij iets vol zelfvertrouwen kan schrijven zonder dat het bol van de fouten staat.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Herken je dit bij je kind?

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#62D100" border_radii="on|23px|23px|23px|23px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  √  Heeft moeite met het onthouden en automatiseren van klanken en letters

    Leest radend/spellend

  √  Blijft hakken en plakken met lezen

  Je kind blijft vooral fonetisch (op gehoor) schrijven. Zo schrijft hij gur in plaats van geur en zwij in plaats van zwaai

  √  Heeft moeite met het juist schrijven van woorden. Schrijft bv taat ipv taart of hius ipv huis, slaapen ipv slapen, strom ipv storm, spor ipv spoor, feits ipv fiets

    Wisselt letters hardnekkig om b/d p/q

  Je kind kan de spellingregels zo opdreunen, het probleem ligt bij het toepassen van de regels

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" global_colors_info="{}"]

  Wat nu?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Hoelang ben je van plan om dit nog even aan te kijken? De frustratie van je kind gaat door het dak. Zelf ben je er niet veel beter aan toe. Jullie oefenen zo kneiterhard en toch lukt het maar niet. Steeds vaker ontstaan er conflictsituaties. Je maakt je zorgen over de toekomst van je kind. Je wilt niet dat hij gedemotiveerd raakt en zijn plezier in school verliest.

  Er moet wat gebeuren!! Maar wat?

  Ga je nogmaals in gesprek met school en blijven jullie op dezelfde manier doorgaan in de hoop dat het kwartje valt?

  Of ben je toe aan een totaal andere aanpak?

  Hoe fijn zou het zijn als je kind met een beetje hulp WEER  plezier en grip op spelling krijgt?

  Klinkt dit je als muziek in de oren? maar vind je het fijn om eerst kennis te maken. Of wil je zeker weten of deze aanpak iets voor jullie is? Plan dan direct gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek in.

  [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek?month=2022-04" button_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="30px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Ik maak gebruik van een psychomotorische aanpak. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lichaam zich heeft ontwikkeld, of de ogen doen, wat ze moeten doen en waar in het spellingproces we in moeten stappen.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Wat mag je van mij verwachten?

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  De eerste stap is het maken van een kennismakingsgesprek, waarin we samen verder kijken wat er speelt en of dit traject het beste bij je kind past. Kiezen we voor Spelling4kids dan zal ik altijd starten met een breed onderzoek. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Het onderzoek geeft mij informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen, de manier van leren,  en waar in het spellingproces we in gaan stappen.

  Natuurlijk heb ook ik niet HET toverstokje waarmee ik alle spellingproblemen weg kan toveren. Dat betekent dat als jullie met mij in zee gaan, ik wat verwacht van jou en je kind.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/aanbod.png" title_text="Spelling" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" transform_rotate="0deg|0deg|10deg" border_radii="on|50px|50px|50px|50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#62D100" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden.

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

  Naast begeleiding krijgen jullie ook materiaal mee om thuis te oefenen. Het is aan jullie om hier ook echt mee aan de slag te gaan. Herhaling is belangrijk voor vooruitgang. Elke dag 10-15 minuten oefenen is belangrijk, zodat er de juiste verbindingen in de hersenen gemaakt kunnen worden. Je zal zien dat je kind dan stap voor stap meer zelfvertrouwen, grip en plezier krijgt op spelling.

  [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Canva-Girl-in-Blue-Short-Sleeve-T-shirt-Reading-Book-1-scaled.jpg" title_text="Lezen" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" transform_rotate="0deg|0deg|354deg" border_radii="on|53px|53px|53px|53px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header button_one_text="Plan een gratis kennismakingsgesprek in" button_one_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" content_font="Oregano||||||||" content_text_color="#AFEEF1" content_font_size="25px" content_letter_spacing="2px" content_line_height="2em" background_color="#6FAFE0" custom_button_one="on" button_one_text_color="#000000" button_one_bg_color="#AFEEF1" button_one_border_width="4px" button_one_border_color="#AFEEF1" button_one_border_radius="50px" global_colors_info="{}"]

  Wil je ook dat je kind ontspannen, met plezier en zelfvertrouwen tot leren komt? Meld je aan voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

  [/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

  Spelling4kids, dit levert het jullie op:

  [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]
  • Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.
  • Doordat jouw kind zich beter kan ontspannen zal hij/zij minder stress ervaren en zo open staan voor leren.
  • Door het afnemen van een breed onderzoek wordt duidelijk in kaart gebracht waar in de ontwikkeling stagnatie optreedt en kan er gericht een behandelplan worden opgesteld.
  • Door het aanbieden van specifieke motorische activiteiten worden de juiste verbindingen gemaakt in de hersengebieden die nodig zijn voor het lezen, schrijven en spellen.
  • Je kind krijgt inzicht in onze verzameling van letters en leert het verschil tussen klanken en letters.
  • Je kind krijgt inzicht in woordstructuur
  • Je kind weet hoe hij spiekbriefjes in zijn hoofd moet maken en gebruiken
  • Inzicht in klankgroepen
  • Spelling wordt weer een feestje!

    

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://calendly.com/jiska-bijvoet-almere-oog4kids-/gratis-kennismakingsgesprek" button_text="Plan een gratis een kennismakingsgesprek in" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Alles op een rijtje

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_text_color="#F99000" global_colors_info="{}"]

   Investering €997,-

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Betaling in 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor krijg je:

   • Kennismakingsgesprek ouder(s) (gratis
   • Kennismakingsgesprek kind en oriëntering op hulpvraag
   • Breed onderzoek verdeeld over 2 -3 sessies
   • Verslag
   • Minimaal 12 begeleidingsmomenten
   • Overleg momenten met school
   • Materiaal om thuis te oefenen
   • Gebruik van het online programma Taalblobs bij huiswerk
   • Tussentijdse contactmomenten wanneer nodig (telefonisch, mail en whatsapp)
   • Eind evaluatie
   • Begeleiding vindt in overleg plaats op maandag, dinsdag of woensdag
   • Uiteraard zijn op dit product de algemene voorwaarden van toepassing
   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Afspraak maken" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="51px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_testimonial author="D.Moeder van N (7 jaar)" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/scheur-de-lijn-scaled.jpg" quote_icon_color="#6FAFE0" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

   Warme begeleiding, leuke lichamelijke opdrachten, handige oefeningen voor mee naar huis. N wilde thuis niet lezen. De begeleiding van Jiska heeft er voor gezorgd dat hij nu wel leest. het is geen strijd meer. Het tempo is nog niet voldoende, maar wij zijn al enorm blij met deze stap.

   [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/website-spelling-kralen.jpg" title_text="spelling kralen" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Psychomotorische leerondersteuning
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#ffffff" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/happy-boy-3386243_1280-3.jpg" title_text="happy-boy-3386243_1280 (3)" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" border_radii="on|10px|10px|10px|10px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_orientation="center" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

   Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Een kind moet zich eerst veilig voelen om zich van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem pak ik daarom ook integraal aan. Dat wil zeggen dat ik naar het hele kind kijk (sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief).  Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten en hun eigen lichaam leren kennen dan groeit hun zelfvertrouwen en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Herken of ervaar jij dit bij jouw kind?

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.17.5" background_color="#6FAFE0" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="3_5,2_5" _builder_version="4.16" custom_padding="||0||false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="3_5" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]
   • Heeft moeite met het houden van evenwicht
   • Heeft weinig zelfvertrouwen
   • Heeft leerproblemen
   • Is onhandig
   • Heeft nog geen duidelijke voorkeurshand
   • Kan zich moeilijk ontspannen
   • Krampachtige pengreep
   • Snel last van jeukende of branderige ogen na het lezen
   • Klaagt veel over hoofdpijn
   • Valt snel
   • loopt in de gymzaal het liefst langs de muren
   • Heeft moeite met het vangen/gooien van de bal
   [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="2_5" _builder_version="4.16" custom_padding="100px||40px|" custom_padding_tablet="40px||40px||true" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|tablet" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Kom dan langs voor een gratis kennismakingsgesprek, waarin we samen kijken naar de hulpvraag en wat ik voor jullie zou kunnen betekenen.

   Wanneer jullie besluiten om met mij verder te gaan, neem ik altijd een psychomotorisch onderzoek af als nulmeting. Het onderzoek geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament), om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen en handvatten voor een goede begeleiding. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten ondernemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren. Hierbij hou ik rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling van jullie kind. Zonder herkenning/erkenning van faalangst/stress, worden leerproblemen nog groter, komt nieuwe informatie niet of nauweleijks binnen en kunnen gedragsproblemen zich (verder) ontwikkelen.

   Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk vanaf waar de ontwikkeling is blijven steken. Dit kan variëren van wekelijks een consult tot 1 x in de twee of vier weken. Na drie maanden is er altijd een tussen evaluatie.

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Afspraak maken" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" custom_margin="||20px|||" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Psychomotorische (leer)ondersteuning! Dit levert het jullie op:

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]
   • Je kind leert te vertrouwen op zijn/haar lichaam.
   • Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.
   • Je kind kan nu stappen maken met rekenen, lezen en/of spellen
   • Het omzetten van niet helpende gedachtes naar helpende gedachtes
   • Je kind ervaart ontspanning door het doen van ontspanningsoefeningen
   [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Canva-Girl-in-White-Shirt-and-Black-Pants-Lying-on-Blue-Exercise-Ball-scaled.jpg" title_text="Canva - Girl in White Shirt and Black Pants Lying on Blue Exercise Ball" _builder_version="4.16" _module_preset="default" transform_rotate="0deg|0deg|351deg" border_radii="on|300px|300px|300px|300px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik wil een gratis kennismakingsgesprek." _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

   Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/pagina-beweeg-je-wijs.jpg" title_text="pagina beweeg je wijs" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Beelddenkonderzoek
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#ffffff" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/analog-1545405__340-e1502551995131.jpg" title_text="analog-1545405__340" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Beelddenken

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#62D100" border_radii="on|10px|10px|10px|10px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Tot vier jaar zijn alle kinderen over het algemeen beelddenkers. Voor het grootste deel denken zij nog in beelden en gebeurtenissen. Wanneer zij op school komen ontwikkelt het taaldenken zich langzaam en wordt het beelddenken wat kleiner. Na het tiende jaar stopt dit proces. Er zijn kinderen die dan een voorkeur blijven houden voor het beelddenken: de beelddenkers!

   Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. We kunnen het ruimtelijk denken noemen. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

   Ons onderwijssysteem is gericht op een “talige” wereld . Communiceren gaat met woorden. Kinderen die in beelden blijven denken moeten dus beelden omzetten naar taal. Beelddenkers kunnen het daardoor moeilijk hebben op school. Het leren gaat niet zoals men zou verwachten.

   Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
   Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik wil een gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Wereldspel

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Het wereldspel is een onderdeel van het beelddenkonderzoek. Met het wereldspel bouwt het kind gedurende 15 minuten een dorp. Het wereldspel is een non-verbaal meetinstrument, waardoor dit onderzoek zeer laagdrempelig is voor een kind. Door te observeren en te analyseren hoe er wordt gebouwd, wordt duidelijk of je kind een voorkeur heeft voor de visuele cognitieve leerstijl of de verbale cognitieve leerstijl.

   Het wereldspel geeft ook inzicht over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor thuis en school heel waardevol zijn.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-7.png" title_text="Ontwerp zonder titel (7)" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Het beelddenkonderzoek

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf drie uur duurt. Wanneer wenselijk kan het onderzoek in twee keer afgenomen worden. Het onderzoek geeft informatie of je kind een beelddenker is en waar je kind nog ondersteuning in nodig heeft. Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden. In het verslag staan een aantal handvatten om jullie kind beter te kunnen ondersteunen zowel thuis als op school.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Het individuele onderzoek omvat

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]
   • Een psychomotorisch onderzoek
   • Het wereldspel geeft duidelijkheid of jullie kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
   • Het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van jullie kind.
   • Een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
   • Non-verbaal ruimtelijk inzichttest.
   • Onderzoek naar de samenwerking van de ogen.
   • Een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.
   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Wil je weten op welke manier en op welk niveau jouw kind informatie tot zich neemt en verwerkt? Neem dan contact met mij op. In een geheel vrijblijvend en gratis adviesgesprek bespreken we jullie zorgen, waar jullie kind tegen aan loopt en jullie wensen. Daarnaast kan ik jullie kennis laten maken met mijn manier van werken. Dit geeft jullie de gelegenheid om te voelen of dit bij jullie past. 

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja, ik wil een gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_width="4px" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

   Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_img_13.jpg" _builder_version="4.16" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="2%" global_colors_info="{}"] [/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Begeleiding op school
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" use_background_color_gradient="on" background_color_gradient_direction="135deg" background_color_gradient_stops="#ffffff 0%|#35b729 100%" background_color_gradient_start="#ffffff" background_color_gradient_end="#35b729" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" parallax="on" custom_margin="||" custom_padding="12vw||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/kids-girl-pencil-drawing-159823-2-scaled.jpeg" title_text="kids-girl-pencil-drawing-159823 (2)" _builder_version="4.16" custom_margin="-10vw||" filter_brightness="110%" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="1%" global_colors_info="{}"] [/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Begeleiding op school

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Oog4kids begeleidt ook kinderen op school.

   U kunt ons inhuren om  kinderen te begeleiden op school met een zorgarrangement. Wij denken mee en begeleiden kinderen volgens het begeleidingsplan dat door school is opgesteld.

   Denk hierbij aan:

   • Observeren in de klas.
   • Psychomotorisch onderzoek en begeleiding bij uitvoering
   • Het opstellen van een psychomotorisch plan en overleg met de leerkracht.
   • Structurele begeleiding van kinderen met een specifieke hulpvraag .
   • Advies geven aan en meedenken met het ondersteuningsteam.
   • Advies bij het opzetten en/of implementeren van bewegend leren op
    school.
   • Afnemen van een psychomotorisch lees/spelling en/of dyslexie onderzoek bij kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek.
   • Begeleiding van kinderen met lezen, spelling en/of dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling.

   Voor vragen, tarieven en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Terug

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Neem contact met ons op" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • Workshop
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_color="#FFFFFF" bottom_divider_height="2vw" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/PWFF5985-2-kopie-scaled.jpg" title_text="Bewegend leren Oog4kids" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" border_radii="on|50px|50px|50px|50px" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" text_font="||||||||" text_text_color="#ffffff" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_orientation="center" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

   Danny wiebelt ontzettend op zijn stoel, Pien blijft letters omdraaien, Job gaat altijd naar de w.c op het moment dat hij aan het werk moet, Luna hangt bijna met haar hoofd op tafel als ze aan het schrijven is. Hoe vaak je al niet hebt aangegeven dat ze rechtop moet gaan zitten. Het handschrift van Bente is onleesbaar. Seth slaat regels over en is snel vermoeid als hij moet lezen. Thomas schreeuwt ” Ik kan dit niet” en gooit zijn boek op de grond.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="About" _builder_version="4.16" custom_padding="0|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.19.1" custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="100px|||" custom_padding_tablet="60px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|phone" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Je bespreekt je leerlingen met de ib-er. Het is oktober en de herfstsignalering is net afgenomen. Een groot deel van je groep pakt het leesonderwijs goed op. Je bent tevreden.

   Echter een paar leerlingen vallen op. Zij hebben meer moeite dan gemiddeld met het lezen en of schrijven.

   Je merkt dat het gedrag van deze leerlingen verandert. De een trekt zich terug of toont vluchtgedrag en komt bijna niet tot werken en de ander wordt boos, klaagt veel over onverklaarbare buikpijn of heeft een zeer korte concentratie.

   Je hebt ze al in je extra instructiegroepje geplaatst, maar dit laat nauwelijks vooruitgang zien.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" global_colors_info="{}"]

   Samen komen jullie tot het volgende plan van aanpak:

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_text_color="#FFFFFF" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   √  Extra instructie

   √  Connect lezen letters

   √  Gebruik van taal in blokjes voor visuele ondersteuning van het lezen

   √  Speciale pengreepblokjes om een juiste pengreep te stimuleren

   √  Voorbeeld schrijfletters op tafel plakken.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Zeer waardevolle stappen in de ondersteuning van je leerlingen, Maar lieve leerkracht DAT is niet genoeg.

   Weet je waarom?

   Dit zijn vooral (cognitieve) ondersteuningen op de signalen die je ziet.

   Terwijl er iets anders speelt. Deze leerlingen zijn nog niet klaar voor het schoolse leren.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" global_colors_info="{}"]

   Weet je waarom?

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Dit zijn vooral (cognitieve) ondersteuningen op de signalen die je ziet. Terwijl er iets anders speelt. Deze leerlingen zijn nog niet klaar voor het schoolse leren.

   Het lijf en het brein zijn nog niet in balans.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   √  Het aansturen/voelen van hun lijf is nog niet op orde. Dat is van invloed op het schrijven. Voor het schrijven moet je brein tenslotte je handen kunnen aansturen.

   √  De oogmotoriek is nog onvoldoende ontwikkeld. Het kunnen volgen van letters, woorden en zinnen lukt dan niet goed en is bovendien heel vermoeiend.

   √  Het evenwicht is niet leeftijdsadequaat, waardoor ze gaan wiebelen. De ogen moeten nu extra hard werken. Bovendien is een zwak evenwicht van invloed op het zelfvertrouwen

     De samenwerking tussen beide hersenhelften is nog niet optimaal. Dat betekent dat ze letters blijven spiegelen, de middellijn moeilijk kunnen kruisen en kan het zijn dat ze blijven spellen omdat het geheel niet wordt overzien.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   En DAAR hebben we eerst wat te doen. Zeker in de onderbouw.

    

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ik heb genoeg gelezen . Kom maar op met die workshop" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_testimonial author="Leerkracht" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" job_title="internbegeleider" company_name="Roelof Venema school, Amstelveen" quote_icon_color="#62D100" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop heeft aan mijn verwachting voldaan. Ik heb meer tips gekregen om bewegend leren in te zetten in de groep. De workshop wordt enthousiast gebracht.

   [/et_pb_testimonial][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" global_colors_info="{}"]

    

   Hoe?

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Door in te zetten op beweging.

   Om fijner en makkelijker te leren lezen is een goed evenwicht, lichaamsbesef en een goede samenwerking nodig tussen linker- en rechterhersenhelft. Daarnaast is het belangrijk dat de ogen soepel heen en weer kunnen bewegen over een bladzijde. Bewegen speelt hierbij een belangrijke rol.

   En DAAR ligt de uitdaging!!

   Want hoe ga je dat doen? Je hebt al zo een vol en druk schema. Komt dat er ook nog bij.

   Wat als wij je vertellen dat bewegend leren gewoon plaats kan vinden in je klas, tijdens je lees, schrijf of rekenles. Je hoeft echt niet altijd allemaal ingewikkelde parcourtjes te maken.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Wij hebben voor jou een MEGA inspirerende en waardevolle workshop ontwikkeld.

    

   [/et_pb_text][et_pb_testimonial author="Leerkracht groep 1/2" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" company_name="Obs Letterland, Almere" quote_icon_color="#62D100" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop is interessant, leerzaam en prettig omdat het direct te gebruiken is in de praktijk. Ik heb inzicht gekregen in de mogelijkheden die er zijn om bewegend leren eenvoudig in te zetten in de groep.

   [/et_pb_testimonial][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" global_colors_info="{}"]

   Workshop Bewegend leren in de onderbouw

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/workshop-2.jpg" title_text="Workshop Cecilia en Jiska" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" border_radii="on|30px|30px|30px|30px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Wij vertellen je in deze workshop:

    

   √  Wat de achtergronden zijn van bewegend leren

     Het verschil tussen bewegen voor het leren, om te leren en bij het leren

     Welke (motorische)voorwaarden belangrijk zijn VOORdat een kind toe is aan het schoolse leren zoals in groep 3 wordt verwacht.

   √  Hoe je bewegend leren inzet om deze pijlers te versterken. Ook als de leerling al in groep 3 of 4 zit.

   √  Wat voor soort bewegingsactiviteiten je kunt inzetten.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Zodat je weet hoe jij het brein en lijf van jouw leerlingen in balans kunt brengen, zodat zij fijner, makkelijker en met plezier blijven leren.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

    

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Dit is hoe leerkrachten de workshop hebben ervaren..........

   [/et_pb_text][et_pb_slider _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2, Willem Alexanderschool, Amstelveen" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De training was erg leuk. Het heeft mij meer inzicht gegeven over het belang van bewegend leren. We hebben veel bruikbare tips gekregen om meteen toe te kunnen passen.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Willem Alexanderschool, Amstelveen" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De workshop was heel duidelijk en professioneel. een goede afwisseling tussen theorie en beweging tussendoor. Jullie vullen elkaar goed aan. Erg leuk om meer verdieping/inzicht te krijgen in bewegend leren.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Willem Alexanderschool, Amstelveen" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De workshop heeft een goede opbouw. Leuke afwisseling tussen theorie en praktijk. De spelletjes tussendoor zijn leuk. Ik vond het erg fijn dat jullie zoveel materialen hadden meegenomen. Dit werkt inspirerend. Wat ontzettend attent om iedereen een goodiebag te geven. De inhoud hiervan is leuk en heel erg inspirerend om te laten zien wat je er allemaal mee kan doen. Echt een hele professionele, doordachte workshop. Dank jullie wel!!

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 3 Willem Alexanderschool, Amstelveen" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De workshop was erg interessant. Ik heb veel nieuwe kennis en ideeën opgedaan. Ik vind het echt een verrijking voor elke onder-middenbouw leerkracht. Ik heb veel meer inzicht gekregen over wat de invloed van bewegend leren (of het gebrek hieraan) op de ontwikkeling van kinderen kan betekenen. De workshop werd op een fijn tempo gegeven. Erg leuk, leerzaam en veel praktische tips.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Peetersschool, Amsterdam" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#62D100" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De workshop heeft mij veel voorbeelden gegeven om in de praktijk te gebruiken. De workshop heeft mij meer inzicht gegeven in begripsvorming, taal en beweging. De workshop wordt prettig gegeven.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Peetersschool, Amsterdam" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#62D100" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   Fijne en concrete voorbeelden. Vooral veel praktische mogelijkheden om in te zetten in de klas en hoe deze te combineren met de reguliere leerstof. De workshop wordt prettig en rustig gegeven. Fijn dat er ook tijd voor een gesprek is tussendoor.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Peetersschool, Amsterdam" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#62D100" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De workshop heeft aan mijn verwachtingen voldaan. Het heeft mij inzicht gegeven dat als de lichamelijke ontwikkeling niet voldoende ontwikkeld is, veel kennis weer naar buiten lekt. Dat geeft mij extra motivatie voor de kleuterleerkracht om daar aan te werken. Jiska en Cecilia geven lekker veel praktische tips. Ze hebben veel materiaal mee, geven veel voorbeelden. Het is heel motiverend.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Peetersschool, Amsterdam" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#62D100" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   De workshop heeft mij meer verdieping en ideeén gegegevn voor spelactiviteiten. De workshop wordt rustig en schematisch gegeven. Ik vond het fijn dat er vragen aan ons werden gesteld en dat we tussendoor ook bewegingsspelletjes deden.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Obs Juliana Stolberg, Castricum" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#F99000" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   Ik vond het een leuke en leerzame workshop. Ik heb meer ideeën gekregen, waar ik mee aan de slag kan in de klas.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Obs Juliana Stolberg, Castricum" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#F99000" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   Ik vond het een inspirerende workshop. Er was een goede afwisseling tussen luisteren en doe activiteiten. Ik heb meer inzicht gekregen, waar op te letten bij kinderen die moeite heben met bepaalde opdrachten en wat dan te doen.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 , Obs Juliana Stolberg, Castricum" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#F99000" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   Waar de training mij vooral inzicht over heeft gegeven zijn de reflexen. Het belang hiervan en het gevolg als deze nog niet voldoende zijn geïntegreerd. Ook het feit dat je bewegend leren al heel simpel kan toepassen en waar je op moet letten, was een eye opener. Er was een goede afwisseling tussen luisteren en bewegen.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2, Obs Juliana Stolberg, Castricum" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#F99000" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   Ik zou de workshop zeker aanbevelen. Ik heb inzicht gekregen, waardoor de "onrustige", "beweeglijke"kinderen zo kunnen zijn. Jiska en Cecilia zijn gedreven, hebben veel materiaal meegenomen om te bekijken en uit te proberen. Dat we ook nog  materiaal meekregen is erg leuk. Het zelf ervaren en de doedingen stimuleren enorm.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2, Obs Juliana Stolberg, Castricum" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#F99000" header_font_size="25px" background_layout="light" global_colors_info="{}" sticky_transition="on"]

   Ik heb meer informatie gekregen achter de "waarom"van bewegend leren. Er is veel kennis. Prachtig veel ideeën, mooie materialen, veel deskundigheid en erg leuk gegeven. Wel heb ik een tip: Iets minder vertellen en nog meer bewegen.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 4, Obs Letterland Almere" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" header_font_size="25px" background_layout="light"]

   Ik heb meer tips gekregen over bewegend leren in de groep, spellen, materiaal en informatie over het doel van bewegend onderwijs. Er is een mooie afwissleing tussen theorie en praktijk.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 4 Obs Letterland, Almere" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop heeft volledig aan mijn verwachting voldaan. Het was erg leerzaam. Ik zou de workshop zeker aanbevelen aan andere professionals. Je komt tot veel inzichten hoe beweging in te zetten in je lessen. De workshop wordt duidelijk gegeven door Cecilia en Jiska.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 3, Obs Letterland, Almere" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop heeft mij verrast. Bij bewegend leren dacht ik erg aan buitenlessen. De workshop heeft mij inzicht gegevn over wat ik dagelijks kan inzetten, zonder veel voorbereiding of spullen. De workshop wordt vlot en duidelijk gegeven. Fijn ook dat er zoveel voorbeelden waren.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Obs Letterland, Almere" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_font_size="25px" header_text_color="#6FAFE0" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop heeft mij inzicht gegevn over het belang van het bewegen en op welke manieren dit in te zetten in je groep. De workshop wordt leuk en duidelijk gegeven.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Obs Letterland, Almere" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   Ik wist van te voren niet zo goed wat ik mij bij de workshop moest voorstellen. De workshop heeft mij doen laten inzien dat je met kinderen soms behoorlijk ver terug moet grijpen, wanneer er problemen zijn in de motoriek. De workshop wordt boeiend gegeven en er is veel materiaal beschikbaar.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 Obs Letterland, Almere" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop heeft mij veel inspiratie gegeven. Ik heb veel handvatten gekregen om bewegend leren in te zetten. Er zijn veel materialen en een goede balans tussen theorie en praktijk.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 De Horizon, Amstelveen" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   Tijdens de workshop heb ik nieuwe dingen gehoord en ook oude kennis opgehaald. Ik heb leuke ideeën opgedaan. Er is veel afwisseling tijdens de workshop.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 De Horizon, Amstelveen" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   Ik heb meer beweegideeën gekregen. De workshop wordt goed gegeven. Er is veel afwisseling. Het tussendoor bewegn is fijn. Zo blijf je erbij.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 4 De Horizon, Amstelveen" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" header_text_color="#6FAFE0"]

   De workshop is praktisch en je kunt er gelijk mee aan de slag. De workshop heeft mij inzicht gegeven in een stukje theorie. Niet alleen het leren, maar ook het bewegen zelf oefenen. Er is een goede afwissleing en fijn dat er tijd is voor het stellen van vragen.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 3 De Horizon, Amstelveen" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" background_layout="light" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   De workshop heeft aan mijn verwachting voldaan. Veel ideeën en duidelijke theorie. Nuttige informatie. De workshop wordt goed en duidelijk gegeven. Een duidelijke workshop waarin veel eigen ervaring wordt benoemd.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Leerkracht groep 1/2 De Horizon, Amstelveen" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

   Tijdens de workshop is er een goede combinatie tussen theorie en activiteiten. Er worden praktische, meteen toepasbare tips gegeven. Ik heb meer inzicht gekregen in de ontwikkeling van het jonge kind en dat bewegend leren toe te passen is, zonder heel heel veel voor te bereiden. De workshop wordt leuk, interactief en afwisselend gegeven. Het was een fijne workshop.

   [/et_pb_slide][/et_pb_slider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Ook enthousiast geworden als onderbouw team?

   Neem dan contact met ons op.

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Ja wij willen heel graag meer informatie over deze leuke workshop" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_size="25px" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   De workshop geven wij doorgaans op de dinsdag of vrijdag (de woensdag- en donderdagmiddag in overleg). Voor overige vragen, tarieven en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Terug

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • Cecilia
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.17.5" background_color="#F99000" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" parallax="on" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][et_pb_fullwidth_header title="Over Cecilia" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.5" title_font="Oregano||||||||" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#F99000" custom_button_one="on" button_one_text_size="16px" button_one_text_color="#ff236c" button_one_bg_color="#ffffff" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="4px" button_one_font="Fredoka One|||on|||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="8vw||8vw||true" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" hover_enabled="0" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset3" box_shadow_blur_button_one="48px" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%" sticky_enabled="0" title_text_color="#FFDB8B"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_orientation="center" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

   Mijn naam is Cecilia de Bruijn, getrouwd en moeder van twee pubers. Met veel plezier ben ik 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Toen onze jongste op school niet mee kon komen, kwam ik met veel vragen te zitten. Mijn zoektocht naar antwoorden begon.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Cecilia-002-scaled.jpg" title_text="Cecilia, Oog4kids Uithoorn" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" border_radii="on|300px|300px|300px|300px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Ik ben allerlei cursussen gaan volgen en merkte al vrij snel dat ik op een andere manier naar kinderen met leerproblemen ging kijken. Het geven van een hulpmiddel was niet altijd toereikend. Ik wilde werken aan de oorzaak en het kind (weer) zelfvertrouwen geven. Het starten van een eigen praktijk begon.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Daarnaast volgde ik de opleiding tot Beelddenkspecialist en Psychomotorische Kindercoach. Tijdens deze laatste opleiding leerde ik steeds meer hoe belangrijk beweging is en welke invloed stress op het lichaam heeft en de samenwerking van de ogen.

   Het is fijn om samen met elkaar te werken aan de basis van ieder kind om het weer vol zelfvertrouwen en plezier te laten leren en zich zo verder te ontwikkelen.

   Dit jaar ga ik de opleiding:” Coördinator Bewegend Leren in het Basisonderwijs” volgen, zodat ik leerkrachten nog beter kan informeren en begeleiden over hoe belangrijk bewegend leren is.

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Afspraak maken" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#ff6a00" button_border_radius="50px" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" button_bg_enable_color="on" sticky_enabled="0"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • Jiska
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" background_color="#ffb597" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Over Jiska" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.5" title_font="Oregano||||||||" title_text_color="#FFDB8B" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#F99000" custom_button_one="on" button_one_text_size="16px" button_one_text_color="#ff236c" button_one_bg_color="#ffffff" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="4px" button_one_font="Fredoka One|||on|||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="8vw||8vw||true" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset3" box_shadow_blur_button_one="48px" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_orientation="center" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

   Het is maart 2015, als ik besluit om de directie van de school, waar ik al 17 jaar werkzaam ben, in te lichten over mijn voornemen om per augustus 2015 te stoppen als leerkracht. Dit is moeilijker dan ik had gedacht. Ik vecht tegen mijn tranen…..Doe niet zo mal joh, zeg ik tegen mijzelf, dit is wat je wil, je droom: “Het starten van een eigen praktijk om kinderen te helpen, waarbij het leren niet als vanzelf gaat, zodat ze weer lekker in hun vel zitten en ze met  ZELFVERTROUWEN  makkelijker en fijner kunnen leren ”. 

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Jiska-alleen-002-scaled.jpg" title_text="Jiska, Oog4kids Almere" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" border_radii="on|300px|300px|300px|300px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   In de jaren DAARVOOR liep ik er steeds meer tegen aan dat het, in een klas met 30 leerlingen, niet lukte om alle kinderen dat te bieden wat zij nodig hadden. Dit frustreerde mij enorm. Ik zag steeds vaker kinderen waarbij het schoolwerk stress opleverde, die hun plezier, motivatie en zelfvertrouwen in leren verloren.

   Dat raakte mij enorm. Als kind heb ik zelf aan den lijve ondervonden, wat voor invloed weinig zelfvertrouwen heeft op het, in mijn geval, leren rekenen. Maar ondanks dat, ging ik WEL met plezier naar school. Juist omdat de aandacht NIET ALLEEN op het leren lag.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_text_color="#62D100" text_font_size="25px" text_letter_spacing="2px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Er was maar 1 toets waar ik als kind de prestatie druk voelde en dat was de Eind CITO in klas 6 (groep 8).

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Hoe anders was dat bij mijn kinderen. Vooral mijn jongste zoon werd er door de toets cultuur vanaf de leeftijd van vier jaar, keer op keer  op gewezen dat hij “niet in het systeem van school paste”.

    Van een vrolijke kleuter zag ik hem veranderen in een gedemotiveerd schoolkind.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#F99000" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_text_color="#FFDB8B" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Dit moest toch anders kunnen?

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   In mijn zoektocht kwam ik in aanraking met verschillende krachtige methodieken. Met als gemene deler: beweging! DE voorwaarden om tot leren te komen. Want het brein en lijf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het brein stuurt het lijf aan en de manier waarop het lijf reageert is weer van invloed op het functioneren van het brein.

    

   Ik geloof NIET in een aanpak ALLEEN gericht op het leren om zo betere resultaten te halen.  WEL in een aanpak dat vanuit zelfvertrouwen, ontspanning, beweging en spel, zich richt op (on)zichtbare vaardigheden, die je kind nodig heeft om tot leren te komen.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Detail-12-scaled.jpg" title_text="Evenewicht, Oog4kids Almere" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" transform_rotate="0deg|0deg|5deg" border_radii="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Ik wil ouders EN professionals bewust maken van de invloed van beweging op het leren. Ik wil dat jij ziet wat ik zie: dat kinderen vanaf de geboorte steeds minder bewegen met als gevolg dat de verbindingen in het brein die juist zo belangrijk zijn voor het leren, zich steeds minder snel ontwikkelen, met alle gevolgen voor het kunnen opnemen en verwerken van de leerstof.

    

   Ik ben blij dat het mij nu wel lukt om iedere dag kinderen de hulp te bieden die zij nodig hebben, zodat zij daarna vol zelfvertrouwen, plezier en energie weer zelf verder hun weg kunnen vervolgen.  Dat is voor mij GOUD waard.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Ik ben Jiska Bijvoet-van IJzendoorn geboren en getogen in Amsterdam, waar ik na mijn middelbare school naar het MBO (MDGO AW) en vervolgens HBO (de PABO) ging.  ik ben getrouwd met Chris en moeder van inmiddels twee volwassen zonen. Wij wonen samen met onze twee katten Jip en Jan en onze hond Max in Almere. Mijn jongens verzuchten regelmatig of ik niet eens stil kan zitten. Ik ben altijd in beweging. Is het niet voor mijn werk, dan is het wel voor een opleiding, het gezin, de dieren, het huis. Ik ben een echte huismus, maar ik vind het ook heerlijk om met vriendinnen op stap te gaan en even de boel de boel te laten. Ik word omschreven als een zorgzaam persoon. Iemand waar je op kunt vertrouwen en een dosis doorzettingsvermogen heeft. Ik ben leergierig en blijf graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied. Je kan wel zeggen dat ik perfectionistisch ben. Voor mij soms een vloek voor jou als klant een zegen. Het zorgt er namelijk voor dat ik altijd mijn stinkende best zal doen om jouw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Dat ik mij met de volle 100% zo niet 200% inzet om uit jouw kind te halen wat er inzit.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_color="#6FAFE0" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/bureau-jiska-lach-2-scaled.jpg" title_text="Jiska, praktijk" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" text_font_size="16px" text_text_color="#FFFFFF"]

   Herken je dit verhaal? Wil jij graag dat ik jouw kind verder help, maar vind je het fijn om eerst kennis te maken? Of wil je graag weten welk begeleidingstraject het meest geschikt is voor jouw kind? Plan dan nu direct vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek, op een moment dat jou het beste uitkomt.

    

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/contact/" button_text="Afspraak maken" _builder_version="4.19.1" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#000000" button_bg_color="#AFEEF1" button_border_color="#AFEEF1" button_border_radius="50px" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_section]
  • Beweegkalender Evenwicht
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" background_color="#5271ff" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Gratis Beweegkalender Evenwicht" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.16" title_font="Amatic SC|700|||||||" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#5271ff" custom_button_one="on" button_one_text_size="13px" button_one_text_color="#ffffff" button_one_bg_color="#ff6a00" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="0px" button_one_font="|||on|||||" button_one_icon="$||divi||400" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="4vw||4vw||true|" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset1" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Enrollment" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" custom_width_px="750px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font="|700|||||||" text_text_color="#35b729" text_font_size="20px" global_colors_info="{}"]

   Gratis Beweegkalender Evenwicht

   In 30 dagen naar een beter evenwicht, zodat je kind zich sterker voelt staan, zich beter kan concentreren en fijner gaat lezen.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

   Merk jij dat je kind moeite heeft met leren lezen, zich moeilijk kan concentreren en kampt met weinig zelfvertrouwen?  Grote kans dat het evenwicht van je kind nog niet optimaal is.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font="|700|||||||" text_text_color="#ff6a00" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Is dat zo erg dan?

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Nee erg is het niet, maar vervelend is het wel. Het evenwicht zorgt voor balans in het brein en het lichaam. Zonder een goed ontwikkeld evenwicht kunnen er problemen ontstaan op school bij o.a lezen, rekenen en concentreren. Daarnaast is het ook van grote invloed op het zelfvertrouwen van je kind.  Zonder een goed evenwicht kost het richten van de ogen heel veel energie. Zij moeten harder werken om het evenwicht te compenseren, omdat het lichaam en het hoofd niet stabiel zijn. Deze energie gaat tenkoste van de concentratie. Je kind staat niet stevig op zijn benen en kan daardoor moeilijk vertrouwen op zijn lichaam. Dit is weer van invloed op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld.

   Wil jij je kind hierbij helpen? aarzel dan niet langer en vraag nu de beweegkalender aan, waarin voor 30 dagen  elke dag oefeningen staan, die helpen bij het verbeteren van het evenwicht, zodat lezen minder energie zal gaan kosten, de concentratie daardoor verbetert en je kind steviger in zijn schoenen zal staan.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/e-book-beweegkalender.png" title_text="e-book beweegkalender" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_code _builder_version="4.16" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][activecampaign form=3][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/pagina-beweeg-je-wijs.jpg" title_text="pagina beweeg je wijs" _builder_version="4.16" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="2%" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Gratis
  • Blog
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#FFFFFF" admin_label="Header" _builder_version="4.17.5" background_color="#6FAFE0" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="onze blogs" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.5" title_font="Amatic SC|700|||||||" title_text_color="#AFEEF1" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#6FAFE0" use_background_color_gradient="on" background_color_gradient_stops="#2b87da 0%|#5271ff 100%" background_color_gradient_end="#5271ff" custom_button_one="on" button_one_text_size="16px" button_one_text_color="#ff236c" button_one_bg_color="#ffffff" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="4px" button_one_font="Fredoka One|||on|||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="8vw||8vw||true" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset3" box_shadow_blur_button_one="48px" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Blog" _builder_version="4.17.5" background_color="#FFFFFF" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" locked="off" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blog fullwidth="off" include_categories="66,111,107,98,80,86,56,85,108,90,41,9,6,102,24,7,8,16,47,1,84,70,33,10" _builder_version="4.16" header_font="||||||||" header_font_size="22px" header_line_height="1.4em" body_font="||||||||" body_font_size="16px" body_line_height="2em" meta_font="||||||||" meta_text_color="#ff7f59" meta_line_height="2em" header_font_size_tablet="" header_font_size_phone="18px" header_font_size_last_edited="on|phone" body_font_size_tablet="" body_font_size_phone="14px" body_font_size_last_edited="on|desktop" global_colors_info="{}"][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • Ervaringen
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" background_color="#35b729" use_background_color_gradient="on" background_color_gradient_direction="135deg" background_color_gradient_stops="#ffffff 0%|#35b729 100%" background_color_gradient_start="#ffffff" background_color_gradient_end="#35b729" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="12vw||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/logo-ervaringen.jpg" title_text="logo ervaringen" _builder_version="4.16" custom_margin="-10vw||" filter_brightness="110%" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="1%" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano|700|||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0" text_text_color="#F99000"]

   Dit zeggen onze klanten

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_slider _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font_size="30px" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" header_font="Amatic SC||||||||" sticky_enabled="0"][et_pb_slide heading="Marloes Vrijmoed, intern begeleider/adviseur onderwijs BMC" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_font_size="25px" text_orientation="left" background_layout="light" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" sticky_enabled="0" header_text_color="#6FAFE0"]

   Ik heb het genoegen gehad om de expertise van Jiska in te kunnen zetten voor de begeleiding van individuele leerlingen. Hierbij combineert zij haar kennis van het onderwijs, de didactiek en de methodes met haar kennis van psychomotoriek. Zij stimuleert de leerlingen middels bewegend leren, waardoor de hersenhelften beter gaan samenwerken. Dit maakt het voor de leerlingen natuurlijk extra leuk, maar er wordt ook hele goede vooruitgang geboekt. Daarnaast heeft zij onderzoek kunnen doen bij enkele leerlingen waarna zij ouders heeft kunnen begeleiden naar functioneel optometristen. Dit heeft deze leerlingen uiteindelijk heel veel gebracht. Kortom voor scholen is zij een belangrijke specialist wie ik van harte kan aanraden.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Randall van Poelvoorde, vader" image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Elise.jpg" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" header_text_align="left" header_font_size="25px" text_orientation="left" background_layout="light" width="100%" max_width="100%" hover_enabled="0" border_radii_image="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" sticky_enabled="0" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0"]

   Jiska heeft onze dochter werkelijk fantastisch geholpen. Het was fijn dat we erachter kwamen dat de stand van haar ogen, haar gevoel van ‘waar ben ik in de ruimte’ en haar evenwicht de sleutel waren tot beter functioneren en schoolresultaten die haar intelligentie weerspiegelen. Jiska heeft veel gevoel voor kinderen, werkt gestructureerd en met passie. Altijd vrolijk, onze dochter had altijd zin om naar Jiska te gaan. Na een half jaar is ze echt veranderd. Haar zelfvertrouwen is toegenomen en ze is nog vrolijker! Dankjewel Jiska. Ik weet zeker dat je voor veel kinderen het verschil maakt.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Sabrina van Dijk, moeder en eigenaar gevoelig kind" image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3476.jpg" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_orientation="left" background_layout="light" hover_enabled="0" border_radii_image="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" sticky_enabled="0"]

   De rekenworkshop bij Jiska is een aanrader…als ik die niet had gedaan had ik nu nog niet geweten dat de ogen van mijn zoon niet goed samenwerken waardoor hij niet goed tot leren komt. Nu een opmaat naar groei in het psychomotorisch kindercoachtraject

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Steven Codrington, vader" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_orientation="left" background_layout="light" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font_size="25px" header_text_color="#6FAFE0" sticky_enabled="0" header_font="Oregano||||||||"]

   Hoi Jiska Aglaya heeft veel bij je geleerd. Ze heeft leren omgaan met haar onzekerheid. Ze ging met veel plezier op de zaterdag naar de training. Ze heeft zichtbaar vorderingen gemaakt met o.a rekenen en begrijpend lezen. We zagen haar gaandeweg groeien en zelfverzekerd worden. Als je kind extra ondersteuning nodig heeft is oog4kids zeker een aanbeveling.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Moeder" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_orientation="left" background_layout="light" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" sticky_enabled="0"]

   Mijn oudste zoon is een half jaar lang begeleid door Jiska omdat hij een fikse achterstand met rekenen had opgelopen. Het eindresultaat mag er wezen, hij heeft in dat half jaar een achterstand van een heel jaar ingehaald! Wij zijn dan ook enorm trots op onze zoon en heel blij met de inzet van Jiska! De begeleiding wordt heel rustig opgebouwd en alles wordt duidelijk uitgelegd maar er is tussendoor ook tijd voor een spelletje en een grapje zodat het voor het kind een fijn maar toch heel leerzaam proces is. Jiska bedankt!! groetjes Temmy

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="A Jongbloed, moeder" image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20161109_141219-002.jpg" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_layout="light" hover_enabled="0" border_radii_image="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" sticky_enabled="0"]

   Vandaag was de laatste dag van de visuele training voor mijn dochter Ella, gegeven door Jiska. Het waren een aantal sessies waarin gewerkt werd met verschillende lesmaterialen op een speelse manier. Mijn dochter volgde deze training om de samenwerking van haar ogen te stimuleren en om de samenwerking tussen beide hersenhelften soepeler te laten verlopen. Daarnaast had ze in groep 3 moeite met rekenen. De visuele training werd daarom gecombineerd met extra ondersteuning op het gebied van automatiseren. Het visualiseren, bewegen en ervaren maakt een rekensom gemakkelijker te begrijpen. Door verschillende oog- en lichaam-bewegingen worden haar hersenen geprikkeld en haar ruimtelijke inzicht verbeterd, met als gevolg verbetering van rekenvaardigheden. Ella verheugde zich elke keer weer om op de trampoline te spelen, met ballen te gooien of soort van pittenzakjes van de launcherplank te werpen en vangen. Er zijn genoeg oefeningen ook voor thuis. Met tussentijdse metingen werd de voortgang gemeten. In de loop van haar training heb ik een groot verschil en zeker een enorme verbetering gezien mbt haar oogfuncties. De visie van haar ogen is uitstekend maar het gaat om de samenwerking van beide ogen. Hiervoor moeten de hersenen goed samenwerken om tot een juiste ruimtelijke waarneming te komen. Na een aantal sessies zag ik Ella weer met veel plezier naar school gaan. En daar ging het allemaal om! Bedankt Jiska voor de goede zorg voor Ella.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Ron en Yvonne, Ouders" image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/IMG_3278.jpg" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_layout="light" hover_enabled="0" border_radii_image="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" sticky_enabled="0"]

   Jacquelien (11 jaar) had veel moeite met rekenen. Na wat onderzoekjes bleek dat haar ogen niet goed samenwerkte. Na een aanbeveling van school om contact te zoeken met Oog4kids, zijn we gestart met reflextherapie…. Later is ook het automatiseren van rekenen opgepakt. Ik ben zeer blij dat we dit gedaan hebben. Jacquelien is goed vooruit gegaan. Ze heeft het nooit vervelend gevonden om naar Jiska te gaan, het wat altijd leuk en leerzaam. Zo heeft ze ook meegedaan met de tweedaagse rekenbootcamp. Nou dat wilde ze wel elke week. Jacquelien en wij zijn Jiska dankbaar voor de vooruitgang die geboekt is. Als je kind moeite heeft met rekenen is het de moeite waar om eens contact op te nemen met Oog4kids.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Alice Groenestein, Moeder" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_orientation="left" background_layout="light" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" sticky_enabled="0"]

   Zoë heeft het superleuk gehad. Ze heeft de tafeltraining met heel veel plezier gevolgd. Ze heeft veel geleerd en oefent thuis ook met plezier de tafels (wel op een speelse en bewegelijke manier .

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Carmen van Jaaren-Jansen, Moeder" image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/20170103_113339-002-kopie.jpg" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" background_layout="light" hover_enabled="0" border_radii_image="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_font_size="25px" header_text_color="#6FAFE0" sticky_enabled="0"]

   Kayleigh vond de rekenbootcamp heel erg leuk. Ze vond vooral het bewegen erbij erg fijn. Ze was blij dat ze niet stil hoefde te zitten en alleen uit een boekje werken.

   [/et_pb_slide][et_pb_slide heading="Ouders, Amstelveen juli 2022" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_orientation="left" background_layout="light" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_transition="on" header_font="Oregano||||||||" header_text_color="#6FAFE0" header_font_size="25px" sticky_enabled="0"]

   “Onze zoon Thijn heeft een hoop baat gehad bij alle inspanningen van Oog4kids-Uithoorn. Hij heeft fixatie disparatie hetgeen problemen oplevert met lezen en rekenen. We hebben in anderhalf jaar een enorme ontwikkeling gezien bij Thijn. Inmiddels leest hij met plezier. Oog4kids-Uithoorn is erg toegewijd en begaan geweest met onze zoon. Ook heel veel maatwerk is er geleverd. Heel veel dank!”

    

   [/et_pb_slide][/et_pb_slider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/website-slider.png" title_text="website slider" _builder_version="4.16" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="2%" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Gratis downloads
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.17.5" background_color="#F99000" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" parallax="on" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Download hieronder onze praktische e-books " text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.5" title_font="Oregano||||||||" title_text_color="#FFDB8B" title_font_size="75px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="rgba(126,190,197,0)" custom_button_one="on" button_one_text_size="16px" button_one_text_color="#ff236c" button_one_bg_color="#ffffff" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="4px" button_one_font="Fredoka One|||on|||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="10vw||10vw||true|" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset3" box_shadow_blur_button_one="48px" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Enrollment" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="1_3,1_3,1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/e-book-beweegkalender.png" title_text="e-book beweegkalender" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/beweegkalender-evenwicht/" button_text="Gratis Beweegkalender Evenwicht" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_size="18px" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" button_icon="5||divi||400" button_icon_color="#ffffff" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/imageedit_2_5136155833-1.png" title_text="imageedit_2_5136155833" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/gratis-e-book-eerste-hulp-bij-leesproblemen/" button_text="Eerste hulp bij leesproblemen" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_size="18px" button_text_color="#ffffff" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" button_icon="5||divi||400" button_icon_color="#ffffff" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type="1_3" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/download-70708061642971964.png" title_text="download-70708061642971964" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][et_pb_button button_url="https://oog4kids.nl/fijner-en-makkelijker-leren-door-ontspanning/" button_text="Fijner en makkelijker leren door ontspanning" _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_size="18px" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="50px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Fees" _builder_version="4.17.5" background_color="#F99000" parallax="on" module_alignment="right" custom_padding="6vw||||false|false" top_divider_style="waves" top_divider_color="#ffffff" top_divider_height="6vw" top_divider_repeat="0.75x" top_divider_flip="vertical" box_shadow_style="preset6" box_shadow_vertical="100px" box_shadow_blur="140px" box_shadow_spread="-40px" box_shadow_color="rgba(0,0,0,0.07)" global_colors_info="{}" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||"][/et_pb_section]
  • Gratis e-book eerste hulp bij leesproblemen
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" background_color="#5271ff" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Eerste hulp bij leesproblemen" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.16" title_font="Amatic SC|700|||||||" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#5271ff" custom_button_one="on" button_one_text_size="13px" button_one_text_color="#ffffff" button_one_bg_color="#ff6a00" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="0px" button_one_font="|||on|||||" button_one_icon="$||divi||400" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="4vw||4vw||true|" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset1" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Enrollment" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" custom_width_px="750px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/imageedit_2_5136155833-1.png" title_text="imageedit_2_5136155833" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" text_text_color="#35b729" text_font_size="20px" global_colors_info="{}"]

   Gratis E-book Eerste hulp bij leesproblemen

   Een E-book vol oefeningen om leesproblemen aan te pakken. Niet door alleen maar te lezen, maar juist door oefeningen te doen, die zowel een beroep doen op leesdeelvaardigheden als op (motorische)ontwikkelingsvaardigheden.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   Lezen is meer dan alleen leeskilometers maken, flitswoorden lezen en het oefenen van letters en klanken. Een goede motorische ontwikkeling en een goede samenwerking tussen de verschillende hersengebieden voor het leren lezen is belangrijk. Een kind dat net begint met leren lezen gebruikt veel meer gebieden in het brein om te lezen, dan wanneer het lezen al geautomatiseerd is.  Beide hersenhelften zijn betrokken bij het leren lezen. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat veel kinderen met leerproblemen visuele stoornissen hebben en dat er een verband lijkt te bestaan tussen visuele aandacht en dyslexie  (Beeld en Brein, visuele disfunctie)

   Bij ieder kind is er een andere oorzaak voor een leesachterstand. Dat is ook de reden, waarom wij altijd een breed onderzoek afnemen. In dit e-book krijg je veel waardevolle  en praktische oefeningen om de basis voor het leren lezen nog steviger te maken, zodat je kind fijner, gemakkelijker en met plezier leert lezen.

   [/et_pb_text][et_pb_code _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][activecampaign form=5 css=1][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/meisje-leest.png" title_text="meisje leest" _builder_version="4.16" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="2%" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Aanmelding Lezen4kids
   [wpforms id="5398"]
  • Lezen4kids
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" parallax="on" custom_margin="||" custom_padding="12vw||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/springen-en-lezen-scaled.jpg" title_text="springen en lezen" _builder_version="4.16" custom_margin="-10vw||" filter_brightness="110%" animation_style="slide" animation_direction="bottom" animation_intensity_slide="1%" global_colors_info="{}"] [/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="4.16" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_img_17.jpg" parallax="on" custom_padding="54px|0px|0|0px|false|false" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.17.5" background_color="#62D100" max_width="1160px" border_radii="on|50px|50px|50px|50px" use_custom_width="on" custom_width_px="1160px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="40px|||" custom_padding_tablet="0px||" custom_padding_phone="" custom_padding_last_edited="on|tablet" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" text_font="||||||||" text_text_color="#FFFFFF" text_font_size="16px" text_line_height="2em" header_font="||||||||" header_6_font="||||||||" text_orientation="center" max_width="800px" module_alignment="center" text_font_size_tablet="" text_font_size_phone="14px" text_font_size_last_edited="on|phone" locked="off" global_colors_info="{}"]

   Ik kan het niet, ik haat lezen, lezen is stom!” Boos en verdrietig gooit je kind zijn leesboek op de grond. De leestoets van Cito (DMT) is net weer afgenomen bij je kind en de score was onveranderd een E3 V(-) score. Dat terwijl je kind de afgelopen periode zo hard geoefend heeft op het lezen.

   Op school denkt men aan dyslexie, maar dat kan pas eind groep 4 getoetst worden omdat er dan 3 x op een rij een citoscore bekend is. Op school krijgt hij extra begeleiding met het lezen, maar je merkt dat je kind alleen maar meer gedemotiveerd raakt.

   In de klas maakt je kind zich zo onzichtbaar mogelijk, in de hoop dat de juf hem overslaat zodat hij niet de beurt krijgt om een stukje voor te lezen. Doordat het lezen zoveel energie van je kind vraagt, valt hij ook uit op begrijpend lezen en sommen met verhaaltjes.

   Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Je kind klaagt over buikpijn, hoofdpijn  en heeft geen zin meer om naar school te gaan. Logisch als dit de plek is waar je elke dag geconfronteerd wordt met dat wat je moeilijk vindt “Lezen”.

   Het advies van school: oefenen, oefenen, oefenen met als gevolg hartverscheurende uitbarstingen van je kind, wanneer zijn emmertje overloopt. Zo kan het niet langer….Dit moet anders kunnen. Je wilt geen juf-moeder zijn, maar gewoon Mama!! Je wilt de conflicten thuis niet meer, als je met je kind gaat lezen. Je wilt rust, maar bovenal een blij, ontspannen kind, dat weer plezier krijgt in het leren lezen.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Fijner en makkelijker lezen

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/aanbod-school.jpg" title_text="aanbod school" _builder_version="4.16" _module_preset="default" border_radii="on|100px|100px|100px|100px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Hoe fijn zou het zijn als je kind……

   √   Weer met meer plezier gaat lezen

   √   Dat je kind weer lekker in zijn /haar vel zit

   √   Succeservaringen opdoet

   √   Ervaart dat hij niet meer zo hard hoeft te werken om te lezen

   √   Steeds beter het lezen onder de knie krijgt

      Je kind weer blij naar school gaat

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Dat kan

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Om te leren lezen is het maken van leeskilometers niet de enige weg. Om fijner en makkelijker te leren lezen is een goede samenwerking tussen linker en rechterhersenhelft van groot belang. Bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk dat de ogen de letters soepel kunnen volgen en er zo woorden gemaakt kunnen worden en je ook weet waar je bent gebleven.

   Klinkt dit als iets wat jouw kind zou kunnen gebruiken? Dan heb ik een geweldige leestraining voor je kind. Een training waarbij je niet alleen gaat lezen, maar vooral gaat bewegen!!

   [/et_pb_text][et_pb_button button_url="https://calendly.com/event_types/38321607/edit?return_to=%2Fevent_types%2Fuser%2Fme" button_text="Boek een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Lezen4kids.....

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Is een unieke leestraining speciaal voor kinderen waarbij het leren lezen  niet als vanzelf gaat. 10 weken lang ga ik met jullie  aan de slag. Tien weken lang krijgt je kind mooie ontspanningsoefeningen, effectieve bewegingsoefeningen en motiverende en effectieve leesoefeningen.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Hoe gaat het in zijn werk

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   We trappen de training af in een 1 op1 sessie. Waarin we elkaar beter leren kennen. Wie zijn jullie? Wie is je kind? Waar houdt hij van? Wat zou hij graag willen? Hoe vind je kind zelf dat het lezen gaat? Hoe vind de leerkracht dat het gaat? 

   Middels een beginmeting bepalen we waar je kind nu staat en waarmee hij uiteindelijk tevreden zal zijn.

    

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Aan het eind van de training  kijken we of het doel, dat we bij de start samen hebben gemaakt, ook is bereikt.

   [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Detail-12-scaled.jpg" title_text="Detail 12" _builder_version="4.16" _module_preset="default" transform_rotate="0deg|0deg|7deg" border_radii="on|150px|150px|150px|150px" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.5" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   Aan het eind van deze leestraining....

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]

   √   Weet je zeker of de weg naar dyslexie behandeling noodzakelijk is

   √   Heeft je kind ontdekt wat hij een fijne manier van lezen vindt

   √   Ervaart je kind dat je ook op een andere manier met lezen bezig kan zijn

   √   Weet je kind waarom lezen belangrijk is

   √    Is de eeuwige strijd om het lezen voorbij

   √    Is je kind vooruit gegaan met lezen

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font="|600|||||||" text_text_color="#35B729" text_font_size="20px" global_colors_info="{}"]

   Deze leestraining is uitsluitend geschikt voor jouw kind als:

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" text_line_height="2em" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"]

   √  Je met mij de visie deelt dat voor het leren lezen, meer nodig is dan alleen lezen

   √  Je er van doordrongen bent, dat er niet alleen inzet van je kind gevraagd wordt, maar OOK van jou als ouder

   √  Lezen4kids als een project wordt gezien van het gezin en niet alleen van je kind

    

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_button button_url="https://calendly.com/event_types/38321607/edit?return_to=%2Fevent_types%2Fuser%2Fme" button_text="Ja! Vertel mij hier meer over in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" _builder_version="4.16" _module_preset="default" background_color="#35B729" background_enable_image="off" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/website-spelling-2.jpg" title_text="website spelling 2" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font="Oregano||||||||" text_font_size="50px" global_colors_info="{}"]

   Praktische details

   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Investering Lezen4kids €399,-

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" text_font_size="16px" global_colors_info="{}"]

   Dit traject bestaat uit:

   • Een beginmeting
   • 10 wekelijkse sessies van een uur
   • Oefeningen voor thuis
   • Een eindmeting
   • Overleg met school
   • De begeleiding vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag
   • Uiteraard zijn de algemene voorwaarden  van toepassing op dit product
   • Betaling in twee termijnen mogelijk
   [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_button button_url="https://calendly.com/event_types/38321607/edit?return_to=%2Fevent_types%2Fuser%2Fme" button_text="Boek nu een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek" _builder_version="4.18.0" _module_preset="default" custom_button="on" button_text_color="#FFFFFF" button_bg_color="#F99000" button_border_color="#F99000" button_border_radius="25px" global_colors_info="{}"][/et_pb_button][et_pb_testimonial author="Moeder N (7 jaar)" portrait_url="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/scheur-de-lijn-scaled.jpg" quote_icon_color="#5271FF" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

   Warme begeleiding, leuke lichamelijke opdrachten, handige oefeningen voor mee naar huis. N wilde thuis niet lezen. De begeleiding van Jiska heeft er voor gezorgd dat hij nu wel leest. het is geen strijd meer. Het tempo is nog niet voldoende, maar wij zijn al enorm blij met deze stap.

   [/et_pb_testimonial][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • Fijner en makkelijker leren door ontspanning
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" background_color="#5271ff" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Fijner en makkelijker leren door ontspanning" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.3" title_font="Amatic SC|700|||||||" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#5271ff" custom_button_one="on" button_one_text_size="13px" button_one_text_color="#ffffff" button_one_bg_color="#ff6a00" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="0px" button_one_font="|||on|||||" button_one_icon="$||divi||400" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="4vw||4vw||true|" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset1" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" admin_label="row" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/download-70708061642971964.png" title_text="download-70708061642971964" _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" text_text_color="#FF6A00" text_font_size="18px" global_colors_info="{}"]Gratis e-book Fijner en makkelijker leren door ontspanning Een e-book met 10 oefeningen, die helpen om je kind te laten ontspannen. De ontspanningsoefeningen in dit boek hebben een positief effect op de gemoedstoestand van je kind, zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel en helpen om de verbinding tussen jou en je kind te versterken. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.16" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Je kind klaagt over buikpijn of hoofdpijn. Je ziet hoe hard je kind leert om de tafels te onthouden, maar wanneer hij dit moet laten zien in een toets, is hij alles kwijt. Je kind heeft boze buien, die elkaar steeds vaker op volgen. Je kind trekt zich terug of komt helemaal niet meer in beweging. Elke keer wanneer je kind aan zijn taak moet beginnen, gaat hij nog even naar de w.c of gaat hij zijn punten slijpen. Herkenbaar? Allemaal symptomen die aangeven dat er stress in het spel is. Stress gaat in het lijf zitten. Het zorgt ervoor dat nieuwe informatie niet of nauwelijks binnenkomt. Gezonde stress is prima. Het wordt een probleem als het niveau van de stresshormonen cortisol en adrenaline niet daalt, maar blijvend aanwezig is. Dit put je uit. Wanneer je kind moeite heeft met lezen en hij wordt elke dag geconfronteerd, met dat wat hij moeilijk vindt,  krijgen de stresshormonen niet echt de kans om te gaan dalen. Beweging is dan ook heel belangrijk. Door te bewegen komt het stofje endorfine vrij. Dit is een anti stress hormoon. Bij kinderen met stress zit de ademhaling vaak hoog. Een goede ademhaling zorgt voor ontspanning, draagt bij aan een meer rust in je hoofd, je eten verteert beter, je slaapt beter, het helpt bij het controleren van je emoties en een betere zuurstofvoorziening van je lichaam. Ervaart jouw kind stress of is het gespannen wanneer hij een spreekbeurt of boekbespreking moet houden? Wil jij je kind hierbij helpen? Aarzel dan niet langer en vraag NU ons GRATIS e-book  Fijner en makkelijker leren door ontspanning aan. In ons e-book vind je ontspanningsoefeningen die er voor zorgen dat je kind in beweging is, zodat stress in het lichaam wordt verlaagd, ontspanning ervaart door een goede ademhaling en er verbinding ontstaat doodat je de oefeningen samen kunt doen. [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][/et_pb_text][et_pb_code _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][activecampaign form=11 css=1][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • 4 super simpele tekeningen met een groots effect!
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.17.3" background_color="#FFB597" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/Ontwerp-zonder-titel-2022-05-06T231436.964.jpg" title_text="Ontwerp zonder titel - 2022-05-06T231436.964" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Enrollment" _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px="750px" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" text_text_color="#35B729" text_font_size="50px" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" text_line_height="2em" sticky_enabled="0"]

   Wij hebben wat te vieren!!!!

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]

    

    

   Namelijk dat we dit jaar allebei 50 kaarsjes mogen uitblazen!!!!!!!!

   En wie jarig is trakteert!

   In onze praktijken en op school komen we het veel tegen....kinderen die letters/cijfers omdraaien of kinderen die van rechts naar links lezen. Om goed tot lezen te komen is het belangrijk dat je kind doorheeft dat er lijnen naar boven of beneden gaan en links of rechts zitten. Dit is belangrijk voor de herkenning en het benoemen van de letters. Een goede richtingontwikkeling ontstaat, wanneer de hersenhelften goed met elkaar samenwerken.

   Een goede richtingontwikkeling is belangrijk om de lateralisatiefase soepel te doorlopen.  Dit is de fase dat je kind voelt en weet dat hij een voor- en een achterkant heeft, dat hij een boven- en onderkant heeft en een linker- en een rechterkant. In deze fase ontstaat ook een voorkeurshand en wordt de samenwerking tussen linker-en rechterhersenhelft en daarmee de linker-en rechter lichaamshelft beter afgestemd. Deze fase is een belangrijke basis voor de taal-denkontwikkeling en dus ook voor het leren lezen, spellen en rekenen.

   Wanneer je ziet dat deze fase niet soepel verloopt bij je kind, is het belangrijk om een stapje terug te gaan in de ontwikkeling, namelijk het werken met twee handen.

   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" text_text_color="#FF6A00" text_font_size="20px" global_colors_info="{}"]Wij hebben dan ook iets super tofs en waardevols voor je! Het is simpel, maar super effectief! [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Het is ons cadeau voor jouw kind. Vier eenvoudige tekeningen. Het enige wat je hoeft te doen, is deze download aanvragen, printen en lamineren. Daarna kan  je kind met twee handen tegelijk de getekende lijnen volgen. Op deze manier is het ook meerdere keren te gebruiken. In plaats van de handen, kan je ze ook laten volgen met twee dopjes of met whitebord stiften. Voor jonge kinderen kan je het ook nog kopiëren op A3 formaat. Mis het niet!! en vraag de tekeningen aan!!! Gaan wij nog even door met feest vieren!! [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_code _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][activecampaign form=13 css=1][/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/beweegdictee-1.png" title_text="beweegdictee (1)" align="center" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/50-1200-x-300-px.png" title_text="50 (1200 x 300 px)" _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]
  • Zomer-editie, Eerste hulp bij leesproblemen
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.16" background_color="#5271ff" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Zomer-editie, Eerste hulp bij leesproblemen" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.4" title_font="Amatic SC|700|||||||" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#5271ff" custom_button_one="on" button_one_text_size="13px" button_one_text_color="#ffffff" button_one_bg_color="#ff6a00" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="0px" button_one_font="|||on|||||" button_one_icon="$||divi||400" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="4vw||4vw||true|" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset1" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" admin_label="row" _builder_version="4.16" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_image src="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/download-78946991655978568.png" title_text="download-78946991655978568" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_text_color="#FF6A00" text_font_size="18px" global_colors_info="{}"]Zomer-editie, Eerste hulp bij leesproblemen Worstelt jouw kind met lezen? Heeft de leerkracht van je kind, jullie op het hart gedrukt om vooral te blijven lezen in de vakantie, om die bekende zomerdip te voorkomen? En zie jij de bui al hangen? Hakken in het zand, de schreeuw; "Ik heb vakantie" (terecht), en een hoop gedoe om je kind aan het lezen te krijgen? Wij helpen je, met onze Zomer-editie, Eerste hulp bij leesproblemen, de zomer door.   [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]Het afgelopen jaar heeft je kind zich de tandjes gewerkt om een niveau hoger te komen met lezen. Om niet in de bekende zomerdip te vallen, zou het goed zijn, dat je kind extra gaat lezen in de vakantie. Jij en ik weten wel beter. Dat is makkelijker gezegd, dan gedaan. Een kind dat moeilijk leest, zal nooit zo snel uit zichzelf een boek uit de kast trekken, zeker niet als het vakantie is! Iets wat moeilijk is, wordt al vaak als NIET leuk, saai en stom bestempeld. Je moet dan van goede huize komen om je kind dan toch aan het lezen te krijgen, zonder strijd! Been there, done that!! Waar je kind wel van houdt is bewegen, spelletjes spelen, samen tijd doorbrengen, aandacht, lachen, plezier en verbinding. Al deze ingrediënten hebben wij samengepakt in de ZOMER-EDITIE van "Eerste hulp bij leesproblemen". [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.3" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_text][et_pb_code _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure="1_2,1_2" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" text_font="Amatic SC|700|||||||" text_text_color="#759EF0" text_font_size="40px" text_line_height="2em" global_colors_info="{}"]Waarom, je dit boek zou willen? [/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"]√   Geen "verplichte" leesteksten √   Geen strijd √   Gegarandeerd plezier √   Verbinding √   De oefeningen zijn overal te doen √   Geen zomerdip [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type="1_2" _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][et_pb_code _builder_version="4.17.4" _module_preset="default" global_colors_info="{}"][activecampaign form=17 css=1][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
  • Blog
   [et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" next_background_color="#ffffff" admin_label="Header" _builder_version="4.17.5" background_color="#6FAFE0" background_image="https://oog4kids.nl/wp-content/uploads/day_care_bg_02.png" custom_margin="||" custom_padding="||" bottom_divider_style="waves" bottom_divider_height="2vw" bottom_divider_height_last_edited="off|desktop" global_colors_info="{}"][et_pb_fullwidth_header title="Onze blogs" text_orientation="center" content_max_width="650px" _builder_version="4.17.5" title_font="Oregano||||||||" title_text_color="#AFEEF1" title_font_size="80px" title_line_height="1.4em" content_font="Muli||||||||" content_font_size="18px" content_line_height="1.8em" subhead_font="||||||||" background_color="#6FAFE0" custom_button_one="on" button_one_text_size="16px" button_one_text_color="#ff236c" button_one_bg_color="#ffffff" button_one_border_width="12px" button_one_border_color="rgba(0,0,0,0)" button_one_border_radius="50px" button_one_letter_spacing="4px" button_one_font="Fredoka One|||on|||||" button_one_use_icon="off" custom_button_two="on" button_two_text_size="16px" button_two_text_color="#ff236c" button_two_bg_color="#ffffff" button_two_border_width="12px" button_two_border_color="#ffffff" button_two_border_radius="50px" button_two_letter_spacing="4px" button_two_font="Fredoka One|900||on|||||" button_two_use_icon="off" custom_margin="||||false" custom_padding="8vw||8vw||true" custom_padding_last_edited="off|desktop" animation_style="zoom" animation_intensity_zoom="5%" hover_enabled="0" title_font_size_tablet="60px" title_font_size_phone="40px" title_font_size_last_edited="on|phone" content_font_size_tablet="" content_font_size_phone="16px" content_font_size_last_edited="on|phone" custom_css_header_container="width: 100%;" title_text_shadow_style="preset1" title_text_shadow_blur_strength="0.14em" title_text_shadow_color="rgba(0,0,0,0.12)" box_shadow_style_button_one="preset3" box_shadow_blur_button_one="48px" button_one_letter_spacing_hover="4px" button_two_letter_spacing_hover="4px" global_colors_info="{}" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_one_letter_spacing__hover_enabled="on" button_one_letter_spacing__hover="4px" button_two_letter_spacing__hover_enabled="on" button_two_letter_spacing__hover="4px" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off" background_color__hover="#7EBEC5" background_color__hover_enabled="#7EBEC5" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="off" parallax_method__hover_enabled="off" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%" sticky_enabled="0"][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" admin_label="Blog" _builder_version="4.17.5" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" inner_shadow__hover="off" inner_shadow__hover_enabled="off" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" max_width__hover="100%" max_width__hover_enabled="100%" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_row _builder_version="4.16" custom_width_px__hover="1080px" custom_width_px__hover_enabled="1080px" custom_width_percent__hover="80%" custom_width_percent__hover_enabled="80%" global_colors_info="{}" parallax_1__hover="off" parallax_1__hover_enabled="off" parallax_2__hover="off" parallax_2__hover_enabled="off" parallax_3__hover="off" parallax_3__hover_enabled="off" parallax_4__hover="off" parallax_4__hover_enabled="off" parallax_5__hover="off" parallax_5__hover_enabled="off" parallax_6__hover="off" parallax_6__hover_enabled="off" parallax_method_1__hover="on" parallax_method_1__hover_enabled="on" parallax_method_2__hover="on" parallax_method_2__hover_enabled="on" parallax_method_3__hover="on" parallax_method_3__hover_enabled="on" parallax_method_4__hover="on" parallax_method_4__hover_enabled="on" parallax_method_5__hover="on" parallax_method_5__hover_enabled="on" parallax_method_6__hover="on" parallax_method_6__hover_enabled="on" use_background_color_gradient__hover="off" use_background_color_gradient__hover_enabled="off" background_color_gradient_start__hover="#2b87da" background_color_gradient_start__hover_enabled="#2b87da" background_color_gradient_end__hover="#29c4a9" background_color_gradient_end__hover_enabled="#29c4a9" background_color_gradient_type__hover="linear" background_color_gradient_type__hover_enabled="linear" background_color_gradient_direction__hover="180deg" background_color_gradient_direction__hover_enabled="180deg" background_color_gradient_direction_radial__hover="center" background_color_gradient_direction_radial__hover_enabled="center" background_color_gradient_start_position__hover="0%" background_color_gradient_start_position__hover_enabled="0%" background_color_gradient_end_position__hover="100%" background_color_gradient_end_position__hover_enabled="100%" background_color_gradient_overlays_image__hover="off" background_color_gradient_overlays_image__hover_enabled="off" parallax__hover="off" parallax__hover_enabled="off" parallax_method__hover="on" parallax_method__hover_enabled="on" background_size__hover="cover" background_size__hover_enabled="cover" background_position__hover="center" background_position__hover_enabled="center" background_repeat__hover="no-repeat" background_repeat__hover_enabled="no-repeat" background_blend__hover="normal" background_blend__hover_enabled="normal" allow_player_pause__hover="off" allow_player_pause__hover_enabled="off" background_video_pause_outside_viewport__hover="on" background_video_pause_outside_viewport__hover_enabled="on" make_fullwidth__hover="off" make_fullwidth__hover_enabled="off" use_custom_width__hover="off" use_custom_width__hover_enabled="off" width_unit__hover="on" width_unit__hover_enabled="on" use_custom_gutter__hover="off" use_custom_gutter__hover_enabled="off" gutter_width__hover="3" gutter_width__hover_enabled="3" make_equal__hover="off" make_equal__hover_enabled="off" border_radii__hover="on||||" border_radii__hover_enabled="on||||" box_shadow_style__hover="none" box_shadow_style__hover_enabled="none" box_shadow_color__hover="rgba(0,0,0,0.3)" box_shadow_color__hover_enabled="rgba(0,0,0,0.3)" filter_hue_rotate__hover="0deg" filter_hue_rotate__hover_enabled="0deg" filter_saturate__hover="100%" filter_saturate__hover_enabled="100%" filter_brightness__hover="100%" filter_brightness__hover_enabled="100%" filter_contrast__hover="100%" filter_contrast__hover_enabled="100%" filter_invert__hover="0%" filter_invert__hover_enabled="0%" filter_sepia__hover="0%" filter_sepia__hover_enabled="0%" filter_opacity__hover="100%" filter_opacity__hover_enabled="100%" filter_blur__hover="0px" filter_blur__hover_enabled="0px" mix_blend_mode__hover="normal" mix_blend_mode__hover_enabled="normal" animation_style__hover="none" animation_style__hover_enabled="none" animation_repeat__hover="once" animation_repeat__hover_enabled="once" animation_direction__hover="center" animation_direction__hover_enabled="center" animation_duration__hover="1000ms" animation_duration__hover_enabled="1000ms" animation_delay__hover="0ms" animation_delay__hover_enabled="0ms" animation_intensity_slide__hover="50%" animation_intensity_slide__hover_enabled="50%" animation_intensity_zoom__hover="50%" animation_intensity_zoom__hover_enabled="50%" animation_intensity_flip__hover="50%" animation_intensity_flip__hover_enabled="50%" animation_intensity_fold__hover="50%" animation_intensity_fold__hover_enabled="50%" animation_intensity_roll__hover="50%" animation_intensity_roll__hover_enabled="50%" animation_starting_opacity__hover="0%" animation_starting_opacity__hover_enabled="0%" animation_speed_curve__hover="ease-in-out" animation_speed_curve__hover_enabled="ease-in-out" hover_transition_duration__hover="300ms" hover_transition_duration__hover_enabled="300ms" hover_transition_delay__hover="0ms" hover_transition_delay__hover_enabled="0ms" hover_transition_speed_curve__hover="ease" hover_transition_speed_curve__hover_enabled="ease" background_color_gradient_stops__hover="#2b87da 0%|#29c4a9 100%"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.16" custom_padding="|||" global_colors_info="{}" custom_padding__hover="|||"][et_pb_blog fullwidth="off" include_categories="66,111,107,98,80,86,56,85,108,90,41,9,6,102,24,7,8,16,47,1,84,70,33,10" excerpt_length="135" _builder_version="4.17.5" header_font="||||||||" header_font_size="22px" header_line_height="1.4em" body_font="||||||||" body_font_size="16px" body_line_height="2em" meta_font="||||||||" meta_text_color="#ff7f59" meta_line_height="2em" header_font_size_tablet="" header_font_size_phone="18px" header_font_size_last_edited="on|phone" body_font_size_tablet="" body_font_size_phone="14px" body_font_size_last_edited="on|desktop" locked="off" global_colors_info="{}"][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built="1" fullwidth="on" admin_label="Footer" _builder_version="4.16" global_colors_info="{}"][/et_pb_section]

  Berichten