Privacyverklaring Oog4kids

Samenvatting

Hoe de AVG in de praktijk het best kan werken zal de komende tijd steeds duidelijker worden. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daarom een reden zijn deze privacyverklaring aan te passen.

We behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkopen ze niet aan derden.
We delen je persoonsgegevens wel soms met anderen (verwerkers), dat zijn diensten die wij gebruiken zoals een administratiekantoor, telecom provider, een nieuwsbriefdienst, de webhost of websitebeveiligingsdiensten. Deze verwerkers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen. (Mail)adressen van klanten kunnen we gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

Wij verzorgen training, coaching en leerondersteuning voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Er zijn situaties waarin wij je gegevens en de gegevens van je kind verzamelen. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je je wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

Definities

Direct marketing: Het sturen van reclame of bv een kerstkaart aan klanten.
De website:  https://oog4kids.nl/
Grondslag: een volgens de wet geldige reden om persoonsgegevens te verwerken.
Gerechtvaardigd belang: de reden dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken is belangrijker dan de reden die je mogelijk hebt om dit niet te willen.
Wij: Cecilia de Bruijn – Oog4kids Uithoorn, Jiska Bijvoet – Oog4kids Almere

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband staan zodat je ‘gevonden’ kan worden.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken wij om:
•    Contact met je op te nemen
-als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we samen hebben (grondslag:overeenkomst),
-als wij jou als onze klant willen vertellen over nieuwe informatie, ideeën, aanbiedingen of producten en wijzigingen (= direct marketing, grondslag:gerechtvaardigd belang) of
-als je daarvoor toestemming hebt gegeven door onze nieuwsbrief aan te vragen of het contactformulier  in te vullen en te versturen of door ons te bellen of ons je visitekaartje te geven (grondslag: toestemming).
•    Onze dienstverlening te kunnen uitvoeren zoals we dat overeengekomen zijn. (grondslag overeenkomst)
•    Een financiële administratie bij te houden zoals de wet dat vraagt als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag overeenkomst)
•    Je gegevens goed in onze administratie te zetten en bij te werken als er wijzigingen zijn als we samen een overeenkomst gesloten hebben. (grondslag: overeenkomst)
•    Het internetverkeer op de website te beveiligen zoals de wet dat van ons vraagt en omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd. (grondslag: gerechtvaardigd belang)

Van wie hebben wij persoonsgegevens?

Van (potentiële) klanten, nieuwsbriefabonnees, contactpersonen en websitebezoekers kunnen wij op enig moment persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

• Van nieuwsbriefabonnees verwerken wij; je naam en mailadres en gegevens over je nieuwsbriefgebruik. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het aanvragen van de nieuwsbrief.
• Van contactpersonen gebruiken wij; je naam, mailadres en/of je telefoonnummer. Daar heb je toestemming voor gegeven bij het invullen en opsturen van het contactformulier of wanneer je telefonisch contact met ons hebt opgenomen of wanneer je ons je visitekaartje hebt gegeven.
• Van klanten verwerken wij; je naam, adres, tel nummer, mailadres, intakegegevens en onderzoeksresultaten. Dit hebben we samen vastgelegd in een overeenkomst.
• Van websitebezoekers;
*bij een bezoek verwerkt de website de domeinnaam van de site, host gegevens, webpagina’s die je bezoekt (waar kom je vandaan en waar ga je daarna heen), datum en tijd, je ip adres en het besturingssysteem van je computer in verband met de beveiliging van de website zoals de wet dat van ons vraagt.
*Plaats je een reactie onder een blogartikel op deze website dan verwerkt de website je ip adres, welke browser je gebruikt, op welke webpagina je bent, de domeinnaam van de site, de gegevens die je invult in het reactieformulier en, als je dat als ingelogde websitegebruiker doet, ook je username.
Dit mag omdat het in het belang van ons allemaal is dat websites worden beveiligd.
*Cookies worden alleen gebruikt voor de inlogprocedure en bij het beheren van de website na inloggen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk en verkopen ze niet. We delen je persoonsgegevens soms wel met anderen.
Voor nieuwsbriefabonnees is dit een nieuwsbriefdienst.
Voor klanten is dit ons administratiekantoor. Wij delen geen intakegegevens of onderzoeksresultaten met derden zonder toestemming van ouders.
Voor contactpersonen is dit de webhost en een telecomprovider.
Voor websitebezoekers zijn dit enkele beveiligingsdiensten.
Met deze anderen is waar mogelijk een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk en zeker is dat ook daar je gegevens beschermd zijn zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerkers houden zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Ben je nieuwsbrief abonnee dan bewaren we je persoonsgegevens tot je je toestemming intrekt door je af te melden voor de nieuwsbrief.
Ben je klant dan bewaren we je persoonsgegevens in ieder geval, zoals de wet voorschrijft, 7 jaar en anders tot het beëindigen van de klantrelatie. Als wij een handelingsplan opstellen of een algeheel onderwijskundig onderzoek afnemen, ontstaat er een papieren dossier. Deze gegevens bewaren we in Word op de computer. Op jouw verzoek verwijderen we de gegevens op de computer en bewaren we ze alleen op papier tot 2 jaar nadat de samenwerking is gestopt.
Van contactpersonen en websitebezoekers bewaren we persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Deze bewaartijd kan daarom variëren.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden met de gangbare beveiligingstechnieken beveiligd. Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan iemand. Je persoonsgegevens worden gedeeld met verwerkers die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cecilia de Bruijn heeft alleen toegang tot de telefoon, tablet en computer van Oog4kids Uithoorn en Jiska Bijvoet heeft alleen toegang tot de telefoon, tablet en computer van Oog4kids Almere. Deze zijn beveiligd met een code. Deze code is veilig en wordt regelmatig veranderd. Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijk afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen.

Je mag je persoonsgegevens inzien*). Vraag je meerdere kopieën in één keer dan is 1 kopie gratis, voor de rest vragen wij een redelijke vergoeding.
Je mag onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (laten) aanpassen*).
Je mag je persoonsgegevens (laten) wissen*) als de geldige reden voor verwerking verdwijnt of als je een geldig bezwaar hebt tegen verwerking, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze nog te bewaren.
Je mag bezwaar maken tegen direct marketing. Wij stoppen dan per direct de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing.
Ben je nieuwsbriefabonnee, contactpersoon of klant dan heb je recht op overdracht van je persoonsgegevens.
Ben je nieuwsbriefabonnee of contactpersoon dan kan je je toestemming tot verwerken van je persoonsgegevens intrekken.

Hoe kan je je recht gebruiken?

Heb je vragen over persoonsgegevens die je niet zelf via internet kan inzien en/of wijzigen? Stuur dan een mail via het contactformulier.**) Doe je dit liever schriftelijk? Stuur dan een brief naar:

Oog4kids
Cecilia de Bruijn
Grift 45
Uithoorn
of:
Oog4kids
Jiska Bijvoet
Zwavelgeelstraat 29
1339 HL Almere

Je krijgt binnen 4 weken reactie.

Nieuwsbrief abonnees kunnen zelf hun persoonsgegevens inzien, aanpassen en wissen (afmelden nieuwsbrief) via links die onderaan de nieuwsbrief te vinden zijn.

*)Wij kunnen dan aanvullende informatie vragen om zeker te weten dat je bent wie je bent. Immers je persoonsgegevens mogen wij alleen aan jou geven, niet aan iemand anders.
**)Hier zal je in de tekst niet een emailadres kunnen lezen; je kan het contactformulier gebruiken. Dat heeft een goede reden: het voorkomen van spam via ons mailadres. Of je nou een goed spamfilter hebt of niet; versturen van spam via internet kost enorm veel energie. Van alle spam die jaarlijks wordt verstuurd kunnen 3 miljoen personenauto’s een jaar rijden. Niet DUURZAAM dus! Bovendien willen wij voorkomen dat ons mailadres op de zwarte lijst komt en onbruikbaar wordt.