Wat als het leren niet vanzelf gaat

Daar sta je dan voor de deur. Je doet opgewekt en duwt je kind zachtjes de klas binnen. Je kind sputtert wat tegen en probeert het afscheid zo lang mogelijk uit te stellen.
Jouw strijd begon vanmorgen al om 7.00. Je kind wilde niet zijn bed uitkomen, klaagde over buikpijn en treuzelde net zolang met aankleden totdat jij je geduld verloor. Zo gaat het nou elke ochtend.

Je kind was een vrolijke leergierige kleuter, dol op spelen met playmobile, lego, bouwen, kleien, knutselen en buitenspelen. Je zag wel dat hij wat in zichzelf gekeerd was, behoefte had aan structuur en dat de taalontwikkeling wat achter liep ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Je maakte je nog geen zorgen.

De eerste weken vond hij het nog wel leuk en spannend op school, maar naar verloop van tijd merkte je steeds meer tegenzin. Dat je hem naar school stuurde voelde voor hem toch wel misdadig. Weg was zijn vertrouwde wereldje, weg was de rust en regelmaat die hij zo fijn vond, en weg was de persoon die hem wel altijd begreep.

Er zit meer in je kind dan dat er nu uitkomt

Daar klopte de wereld van toetsen en onderzoeken ineens aan je deur. School was bezorgd omdat je kind het niet bij kon benen. Jij was bezorgd omdat je zag dat het welbevinden van je kind in het geding was. Diep van binnen weet en voel je dat er wel iets met je kind aan de hand kan zijn, maar je kan je vinger er niet opleggen. Ook de onderzoeken wijzen keer op keer uit dat jouw kind niet zo makkelijk in een hokje te plaatsen is.

(Begrijpend)lezen, rekenen en spelling; Alles kost hem veel meer moeite dan zijn leeftijdsgenootjes. Uit angst dat andere kinderen hem dom vinden, vraagt je kind niet om extra uitleg. In plaats daarvan laat hij zo nu en dan clownesk gedrag zien, sluit hij zich af voor wat hij moet doen en kan hij zich moeilijk concentreren op zijn taak. De achterstand met de andere kinderen in de klas wordt alsmaar groter, terwijl je kind zo zijn best doet. 

Inmiddels heeft je kind elke dag buikpijn, is hij moe of prikkelbaar. Hij zit duidelijk niet lekker in zijn vel en dit heeft zijn weerslag op jullie als gezin. Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind. Dat je kind geen buikpijn of slapeloze nachten heeft omdat hij moet lezen, rekenen of spellen. Thuis oefenen jullie veel, maar zonder het gewenste resultaat.

De stress slaat toe, uitval en een verkeerd schooladvies liggen op de loer. Je voelt de druk vanuit school om jouw kind te laten onderzoeken op ADHD, PDD-NOS, dyscalculie en/of dyslexie. Jij weet zeker dat dit het niet is en dat er meer in je kind zit dan dat er nu uitkomt.

Wat nu?

Als je je kind zo langere tijd meemaakt zorgt dat voor bezorgdheid, angst voor de toekomst en een gevoel van onmacht bij jezelf. Je wilt dat je kind zo goed mogelijk geholpen wordt, maar hoe? Google is inmiddels je beste vriend geworden in jouw zoektocht naar hulp. Je bent moe en dat resulteert zo nu en dan in een kort lontje. Je wilt wel van de daken schreeuwen dat het schoolsysteem zich aan je kind moet aanpassen in plaats van andersom.

Laat ons je kind daarom helpen, op een manier die bij jou en – nog veel belangrijker – bij je kind past. Wij kijken niet naar labels, maar naar wat het lichaam ons vertelt. Vandaaruit werken wij aan de versteviging van de basis, namelijk de voorwaarden om tot leren te komen, door effectieve bewegingsactiviteiten, te werken aan de ik-kracht en gaan we aan de slag met de hulpvraag (rekenen, spelling, lezen) van je kind, zodat:

  je kind een eerlijke kans krijgt om te laten zien wat hij/ zij in huis heeft

  je kind succeservaringen opdoet en zo merkt he…ik kan en weet al best veel

  je kind stapje voor stapje vooruitgaat in lezen, spellen en/of rekenen

  je kind weer lekker in zijn vel zit doordat hij weet wat zijn sterke kanten zijn, wat hij nodig heeft om te leren en hoe hij zich kan ontspannen

√  het zelfvertrouwen van je kind groeit

  je kind zich beter kan focussen op één taak

  je kind weer met plezier gaat leren

Spreekt dit je aan?

Voel je welkom en meld je (bij één van ons) aan voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

Wauw! dat rekenen zo leuk kan zijn. Jacquelien heeft 2 en 3 januari (2017) de rekenbootcamp bij jullie gevolgd. Ze was super enthousiast en wil het elke week wel doen. Tof toch…. Jiska en Cecilia goed gedaan. Knap dat jullie met veel spel en plezier kinderen kunnen helpen met extra training voor rekenen. Jacquelien heeft twee hele leuke ochtenden gehad die voor haar ook zeer leerzaam waren. Ron en Yvonne Biddinghuizen

Ron en yvonne

ouders