Ik geloof dat een kind zich ontwikkelt van binnen naar buiten. Je kind moet zich eerst veilig voelen om vanuit die veiligheid verder te kunnen ontwikkelen. Een leerprobleem is dan ook niet alleen moeite hebben met lezen, spelling, schrijven of rekenen, want als je kind niet lekker in zijn vel zit (letterlijk en figuurlijk), dan stokt alles. Dat betekent dat ik altijd werk aan het zelfvertrouwen, kijk hoe het lijf zich heeft ontwikkelt, of de ogen doen wat ze moeten doen en waar er bijgespijkerd moet worden op leergebied, zodat je zeker weet dat je niet je energie in één ding stopt, terwijl het probleem ergens anders ligt. 

Herken of ervaar jij dit bij je kind?

√   Het leesproces komt niet lekker op gang

√   Moeite met (begrijpend) lezen, spelling, tafels, klokkijken

   Heeft weinig zelfvertrouwen

√   Klaagt over buikpijn

  Kan zich moeilijk ontspannen

√  Je kind heeft meer stress dan goed voor hem is

√   Moeite met het aangeven van grenzen

Jiska heeft onze zoon fantastisch geholpen. Hij heeft het zeker niet makkelijk gehad op school. Uiteindelijk is hij naar een andere school gegaan, daar gaat het heel goed. Jiska heeft hem goed begeleid met betrekking tot zijn zelfvertrouwen. Hij is zichzelf weer. Dit is bereikt door het doen van veel bewegingsoefeningen in de praktijk en thuis. Het gaat nu heel goed met ons kind. Wij zijn Jiska echt dankbaar voor de lieve en goede begeleiding. 

Moeder van Jesper (10)

Heeft je kind moeite met

   Evenwicht houden

√   Snel last van jeukende of branderige ogen na het lezen

√   Klaagt over hoofdpijn

   Moeite met het vangen/gooien van de bal

√   Links-rechts door elkaar blijven halen

√   Onhandig ( veel vallen, zichzelf stoten of omstoten van dingen)

Wij zijn zeer tevreden met de begeleiding van Jiska Bijvoet van Oog4kids. Jiska is een betrokken professional die haar uiterste best doet om ouders en kind te begeleiden bij hun hulpvraag. Jiska levert maatwerk en stelt de belangen van het kind voorop. Ik zou de begeleiding van Oog4kids aanraden aan ouders die begeleiding nodig hebben voor hun kind.

R.Steinbach

Moeder

Je vraagt  je waarschijnlijk af  wat dit met leren te maken heeft. Het bovenstaande kan het leren namelijk behoorlijk in de weg zitten, terwijl ze hartstikke makkelijk op te lossen zijn.

Wil je weten hoe? Kom dan langs voor gratis intakegesprek waarin wij samen kijken naar jullie hulpvraag en wat ik voor jullie zou kunnen betekenen.

Beweeg en leer je wijs

Met een uniek traject werk ik samen met je kind aan zijn hulpvraag op het gebied van het vergroten van het zelfvertrouwen en/of  (begrijpend)lezen, spelling, tafels en klokkijken. Door een combinatie van het reduceren van stress, omgaan met emoties, bewegingsactiviteiten om de ontwikkeling te stimuleren, blokkades in het lijf op te heffen en het lichaam en brein weer in verbinding met elkaar te brengen, bouwen we aan een stevige basis. Een basis die nodig is om stappen te kunnen maken naar meer zelfvertrouwen, beter leren en concentreren.

Hoe nu verder

De eerste stap is het maken van een kennismakingsgesprek, waarin we samen verder kijken wat er speelt en welk traject het beste bij je kind past. Besluit je  daarna om met mij verder te gaan, dan  neem ik altijd een psychomotorische screening af als nulmeting. De screening geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen , of je kind een visueel cognitieve leerstijl heeft en handvatten voor een goede begeleiding. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren.

Het aantal begeleidingsmomenten is afhankelijk van waar de ontwikkeling is blijven steken Dit kan variëren van wekelijks, één keer in de twee weken of één keer in de maand.

 

Beweeg en leer je wijs. Dit levert het jullie op

Je kind leert te vertrouwen op zijn/haar lichaam en daarmee te vertrouwen op zichzelf

 Je kind zit weer lekker in zijn/haar vel omdat hij/zij geleerd heeft hoe het zich kan ontspannen.

Je kind weet en voelt dat hij goed genoeg is

 Door beweging  worden blokkades in het lichaam opgeheven. er komt weer ruimte voor ontspanning en groei

 Je kind ervaart ontspanning door het doen van ontspanningsoefeningen

Plan een gratis kennismakingsgesprek

Praktische details

Investering : €349,- (basistraject)

Dit maatwerktraject bestaat uit:

 • Intake gesprek
 • Psychomotorische screening en verslag
 • Kindgesprek
 • 5 sessies van een uur
 • Evaluatiegesprek
 • een terugkomsessie van een uur
 • Alle gebruikte materialen tijdens de begeleiding
 • Tussentijds contact via mail of telefoon
 • De begeleiding vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag-, of woensdagmiddag plaats
 • Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product
 • Betaling in twee termijnen mogelijk

Investering : €699,- (intensief traject)

Dit maatwerk traject bestaat uit:

 • Intakegesprek
 • kindgesprek
 • Psychomotorische screening inclusief verslag
 • Terugkoppelingsgesprek nav de screening
 • 10  begeleidingsmomenten van een uur
 • Overleg met school indien nodig of gewenst
 • Tussentijdse contactmomenten wanneer nodig (telefonisch, mail)
 • Tussenevaluatie
 • Eindevaluatie
 • Een nader te bepalen terugkom moment na afsluiten van het traject
 • Bewegingsoefeningen en (indien nodig) huiswerk voor thuis
 • Gebruik van materialen tijdens de begeleiding
 • De begeleiding vindt in overleg plaats op maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag
 • Uiteraard zijn de algemene voorwaarden van toepassing op dit product
 • Betaling in drie termijnen mogelijk

Tijdens het kennismakingsgesprek, kijken we welk traject het beste aansluit bij de hulpvraag. Is dat Beweeg en leer je wijs (basis/intensief) of is dat Lezen&spelling4kids