test

Herken je dit ?

 • Heeft jouw kindmoeite om de verbinding te zien tussen de verschillende alinea’s?
 • Heeft jouw kind moeite met het samenvatten van een tekst?
 • Zijn er moeilijkheden bij het vinden van de betekenis van woorden?
 • Heeft je kind moeite met de structuur van een tekst?
 • Wordt je kind steeds onzekerder?
Dan is leerondersteuning voor begrijpend lezen geschikt voor jouw kind.  Mijn aanpak gaat verder dan “alleen” bijles. Als ervaren leerkracht,  Beelddenkspecialist en Psychomotorische kindercoach, ben ik gespecialiseerd om op een andere manier te kijken naar leermoeilijkheden.

Dat betekent dat ik kijk naar de sociaal-emtionele-fysieke en cognitieve ontwikkeling van jouw kind. Voordat we aan de slag gaan onderzoeken we de beginsituatie middels een didactisch- en  psychomotorisch onderzoek. Het onderzoek geeft informatie over de stevigheid van de basis (het fundament)  om tot leren te komen, de kwaliteit van samenwerken van de ogen en begrip van een tekst. Samen bepalen we vervolgens welke stappen we moeten nemen om voor je kind de beste begeleiding te realiseren.

Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden.

De begeleiding is als volgt georganiseerd: 1x in de week kom je met je kind naar de praktijk. De begeleiding starten we, indien nodig, met bewegingsactiviteiten om de basis (het fundament), samenwerking van de ogen en beide hersenhelften te verbeteren. Vervolgens gaan we aan de slag met begrijpend lezen. Na afloop van de begeleiding, die altijd een uur duurt, worden de oefeningen voor thuis met jou en je kind besproken. Voor een effectieve behandeling is intensieve samenwerking met jullie als ouders van groot belang.

 Dit levert het jullie op:
 • Je kind krijgt inzicht in de tekststructuur.
 • Je kind kan het leesdoel bepalen en daarop zijn leesgedrag afstemmen
 • Je kind kan op een simpele manier de tekst samenvatten
 • Je kind leert hoe verwijs-en signaalwoorden te herkennen
 • Je kind leert hoe om te gaan met moeilijke woorden in een tekst
 • Je kind kan de strategieën van het begrijpendlezen goed toepassen, waardoor het begrijpen van een tekst makkelijker wordt