Beelddenken

Tot vier jaar zijn alle kinderen over het algemeen beelddenkers. Voor het grootste deel denken zij nog in beelden en gebeurtenissen. Wanneer zij op school komen ontwikkelt het taaldenken zich langzaam en wordt het beelddenken wat kleiner. Na het tiende jaar stopt dit proces. Er zijn kinderen die dan een voorkeur blijven houden voor het beelddenken: de beelddenkers!

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. We kunnen het ruimtelijk denken noemen. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

Ons onderwijssysteem is gericht op een “talige” wereld . Communiceren gaat met woorden. Kinderen die in beelden blijven denken moeten dus beelden omzetten naar taal. Beelddenkers kunnen het daardoor moeilijk hebben op school. Het leren gaat niet zoals men zou verwachten.

Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

Wereldspel

Het wereldspel is een onderdeel van het beelddenkonderzoek. Met het wereldspel bouwt het kind gedurende 15 minuten een dorp. Het wereldspel is een non-verbaal meetinstrument, waardoor dit onderzoek zeer laagdrempelig is voor een kind. Door te observeren en te analyseren hoe er wordt gebouwd, wordt duidelijk of je kind een voorkeur heeft voor de visuele cognitieve leerstijl of de verbale cognitieve leerstijl.

Het wereldspel geeft ook inzicht over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit kan voor thuis en school heel waardevol zijn.

Het beelddenkonderzoek

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf drie uur duurt. Wanneer wenselijk kan het onderzoek in twee keer afgenomen worden. Het onderzoek geeft informatie of je kind een beelddenker is en waar je kind nog ondersteuning in nodig heeft. Van het onderzoek maak ik een verslag. Dit verslag wordt in mijn praktijk besproken, waarna er een begeleidingstraject gestart kan worden. In het verslag staan een aantal handvatten om jullie kind beter te kunnen ondersteunen zowel thuis als op school.

Het individuele onderzoek omvat:

  • Een psychomotorisch onderzoek
  • Het wereldspel geeft duidelijkheid of jullie kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • Het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van jullie kind.
  • Een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • Non-verbaal ruimtelijk inzichttest.
  • Onderzoek naar de samenwerking van de ogen.
  • Een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

Wil je weten op welke manier en op welk niveau jouw kind informatie tot zich neemt en verwerkt? Neem dan contact met mij op. In een geheel vrijblijvend en gratis adviesgesprek bespreken we jullie zorgen, waar jullie kind tegen aan loopt en jullie wensen. Daarnaast kan ik jullie kennis laten maken met mijn manier van werken. Dit geeft jullie de gelegenheid om te voelen of dit bij jullie past.