Automatiseren t/m 20

Leren automatiseren door middel van beweging, kleur, beeld en inzicht
Ja, ik meld mijn kind graag aan voor individuele rekenbegeleiding

In groep 3 zijn kinderen druk in de weer met het leren van hoeveelheids- en getalbegrip, verkennen zij de getallenlijn en leren zij automatiseringsvaardigheden t/m 20. Wanneer kinderen basisbewerkingen t/m 20 hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven. Zo  blijft een  groter deel van het geheugen beschikbaar voor het uitvoeren van niet-geautomatiseerde rekenhandelingen. Automatiseren is dus o.a belangrijk om vlot te kunnen rekenen en voor het ontlasten van het werkgeheugen.

Bij het automatiseren van sommen gebruiken wij veel beeld, kleur en beweging zodat alle zintuigen betrokken worden bij het leerproces en de hersenhelften gestimuleerd worden om met elkaar samen te werken. Daarnaast besteden we aandacht aan de werkrichting van een kind. Wanneer deze namelijk van rechts naar links gaat wordt optellen en aftrekken een hele opgave.

Dus heeft jouw kind nog veel moeite met het snel uitrekenen van sommen t/m 20? Meld je kind dan aan voor individuele rekenbegeleiding. 

Wat levert het jouw kind op:

  • Hoeveelheidsbegrip
  • Getalbegrip
  • Inzicht in de getalstructuur
  • Sneller sommen t/m 20 kunnen uitrekenen

Investering 5 x 1 uur begeleiding : €219,-

Investering 10 x 1 uur begeleiding: €399,-